Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Élménysuli: pályázati kiírás a 2021/2022-es tanévre

Utolsó módosítás: 2021. június 09.

Elérhető a 2021/2022-es tanévre szóló Élménysuli cím pályázati kiírása.


A pályázati kiírás IDE KATTINTVA letölthető.


1. A pályázati program

Az Élménysuli egy olyan pályázat által elnyerhető cím, amelyet azok a KAPOCS-partnerintézmények nyernek el egy tanévre, akik a program elemeit mintaértékűen valósítják meg, és az újszerű módszerek elsajátítása érdekében igénybe veszik a Szakmai Támogatórendszer (továbbiakban: SZTR) által biztosított szakmai támogatást. A pályázat célja, hogy segítsük a KAPOCS-iskolahálózat szakmai munkájának fejlődését, és ennek megvalósítását az Élménysuli cím megítélésével ismerhessük el. A pályázati feltételek – éppen az igényesebb szakmai feltételek megteremtése érdekében okszerűen szigorúbbak, mint a tagsági regisztrációnál előírtak.

1.1. Kik pályázhatnak?

Az Élménysuli címre azok a KAPOCS-iskolahálózat partnerintézményei pályázhatnak, akik előzőleg regisztráltak a KAPOCS-iskolahálózatba, regisztrációjukat elfogadták.

1.2. A pályázat kritériumrendszere
1.2.1. A nem Élménysuliként pályázók kritériumrendszere

A pályázat értékelése során a KAPOCS-iskolahálózat regisztrációs feltételein túl, amelyből 2021-ben a járványügyi helyzetre való tekintettel a következő kitétel teljesítése kikerül:

 • Az intézményvezető a KAP bevezetésének tanévében két alkalommal lehetővé teszi, hogy a DFHT támogató 3-5 pedagógus tanítási óráját megtekintse online formában vagy személyesen. A megtekintett órák DFHT módszerrel megvalósult órák és komplex órák lehetnek, az Élménysuli címhez szükséges kiválósági kritériumoknak való megfelelés vizsgálata történik meg, amelyek a következőek:

A pályázat benyújtásának tanévében:

 • az intézmény legalább egy éve a Komplex Alapprogramot megvalósítja a regisztrációkor adott válaszok alapján;
 • az intézményvezető nyilatkozik arról, hogy a következő évi munkatervében megjelöli a DFHT tanulási-tanítási stratégia, a Ráhangolódást biztosító foglalkozások megvalósításainak lehetőségeit és az alprogramok alkalmazási lehetőségeit;
 • a KAP bevezetésével érintett évfolyamokon a pedagógusok a kötelező közismereti tanórák éves összóraszámának legalább 10%-ában Komplex órákat valósítanak meg;
 • a KAP bevezetésével érintett évfolyamokon a tanmeneteket a KAP céljaihoz igazítva készítik el, megjelölve bennük az alprogrami kapcsolódási pontokat is (Komplex órák) a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazó tanórák megjelölése mellett.

A KAP bevezetését követően:

 • KAP-hoz kapcsolódó DFHT-képzést elvégzett pedagógusok létszámának több mint 70%-a 3 darab saját DFHT-KIP státuszkezelő módszert alkalmazó óratervezetet készített el a Komplex Alapprogram KAPU felületén a JTR (Jelenléti Támogatórendszer) csempén belül a DFHT-KIP óravázlatok menüpontban.

1.2.2. Élménysuliként pályázók kritériumrendszere
Amely intézmény az Élménysuli címét szeretné megújítani, az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

 • az intézmény egy tanévig az Élménysuli címet elnyerte, és a Komplex Alapprogramot továbbra is megvalósítja;
 • vállalja, hogy a 2021/2022-es tanévben egy szakmai napot önállóan megszervez és megvalósít;
 • vállalja, hogy kapcsolatot tart legalább egy KAPOCS-iskolahálózati partnerintézménnyel, és biztosítja számára a szakmai támogatást (hospitálás lehetőségének biztosítása a fogadó intézményben,tanácsadás). A pályázat mellékleteként postai úton elküldi azon KAPOCS-iskolahálózati partnerintézmény(ek) nevét, címét, elérhetőségét, akivel a 2021/2022-es tanévben kapcsolatot tart és biztosítja a szakmai támogatást.

1.2.3. Kétszeres Élménysuliként az Örökös Élménysuli címre pályázók kritériumrendszere

 • Az intézmény két tanévben az Élménysuli-címet elnyerte, és a Komplex Alapprogramot továbbra is megvalósítja.
 • Vállalja, hogy legalább 3 tanévben tanévenként 2 szakmai napot (műhely, workshop) bármilyen témában megszervez és megvalósít, ahová a KAPOCS-iskolahálózat tagjait, valamint a KAP iránt érdeklődő iskolákat fogadja.
 • Postai úton csatolja a pályázathoz a Nyilatkozatokat, mellyel igazolja az előző tanévre vállalt iskola mentorálását, illetve a szakmai nap megszervezését.

