Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Az OTDK díjazottjai

Utolsó módosítás: 2017. május 11.

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián az Eszterházy Károly Egyetemről negyvenegy pályamű kapott díjat. Negyvennyolcan hallgató, és negyven témavezető érte el ezt a sikert. Az OTDK-ra kvalifikált eszterházys hallgatók 43%-a, a bemutatható pályamunkáknak pedig közel 40%-a részesült kiemelt értékelésben a szakmai zsűrik döntése alapján.

Az alábbiakban a szekciók sorrendjében olvashatóak a helyezett hallgatóink eredményei:

1. Agrártudományi Szekció (Mosonmagyaróvár)

1. helyezés:

KISS KONRÁD (vidékfejlesztési agrármérnök MSc) (Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar): Helyi piacok összehasonlító vizsgálata Heves és Pest megyében (témavezető: DR.NAGYNÉ DR. DEMETER DÓRA, egyetemi docens) – szekciótagozat: Agrárgazdaságtan

KORCZ ROLAND (vidékfejlesztési agrármérnök MSc) (Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar): A magyar vadászat és vadgazdálkodás vidékfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata (témavezető: CSERNÁK JÓZSEF, tanársegéd – DR. KONCZ GÁBOR, főiskolai docens – DR. TÓTH LÁSZLÓ, főiskolai tanár) – szekciótagozat: Vidék- és területfejlesztés

Különdíj:

BALOGH ZITA TÜNDE (szőlész-borász mérnök BSc) (Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar): Pektinbontó vadélesztő törzsek izolálása, jellemzése és felhasználása vörösborok erjesztése során (témavezető: DR. KARÁCSONY ZOLTÁN, tudományos segédmunkatárs) – szekciótagozat: Élelmiszertechnológia

2. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció (Debrecen)

3. helyezés:

BALOGH SZABOLCS (geográfus MSc) (Természettudományi Kar): Tájtípusok összehasonlító elemzése tájértékelési mutatók segítségével BAZ megyében (témavezető: DR. SÜTŐ LÁSZLÓ, egyetemi docens – MOLJÁK SÁNDOR, tanszéki mérnök) – szekciótagozat: Tájföldrajz, tájökológia

Különdíj:

BOZÓ ÁDÁM (környezettan BSc) (Természettudományi Kar): Térinformatikai alapú termőhely-értékelés az Egri borvidéken (témavezető: DR. NAGY RICHÁRD, tudományos munkatárs) – szekciótagozat: Tájföldrajz geoinformatikával

3. Humán Tudományi Szekció (Pécs)

1. helyezés:

MIHÁLYFI-TÓTH GÁBOR ALEX (történelem MA) (Bölcsészettudományi Kar): Az Országos Mentőszolgálat tevékenysége az 1956-os forradalom és szabadságharc idején (témavezető: DR. RAJNER M. JÁNOS, egyetemi tanár) – szekciótagozat: Magyar történelem 1945 után

3. helyezés:

BOROS DALMA (anglisztika BA) (Bölcsészettudományi Kar): Feminist Manifesto – Influential Female Images in Twentieth-Century Fashion (témavezető: DR. HABIL ANTAL ÉVA főiskolai tanár) – szekciótagozat: Amerikai irodalom és kultúra

4. Kémiai és Vegyipari Szekció (Miskolc)

A szekcióban részt vevő hallgatóink nem értek el helyezést.

A főzsűri KEREZSI NIKOLETT DÓRA biológia BSc szakos hallgatónkat az országos prezentációs díjra jelölte Bioszenzoros módszerek fejlesztése és alkalmazása élelmiszerek L-glutamát tartalmának meghatározására című dolgozatával (témavezető: DR. BÓKA BEÁTA, főiskolai docens).

5. Közgazdaságtudományi Szekció (Győr)

1. helyezés:

FARAGÓ CSABA (gazdálkodás és menedzsment BA) – FEKETE CSILLA (gazdálkodás és menedzsment BA) (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gyöngyösi Campus): A KKV szektor elemzése különös tekintettel a csődmodellek alkalmazására (témavezető: DR. BARANYI ARANKA, egyetemi docens – DR. RACSKÓ PÉTER, egyetemi docens) – szekciótagozat: Pénzügy – vállalati pénzügyek, vállalatfinanszírozás

2. helyezés:

BATA MILÉNA (gazdálkodás és menedzsment BA) (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gyöngyösi Campus): Hogyan lehet élmény a munkavégzés? – Áramlat a munkahelyen (témavezető: DR. TAKÁCSNÉ DR. GYÖRGY KATALIN, egyetemi tanár – SZABÓNÉ DR. BENEDEK ANDREA, adjunktus) – szekciótagozat: Vezetés és szervezés I.

