Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona habilitációja

Utolsó módosítás: 2018. március 04.

Sikeresen habilitált az Eszterházy Károly Egyetem oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettese, Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona a napokban.

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona kutatási és oktatási területéhez híven habilitációs értekezését Földrajztanítás – kihívások, eszközök és módszerek a XXI. század elején címmel írta. Habilitációs előadásán, a Líceum kápolnájában számos egyetemi oktató és munkatárs vett részt, ahogy hallgatói közül is jó néhányan.

Tantermi előadását, a Zonalitás az éghajlatban címmel tartotta, kérdéseivel a hallgatókat is bevonta, interkacióra ösztönözte. Földrajztanítás – kihívások, eszközök és módszerek a XXI. század elején című értekezésének téziseit – melyet nyomtatott formában bárki, aki a habilitáción részt vett magával vihetett – magyar és angol nyelven is prezentálta a Habilitációs Szakértői Bizottság és a résztvevők előtt, amelynek tagjai az ország neves egyetemeinek professzoraiból tevődtek össze.

A Bizottság Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona habilitációs cselekményét sikeresnek találta és elfogadásra felterjesztette az Egyetemi és Doktori Habilitációs Tanácshoz. Munkájához és újabb előrelépéséhez ezúton is gratulálunk!

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végzett 1985-ben földrajz-biológia tanári szakon. Doktor univ. és PhD fokozatát, summa cum laude minősítéssel szintén ezen az egyetemen szerezte. Munkáját az akkori Eszterházy Károly Főiskolán 1989-ben kezdte, ahol 2008-tól a Földrajz Tanszék vezetőjeként, 2012-2013-ig pedig a Földrajz- és Környezettudományi Intézet igazgatójaként tevékenykedett. Oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettesnek 2013-ban nevezték ki. Kutatási területén kiemelkedő munkáját bizonyítja egyebek mellett százhat tudományos közlemény, amelyből két könyv szerzőként, nyolc könyv szerkesztőként és tizenöt könyvrészlet. Pulikációi közül huszonkilenc idegen nyelvű, amelyből tizenhárom külföldön jelent meg.

Alapító tagja és öt éven át elnöke az AGRIA GEOGRÁFIA a Földrajz Oktatásáért, Kutatásáért és Alkalmazásáért Közhasznú Alapítványnak, amely figyelemre méltó eredményeket ért el a földrajzi ismeretek közvetítésében és alkalmazásában. Alapítója a Magyar Földrajzi Társaság Egri Osztályának. Ugyancsak nevéhez fűződik az Innorégió Tudásközpont létrehozása 2011-ben, amelynek igazgatói feladatait 2013-ig látta el.

Szakmai tevékenységét több díjjal jutalmazták: Eszterházy Károly Emlékérem, 2010; Kiss Péter Díj, 2012; Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett 2014; Telekessy István Heves Megyei Területfejlesztési Díj 2015.

 

Fotók: Szántó György


< Vissza