1.3. A pályázatot követően

Sikeres pályázat esetén
A nyertes pályázók jogosultak lesznek az Élménysuli, illetve Örökös Élménysuli logójának és az Élménysuli, valamint Örökös Élménysuli megnevezés használatára. Az Élménysuli cím egy tanévig érvényes, amely egy tanév elteltével pályázat útján megújítható. Ez alól kivétel az Örökös Élménysuli cím, amelyet a jövőben nem kell megújítani.

Sikertelen pályázat esetén
Sikertelen pályázat esetén az intézmény KAPOCS-iskolahálózat partnerintézményeként folytathatja működését, és a következő pályázati időszakban van lehetősége ismételten a címre pályázni. A KAPOCS-iskolahálózatba regisztrálni folyamatosan lehet, de a pályázati kiírás időszakos, évente egyszer kerül rá sor.

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázat benyújtásához kérjük, jelentkezzen be a KAPOCS-iskolahálózat partnerintézménye oldalon, amely az alábbi linken közvetlenül is elérhető: www.elmenysuli.komplexalapprogram.hu. Azok az intézmények, amelyek beküldték a KAPOCS-iskolahálózatba történő regisztrációjukat, már rendelkeznek egy saját fiókkal. A megadott e-mail-címmel és a hozzá tartozó jelszóval be tudnak lépni a felületre. A bejelentkezés után megtekintheti a regisztrációkor megadott adatokat és a megjelölt feltételeket a feladatellátási helyre vonatkozóan. Ezek újbóli megadására nincs szükség a pályázat benyújtásához.

Amennyiben a regisztráció el lett fogadva, a felületen megjelenik a pályázati lehetőség. A pályázat benyújtására kattintva, az azután megjelenő felületen, kérjük, jelölje be azokat az állításokat, amelyek igazak az ön intézményére! A pályázatot az intézmény törvényes képviselője tölti ki és nyilatkozik a kiválósági kritériumok megvalósulásáról. A kitöltés után a Beküld gombra kattintva beküldheti pályázatát. A pályázat érvényesítése céljából kérjük, a Megtekintés/nyomtatás gombra kattintva nyomtassa ki a kitöltött pályázati anyagot 1 példányban és postai úton küldje el számunkra a 2.1 pontban jelzett postázási címre.

A Megtekintés/nyomtatás gombra kattintva a felület generál egy nyomtatható dokumentumot, amelyben az intézmény törvényes képviselője kijelenti és aláírásával igazolja, hogy az abban szereplő adatok és állítások a valóságnak megfelelnek, hitelesek és pontosak.

Mivel ön már bejelentkezett a saját profiljába ezért az intézmény adatait és a KAPOCS-iskolahálózat regisztrációjánál bejelölt feltételeket a rendszer hozzágenerálja az elkészített dokumentumhoz.

2.1. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot kizárólag a www.elmenysuli.komplexalapprogram.hu felületről generált dokumentummal lehet benyújtani az intézmény törvényes képviselőjének aláírásával és hivatalos bélyegzővel ellátva, postai úton a következő címre a pályázat típusának megfelelő „felirattal" ellátva a borítékon a pályázatot


Eszterházy Károly Egyetem
Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és –továbbképző Központ
3300 Eger, Eszterházy tér 1., A épület, II/332.
„Élménysuli pályázat"
„Élménysuli cím megújítása pályázat"
„Örökös Élménysuli pályázat"


2.2. A pályázat benyújtásának ideje
A pályázat benyújtásának ideje: 2021. május 1 – június 30.
Határidőn belül benyújtott pályázatnak minősül az a pályázat, amelyet június 30-ig feladnak.

2.3. A pályázat elbírálásának menete
A beérkezett pályázatokban megjelölt kiválósági kritériumokat a Szakmai Támogatás Munkacsoport ellenőrzi. A kritériumok megvalósulásának ellenőrzése után a pályázat eredménye augusztusban lesz kihirdetve; erről elektronikus és postai úton is kapnak értesítést a pályázók.

A pályázat érvénytelensége esetén az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus úton értesítést küldünk a pályázónak.

A www.elmenysuli.komplexalapprogram.hu-n a KAPOCS-iskolahálózat partnerintézménye oldalon megadott e-mail-címmel és jelszóval belépve minden pályázó megtekintheti a saját pályázati anyagát, és ellenőrizheti, hogy milyen szakaszban van a pályázat elbírálása.

2.4. Hiánypótlás
Az eljárás során lehetőség van hiánypótlásra és szóbeli egyeztetésre. Ha a pályázat ellenőrzésekor megállapítják, hogy a feladatellátási hely adatai és/vagy a megfelelési kritériumok hiányosan lettek megadva, akkor egy alkalommal még van lehetőség hiánypótlásra. A hiánypótlási felszólítást (a hiányosságok tételes felsorolásával) elektronikus úton küldik ki legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével.

Elérhetőség
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az alábbi elérhetőségeken lehet feltenni:
• E-mail: kap.sztr@uni-eszterhazy.hu
• Telefon: +36-520-400/4226

Forrás: komplexalapprogram.hu

 


< Vissza