NEBL ADORJÁN (kereskedelem és marketing BA) (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gyöngyösi Campus): A Szakál-Met-Al Kft. elosztási folyamatainak vizsgálata (témavezető: DR. TÉGLA ZSOLT, egyetemi docens) – szekciótagozat: Logisztika, ellátási lánc menedzsment

6. Művészeti és Művészettudományi Szekció (Pécs)

1. helyezés:

HORTOBÁGYI TAMÁS (elektronikus ábrázolás BA) (Bölcsészettudományi Kar): Gyűjtő (témavezető: SIPOS LEVENTE ZSIGMOND, adjunktus) – szekciótagozat: Animáció

MITLASÓCZKI JÁNOS GERGŐ (mozgóképművész MA) – PAZSITKA ÁKOS (mozgóképművész MA) (Pedagógiai Kar): „Önmagunk" – dokumentumfilm (témavezető: DR. TÓTH TIBOR, főiskolai docens) – szekciótagozat: Média / Dokumentumfilm

SÓS ILDIKÓ (rajz és vizuális kultúra tanár, osztatlan) (Bölcsészettudományi Kar): Állatmesék (témavezető: Kopasz Tamás, főiskolai docens) – szekciótagozat: Festészet 5.

2. helyezés:

HEISZMANN BERNADETT (vizuális és környezetkultúra-tanár MA) (Bölcsészettudományi Kar): Lélegzet (témavezető: HORVÁTH DÁNIEL, tanársegéd) – szekciótagozat: Képgrafika 1.

KAPI ANNA (elektronikus ábrázolás BA) (Bölcsészettudományi Kar): Foodnook (témavezető: DR. SÜLI-ZAKAR SZABOLCS, főiskolai docens) – szekciótagozat: Tervezőgrafika 6.

KIS-PRUMIK ZOLTÁN (rajz- és vizuáliskultúra-tanár, osztatlan) (Bölcsészettudományi Kar): Elba, Dogma (témavezető: KOPASZ TAMÁS, főiskolai docens) – szekciótagozat: Festészet 1.

KŐRÖSI KLAUDIA (rajz- és vizuáliskultúra-tanár, osztatlan) (Bölcsészettudományi Kar): Színdinamika (témavezető: KOPASZ TAMÁS, főiskolai docens) – szekciótagozat: Festészet 4.

NYILAS ÁGNES (vizuális és környezetkultúra-tanár MA) (Bölcsészettudományi Kar): Protézis (témavezető: DR. ERŐS ISTVÁN, egyetemi tanár) – szekciótagozat: Szobrászat 1.

PAZSITKA ÁKOS (mozgóképművész MA) (Pedagógiai Kar): Lili is currently offline – kisjátékfilm (témavezető: DR. MONORY-MÉSZ ANDRÁS, főiskolai docens) – szekciótagozat: Filmművészet

PELEI KATALIN (képi ábrázolás BA) (Bölcsészettudományi Kar): Lélek hatás (témavezető: MAYER ÉVA, tanársegéd) – szekciótagozat: Képgrafika 2.

RUDIC MÓNIKA (tervezőgrafika MA) (Bölcsészettudományi Kar): Könyvtervezés (témavezető: DR. SÜLI-ZAKAR SZABOLCS, főiskolai docens) – szekciótagozat: Tervezőgrafika 4.

ZÁNGÓ FRUZSINA (mozgóképkultúra és médiaismeret BA) (Pedagógiai Kar): Animációs film (témavezető: DR. TÓTH TIBOR, főiskolai docens) – szekciótagozat: Animáció

3. helyezés:

DOMOKOS BERTA (rajz- és vizuáliskultúra-tanár, osztatlan) (Bölcsészettudományi Kar): Merülés (témavezető: DR. ERŐS ISTVÁN egyetemi tanár) – szekciótagozat: Festészet 2.

SÁFÁR KITTI (képi ábrázolás BA) (Bölcsészettudományi Kar): TACTIO (témavezető: MAYER ÉVA, tanársegéd) – szekciótagozat: Festészet 3.

Különdíj:

KARKECZ GERGŐ IMRE (mozgóképkultúra és médiaismeret BA) (Pedagógiai Kar): Unbalance (témavezető:BORBÁS LÁSZLÓ, tanársegéd) – szekciótagozat: Filmművészet

KOVÁCS NIKOLETT (rajz- és vizuáliskultúra-tanár, osztatlan) (Bölcsészettudományi Kar): Epidermolysis/Epidermológia (témavezető: KÓTAI TAMÁS, főiskolai docens) – szekciótagozat: Képgrafika 1.

MATYIKÁNICS ÁDÁM (elektronikus ábrázolás BA) (Bölcsészettudományi Kar): Yatsoo (témavezető: SIPOS LEVENTE ZSIGMOND adjunktus) – szekciótagozat: Tervezőgrafika 5.

VAJDICS TAMÁS (tervezőgrafika MA) (Bölcsészettudományi Kar): Generatív tipográfia (témavezető: DR. SÜLI-ZAKAR SZABOLCS, főiskolai docens) – szekciótagozat: Tervezőgrafika 6.

