Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

DÖK konferencia: Egyház és társadalom

Utolsó módosítás: 2016. november 18.

Az Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzata és az Esterhazyanum Kutatócsoport konferenciát szervez a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Egerben, az újkori magyar művelődéstörténet tárgykörében.

Időpont: 2016. november 17., csütörtök

Helyszín:
Eszterházy Károly Egyetem
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Líceum, 112. terem

8:00-10:00 Regisztráció
10:00-11:00 A konferencia megnyitója

Köszöntők:
Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem mb. rektora
Mizera Tamás, az Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke

Előadás:
Dr. Verók Attila: A magyar művelődéstörténeti kutatások jelene és perspektívái

I. szekció
Egyház és nevelés
Szekcióvezető: Dr. Tengely Adrienn

11:00-12:00 Szekció-előadások

Süveges Gergő (Eszterházy Károly Egyetem): A Természetes Közösségfejlődés (NCD) magyarországi adaptációja

Klem Dénes (Eszterházy Károly Egyetem): Maróthi György zenei szellemisége a „Methodus" lapjain

Fülep Ádám (Eszterházy Károly Egyetem): A felsőfokú könyvtárosképzés kezdetei hazánkban, Kovács Máté idejében

12:00-12:30 Ebédszünet

12:30-13:30 Szekció-előadások

Mizera Tamás (Eszterházy Károly Egyetem): „Ezrek áldásit fogod e' dalokban vinni magaddal..." Tanítókhoz írt alkalmi költemények az egri Érseki Líceumi Nyomdában, Pyrker János László (1772-1847) érseksége idején

Lovaš Eldina (Pécsi Tudományegyetem): Iskolaügy és oktatás Eszéken a 19. század első felében két kánoni látogatás feljegyzései alapján

Sebők Szilvia (Eszterházy Károly Egyetem): A kisvárdai Szent Orsolya-rendi Tanítóképző Intézet tanárainak szakmai mobilitása

13:30-13:45 Kávészünet

II. szekció
Egyház és közösség
Szekcióvezető: Dr. Pap József

13:45-15:00 Szekció-előadások

Törtei Renáta (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): "Spanyor nemzetnek messzesége..." Thököly Imre tevékenysége a katolikus spanyolok szemével

Hamzók Judit (Eszterházy Károly Egyetem): Eszterházy Károly egri püspök szerepe az instanciák kezelésében 1767–1785-ben

Dóbék Ágnes (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Barkóczy Ferenc szerepe Muratori műveinek és szellemiségének hazai elterjedésében

Bánrévi Mónika (Eszterházy Károly Egyetem): Uradalmi anyaszentegyház és új metropolisz – az egri főszékesegyház építési irataiból, 1830–1848.

15:00-15:15 Kávészünet

15:15-16:30 Szekció-előadások

Marci Márió (Selye János Egyetem): Az iszlám (mártíromság) hatása az Egyházban és a társadalomban?

Bátori Anna (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Wallaszky Pál mint evangélikus lelkész

Gortva János (Eszterházy Károly Egyetem): A politikus plébános – Hován József tevékenysége Pásztón

Lugosi-Szabó Gergely (Eszterházy Károly Egyetem): Az állam és a vallási közösségek közötti viszony átalakulása, valamint ennek konkrét vizsgálata a Magyar Katolikus Egyház vonatkozásában az 1988–1990 közötti időszakban


< Vissza