Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Elhunyt Dr. Szecskó Károly

Utolsó módosítás: 2020. március 06.

2020. február 27-én elhunyt Dr. Szecskó Károly történész.

Szecskó Károly történész, nyugalmazott főlevéltáros 1939. január 24-én született Mezőcsáton, szegényparaszti családban. Elemi tanulmányait Mezőcsáton végezte, 1953-1957-ig a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban tanult, majd az Egri Állami Pedagógiai Főiskola magyar-történelem szakjára járt. A főiskolai tudományos diákkör titkáraként előadásaival ő képviselhette elsőként a főiskolát 1959-ben Budapesten, majd 1960-ban Szegeden az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

Jeles államvizsgát követően 1960 nyarán a verpeléti általános iskolához került. A kutatómunka szeretete Egerbe vonzotta, ahol előbb könyvtárosként, majd levéltárosként dolgozott. 1960-1964 között magyar-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, ahol 1975-ben újkori történelemből summa cum laude doktorált.

1971-ben vette feleségül Bukolyi Emőke könyvtárost. Munkássága eredményeiben nagy része volt a szeretetteljes családi légkörnek. Szecskó Károly mindig a tudást, a rendszeres munkát, történészként a levéltári kutatást tartotta a legfontosabbnak. Főbb kutatási területei voltak: a művelődéstörténet, az egyháztörténet, a neveléstörténet, a községtörténet. Több évtizedes kutatómunkája során közel ötven kötete jelent meg. Országos és helyi folyóiratokban, időszaki kiadványokban több mint 800 cikke, tanulmánya, közleménye látott napvilágot.

Aktívan részt vett a tudományos közéletben is. Szerkesztőbizottsági tagja volt a Hevesi Művelődésnek, a Hevesi Szemle társszerkesztője volt. Előadás sorozatott tartott a Szent István Rádióban és az Egri Hittudományi Főiskolán. Az alábbi szervezetek volt tagja: Magyar Pedagógiai Társaság, Honismereti Egyesület, Magyar Comenius Társaság, Magyar Orvostörténelmi Társaság, Anyanyelvápolók Szövetsége.

Szecskó Károly 81 éves volt. A temetése előtti gyászmisét 2020. március 20-án 12 órától mondják el az egri Minorita templomban, melyre várják barátait, kollégáit, tisztelőit. Nyugodjék békében!


< Vissza