7. Pszichológiai, Pedagógiai, Andragógia és Könyvtártudományi Szekció (Szeged)

1. helyezés:

ÉGER GÁBOR (informatikus könyvtáros MA) (Pedagógiai Kar, Egri Campus): Eszéki T. István könyvgyűjteménye a sárospataki Nagykönyvtárban (témavezető: DR. VERÓK ATTILA, főiskolai docens) – szekciótagozat: Művelődés- és könyvtártörténet

2. helyezés:

TURÓS MÁTYÁS (pedagógiatanár – pedagógiai értékelés és mérés tanára MA) (Pedagógiai Kar, Egri Campus): Egy reformpedagógiai koncepció elméleti hátterének és gyakorlatának vizsgálata (témavezető: DR. VIRÁG IRÉN, főiskolai docens) – szekciótagozat: Gyermekvédelem, neveléselmélet és nevelésfilozófia

3. helyezés:

HOROTÁNNÉ SZALAY ORSOLYA TERÉZIA (neveléstudomány MA) (Pedagógiai Kar, Egri Campus): A roma lakosság megítélése roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatásban való részvételtől függően (témavezetők: DR. MOGYORÓSI ZSOLT főiskolai docens) – szekciótagozat: Nevelésszociológia

Különdíj:

BABICZKI TAMÁS (informatikus könyvtáros MA) (Pedagógiai Kar, Egri Campus): A képregények szerepe és lehetőségei napjaink digitális történetmesélésében (témavezető: DR. HABIL KIS-TÓTH LAJOS, nyug. főiskolai tanár – DR. RACSKO RÉKA, tanársegéd) – szekciótagozat: Könyvtártudomány

CZÉH SÁNDOR (kulturális örökség tanulmányok MA) – HÉJJAS FLÓRA (kulturális örökség tanulmányok MA) (Bölcsészettudományi Kar): Egy város emlékezete: Eger emléktáblái (témavezető: DR. HABIL VISKOLCZ NOÉMI, főiskolai tanár) – szekciótagozat: Kultúra és közösség

HUBAY MIKLÓS PÉTER (informatikus könyvtáros MA) (Pedagógiai Kar): A BIBFRAME és a könyvtári feldolgozás új keretei (témavezető: DR. TÓVÁRI JUDIT nyug. főiskolai tanár) – szekciótagozat: Könyvtártudomány

8. Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció (Győr)

1. helyezés:

KRIEGEL ZSÓFIA (tanító BA) (Pedagógiai Kar, Jászberényi Campus): A tanítójelöltek önreflexiója módszertani tudatosságuk tükrében (témavezető: KISNÉ DR. BERNHARDT RENÁTA, adjunktus) – szekciótagozat: A pedagóguspálya vizsgálata

Különdíj:

ALMÁDI PÉTER (programtervező informatikus BSc) – BÓZVÁRY BENCE (programtervező informatikus BSc) – MAKÓ IMRE (informatikatanár MA) – NAGY SZEBASZTIÁN VILMOS (programtervező informatikus BSc) – SZABÓ DÁVID (programtervező informatikus BSc) (Pedagógiai Kar, Egri Campus): Egy interaktív természettudományos kiállítás koncepciója – Kísérletezés bárhonnan, bármikor (témavezető: DR. GEDA GÁBOR, főiskolai docens – GREGUS TAMÁS, külső konzulens) – szekciótagozat: Környezeti nevelés

BARANYI DIÁNA (kulturális örökség tanulmányok MA) (Bölcsészettudományi Kar): Múzeumpedagógia a kortárs művészetben – Múzeumi gyakorlatok a vizuális nevelés szolgálatában (témavezető: DR. VERES GÁBOR, főiskolai docens) – szekciótagozat: Művészetközvetítés

9. Társadalomtudományi Szekció (Budapest)

2. helyezés:

DÁVID DOROTTYA ÉVA (kommunikáció- és médiatudomány BA) (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Egri Campus): Filmes feliratok kultúraközi perspektívában (témavezető: DR. PÓLYA TAMÁS, egyetemi docens) – szekciótagozat: Média- és kommunikációtudomány 2.

Különdíj:

BOROS ENIKŐ (nemzetközi tanulmányok MA) (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Egri Campus): A 2016-os oroszországi parlamenti választások. Választási körkép Jekatyerinburgban (témavezető: DR. HORVÁTH ÁGNES , főiskolai tanár) – szekciótagozat: Politikatudomány 2.

DOBI RÉKA (emberi erőforrások BA) (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Egri Campus): Önkéntes toborzás az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványban (témavezető: MATISCSÁKNÉ DR. LIZÁK MARIANNA, tanársegéd) – szekciótagozat: Szociális munka, szociálpolitika 1.


< Vissza