Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Elhunyt Dr. Forgó Sándor

Utolsó módosítás: 2019. június 03.

Szomorúan tudatjuk, hogy életének 67. évében, 2019. május 29-én elhunyt Dr. habil Forgó Sándor címzetes egyetemi tanár.

Dr. habil Forgó Sándor a Médiainformatika Intézet Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszékének vezetőjeként ment nyugdíjba, törzstagja volt az intézmény Neveléstudományi Doktori Iskolájának.

Tanári tevékenységét nevelő- és középiskolai tanárként kezdte Gyöngyösön, a Vak Bottyán János Szakközépiskolában, majd 1979-ben a felsőoktatásban folytatta az egri Eszterházy Károly Főiskolán, ahol oktatóként és kutatóként dolgozott. Egyetemi doktori címet, később PhD fokozatot az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett, a habilitált doktori rangot pedig 2009-ben nyerte el az ELTE Pedagógia Pszichológia Karán. Tudományos pályája kezdetén pályaszocializációs vizsgálatokkal, kommunikációs készségek fejlesztésével, kommunikációelmélettel, majd 1993-tól a távoktatás bevezetésével és a szervezésével foglalkozott. Később részt vett a médiainformatika diszciplína alapjainak, valamint a médiakompetencia fogalomkörének kidolgozásában. 2002-től az e-learning tananyagok minőségbiztosítási kérdéseit vizsgálta, 2007-től pedig a korszerű oktatási módszerek és az IKT-technológiák alkalmazásának lehetőségeit tanulmányozta. Kutatási témáiban hazai és nemzetközi szinten ért el eredményeket és jelentős publikációs tevékenységet folytatott.

Pályája során jelentős számú szakdolgozó, TDK-sikereket elért tanítvány, doktorandusz, valamint kolléga tudományos munkásságát segítette, ösztönözte.

Mély fájdalommal búcsúzunk tőle, emlékét örökké őrizzük.

A mise 12.30-tól, a gyászszertartás 13 órától lesz a Hatvani temetőben június 6-án (csütörtökön).


< Vissza