Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Elhunyt Dr. Mózes Mihály

Utolsó módosítás: 2018. október 11.

Életének 73. évében elhunyt Prof. Dr. Mózes Mihály, az Eszterházy Károly Főiskola korábbi dékánja, nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár.

Prof. Dr. Mózes Mihály, az Eszterházy Károly Főiskola korábbi dékánja, nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, az első szabadon választott Országgyűlés tagja 2018. október 2-án, életének 73. évében váratlanul elhunyt. Akaratának megfelelően hamvait családi körben helyezik végső nyugalomba.

Dr. Mózes Mihály 1964-ben érettségizett Berettyóújfaluban az Arany János Gimnáziumban, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemre iratkozott be magyar-történelem szakra, ahol 1970-ben végzett a jeles eredménnyel. Szakdolgozatát, melyet Debrecen iparának története a dualizmus korában címmel írta, doktori disszertáció alapjául elfogadták. Állást a KLTE Gyakorló Gimnáziumában kapott. 1972-ben doktorált summa cum laude eredménnyel.
1975-76-ban kapott kutatói ösztöndíjat az MTA Történettudományi Intézetében, 1979-83-ig itt volt aspiráns Ránki György mellett. Témája: Erdély ipartörténete a dualizmus korában. Vizsgáit summa cum laude eredménnyel tette le. Angolból és oroszból kandidátusi nyelvvizsgát tett a TMB akkori előírásainak megfelelően.
1987-ben védte meg kandidátusi dolgozatát, majd két évvel később címzetes egyetemi docenssé nevezték ki. Tíz éve tanított, akkor már a Kossuth Lajos Tudományegyetem Új- és Legújabbkori Egyetemes Történelmi Tanszékén óraadó tanárként. Főképpen az USA történetével és a harmadik világ modernkori problémáival foglalkozott szemináriumain.
1990-ben országgyűlési képviselővé választottak, ekkor lett az Interparlamentáris Uniónak. 1990-92-ig az SZDSZ oktatási szóvivője volt, feladata lett az oktatási törvény előkészületeinek összefogása és irányítása. 1992-ben lemondott és egyben kilépett a Szabad Demokraták Szövetségéből.
1997. szeptember 1-től az EKTF Magyar Történelem Tanszékén volt főállású oktató, majd 1998-ban főiskolai tanár lett. Ugyanebben az évben habilitált a Kossuth Lajos Tudományegyetemen.
2000-ben az EKF Magyar Történelmi Tanszékére egyetemi tanárrá neveztek ki, 2001 szeptemberétől az EKF Modernkori Magyar Történeti Tanszékén lett tanszékvezető. Tagja volt a MAB elnökségének és plénumának, 2001.február 1-től 2003. december 31-ig pedig a MAB Társadalomtudományi Kollégium volt az elnöke. 2002-től 2006-ig az EKF Történelemtudományi Intézet igazgatójaként dolgozott. 2002-től 2006-ig az EKF.-BTK főigazgatója, majd 2006. áprilistától az EKF BTFK dékánja volt.
Dr. Mózes Mihály 2014. január 1-jén ment nyugdíjba, ezt követően még oktatott a Történelemtudományi Intézetben és a Politológia Tanszéken.


< Vissza