Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Egyház és társadalom konferencia a Líceumban

Utolsó módosítás: 2016. november 21.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2016 rendezvénysorozat részeként rendezett tudományos konferenciát az Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzata és az Esterhazyanum Kutatócsoport.

A rendezvény céljai között szerepelt, hogy a magyarországi és a határon túli doktori iskolák, tudományos műhelyek hallgatói – a konferencia témájához kapcsolódóan – számot adhassanak legújabb kutatási eredményeikről, illetve, hogy az előadók és a hallgatóság között konstruktív párbeszéd alakuljon ki.
A konferenciát megtisztelte jelenlétével Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem mb. rektora, aki köszöntőjében kiemelte a tudományos utánpótlásképzés fontosságát, amelynek keretében a doktorandusz hallgatóknak hangsúlyos szerep jut.

A szervezők részéről Mizera Tamás, az Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke üdvözölte a résztvevőket és a hallgatóságot. Beszédében megköszönte az Egyetem vezetésének és munkatársainak a konferencia szervezésében nyújtott támogatást, valamint a tudomány nyelvének szerepét hangsúlyozta az egyén és a közösség érdekében.

Az esemény nyitó előadását Dr. Verók Attila, a Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék vezetője tartotta A magyar művelődéstörténeti kutatások jelene és perspektívái címmel, amelyben a hazai művelődéstörténet-írás eredményeit méltatta, elhelyezve a diszciplínát a tudományok rendszerében.


A bírálati rendszerű konferencia programjába összesen 14 előadás került. Az Egyház és nevelés szekció vezetője Dr. Tengely Adrienn, az Andragógiai és Közművelődési Tanszék főiskolai docense volt. Az előadásokban a neveléstörténeti összefüggések kerültek előtérbe, a magyarországi könyvtárosképzéstől egészen a tanítók szakmai mobilitásának kérdésköréig. Az Egyház és közösség szekcióban, Dr. Pap József, a Történelemtudományi Intézet igazgatójának vezetésével az egyes egyházi személyekhez kapcsolódó biográfiai és recepciótörténeti megfontolások álltak az előadások fókuszában, de a közelmúlt témái is helyet kaptak a programban.

A megfogalmazott célokat jól szolgáló konferencia a kora esti órákban ért véget, az előadások anyagát tanulmánykötet formájában is szeretnénk megjelentetni, 2017. tavaszán.

Fotó: Kakuk Dániel


< Vissza