Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Dr. Patkó György emlékére

Utolsó módosítás: 2021. január 04.

Dr. Patkó György fizikus, nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanár méltósággal viselt, hosszú betegség után, életének 87. évében örök nyugalomra tért.

Dr. Patkó György 1933. május 16-án született Kál községben. Az elemi iskola öt osztályát szülőfalujában végezte, a gimnázium nyolc osztályát Egerben, a római katolikus Ciszterci Gimnáziumban, majd az állami Dobó István Gimnáziumban érettségizett. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1956-ban szerzett fizika- matematika szakos középiskolai tanári oklevelet.

Diplomaszerzést követően tanított Szűcsiben, általános iskolában, Hatvanban a Bajza József Gimnáziumban, majd 1962-ben került az egri Tanárképző Főiskola Fizika Tanszékére. 1972-ben Szegeden, a JATE Természettudományi Karán doktorált.

Több mint három évtizeden át, nyugdíjba vonulásáig oktatott a főiskolán. Folyamatosan tanított optikát, vezetett speciálkollégiumokat kísérleti atom- és molekulafizikából, lézerfizikából. Mátrai Tibor szerzőtársaként főiskolai fénytan (optika) jegyzetet írt a fizika szakos tanári és fizikusi felsőoktatási hallgatók számára. Szerkesztésében jelent meg a tanszéki kollektíva által készített Fizikai praktikum c. főiskolai jegyzet. Atomfizika demonstrációs gyakorlatok kidolgozásával, optikai – spektroszkópiai és tantárgy-pedagógiai kutatásokkal foglalkozott.

1976-tól 17 éven át vezette a főiskola fizikai tanszékét. Ez időszak alatt a tanszék oktatói 80 publikációt jelentettek meg, és hárman doktoráltak. Publikációinak száma közel 200, több mint 400 tudományos és ismeretterjesztő előadást tartott. Vezetője volt a tanszéki tudományos diákkörnek, működése alatt 132 szakdolgozatot vezetett. Gyakran szervezett főiskolai hallgatóknak hazai tanulmányi kirándulásokat és külföldi főiskolákra, kutató intézetekbe szakmai utakat.

Tagja volt a Fizikai Szemle szerkesztőbizottságának, tevékenykedett a Debreceni Akadémiai Bizottságban, a Minisztérium mellett működő Fizika Tantárgyi Bizottságban. Több évtizeden át látta el az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Heves megyei Csoportjának titkári, majd elnöki teendőit. 1995-től 1999-ig az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkárhelyettese volt. Közösségi emberként hosszú évekig a főiskola szakszervezeti bizottságának élén, szervező titkárként érdekvédő munkát végzett. 1966-tól 1976-ig vezette a Heves megyei Művelődési Központban az Ifjú Fizikusok Körét. Felelős szerkesztője volt az évente megjelenő "Ifjú Fizikus" kiadványnak, több éven át szervezte a középiskolásoknak szóló Ifjú Fizikusok Országos Találkozóit.

Nyugdíjba vonulását követően még 13 éven át tanított fizikát Aszódon az Evangélikus Gimnáziumban. Itt irányítója volt a természettudományt tanítók munkaközösségének, a tanulók számára lézerszakkört vezetett és megszervezte az Ifjú Fizikusok Körét. 1993-tól 1998-ig vezette Egerben a Környezetvédők Klubját. Környezetvédelmi kiadványokat szerkesztett, előadásokat tartott az Eszterházy Károly Főiskola fizikai tanszékén és a Gábor Dénes Főiskolán. Éveken át az egri Életfa Környezetvédő Szövetség vezetőségi tagja volt.

Aktív pályafutása alatt több jelentős kitüntetésben részesült, ezek az alábbiak voltak: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1971), A Munka Érdemrend bronz fokozata (1977), Kiváló Munkáért (1981), A Magyar Felsőoktatásért (1993). 2011-ben az Eszterházy Károly Főiskola II. sz. Gyakorló Iskolájában létesített modern természettudományi laboratóriumok egyikének névadója lett. 2006-ban aranydiplomát vehetett át a Debreceni Egyetemen, 2016-ban pedig megkapta a gyémántdiplomát is.

Volt kollégái, tanítványai, barátai, ismerősei emlékét megőrizve búcsúznak Dr. Patkó György tanszékvezető főiskolai tanártól. Értékteremtő, alkotó, kutató és oktató munkásságát, derűs emberségét nem feledjük.


Tisztelt Tanár Úr, nyugodjál békében!


 

 


< Vissza