Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Európai mobilitást elősegítő pályázatot zártak le

Utolsó módosítás: 2015. június 03.

Lezárult egy több mint két éves projekt május 30-án, az Eszterházy Károly Főiskolán. A konzorciumi partner nélküli pályázatban a projektmenedzser Dr. Antal Éva, a szakmai vezető Dr. Bárdos Jenő volt.

A TÁMOP-4.1.2D-12/1/KONV-2012-0002 azonosító számú „Komplex nemzetköziesítési programfejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán" projekt 2013.03.01-ével indult, és hosszabbítással 2015. május 30-án zárult le. A pályázat célul tűzte ki, hogy az intézmény teljes képzési és szolgáltatási vertikuma elősegítse az európai mobilitást, a „nemzetköziesítést". A pályázat projektmenedzsere Dr. Antal Éva, a szakmai vezető Dr. Bárdos Jenő volt.
Az alapvető feladatok közé tartozott a szaknyelvi és általános idegen nyelvi oktatást magába foglaló idegen nyelvi rendszer kidolgozása, a hallgatók nyelvi bizonyítványhoz juttatása érdekében intézményi nyelvvizsga-rendszer kidolgozása, valamint a főiskola idegen nyelvi szolgáltatásainak (fordítás, tolmácsolás, lektorálás) egységesítése. Ezen felül három féléven keresztül a hallgatóknak PILOT kurzusokat hirdettek az angol, német és francia nyelv gyorsabb, hatékonyabb elsajátítására, valamint szaknyelvi kurzusokat indítottak, melyekhez 16 e-tananyag készült. A két Magyar mint idegen nyelv tananyag mellett három Szaknyelvi előkészítő tananyag (angol, német, francia) a hallgatókat B1 körüli szintre kívánja eljuttatni. Erre épülnek a B2 közeli szintre felkészítő Szaknyelv I. tananyagok (Üzleti angol, német és francia; Turizmus angol, német és francia; Társadalomtudomány angol és német; Környezettudomány angol; Matematika és informatika angol; Nevelés- és sporttudomány angol). A kurzusok szervesen beépülnek a projekt keretében kidolgozott intézményi nyelvoktatási koncepcióba, amely szerint az általános (szintrehozó) nyelvi kurzus folytatásaként a Szaknyelvi előkészítő, majd az erre épülő Szaknyelv I. kurzus után a hallgatók a Szaknyelv II. kurzus teljesítésével juthatnak el a középfokú szakmai nyelvvizsga eredményes letételéhez szükséges B2 szaknyelvi szintre.

A projekt keretében nyelvpedagógiai fejlesztések is zajlottak a szakmai vezető koordinálásával, melynek eredményeképpen tananyag és a Neveléstudományi Doktori Iskola doktoranduszainak kutatásait bemutató tanulmánykötet jelent meg. Ezen kívül négy fordítás készült (egy regény, és három tanulmánykötet), megjelentették a nemzetközi konferencia kiadványát, és intenzív szakkönyv-beszerzést hajtottak végre. A projekt keretében a képzésfejlesztő csapat kidolgozta a Fordító és tolmács MA szakot is.
Az intenzív idegen-nyelvtanulás fejlesztésében az Idegen Nyelvi Kommunikációs Intézet és a nyelvi szaktanszékek oktatói vették részt, még a szolgáltatások fejlesztésében nagy szerepe volt a Nyelvi és Interkulturális Iroda munkatársainak. Az interkulturális rendezvények, konferenciák, workshopok és a nemzetközi hetek megszervezését a Nemzetközi Kapcsolatok Központja vállalta fel.
Ezek a rendezvények jelentősen hozzájárultak a főiskola imázsépítéséhez, szolgáltatásainak népszerűsítéséhez, kiváló alkalmat adtak a csapatépítésre mind a dolgozók, mind a hallgatók körében, illetve segítettek abban, hogy a különböző nemzetek képviselői megismerjék egymás kultúráját. Az összességében több ezer résztvevős programsorozat keretében megrendezett 3 nemzetközi hét, 1 nagy nemzetközi konferencia, 57 nemzetközi est, 4 nagy interkulturális workshop, 12 kirándulás, amelyeken a külföldi hallgatók vettek részt tandempárjaikkal, továbbá egy nagy záró rendezvény. A rendezvényekkel párhuzamosan 2014 nyarán megalakult az Észak-magyarországi Idegen Nyelvi Innovációs Klaszter, melynek célja az idegen nyelvi szolgáltatások területén az észak-magyarországi régióban működő vállalkozások, oktatási intézmények, és civil szervezetek együttműködési hálózatának kialakítása, összehangolt tevékenységeinek elősegítése az Eszterházy Károly Főiskola vezetésével. A 21 tagból álló klaszter koordinálásával már eddig is számtalan program valósult meg: nyelvi táborok, angol és német nyelvtanfolyamok, kommunikációs tréning, protokoll, etikett továbbképzés, nyelvvizsga tájékoztatók, illetve próbavizsgák.
A pályázat összköltségvetése 295.734. 462 forint volt.

Szerző: Ress Alexandra Héla
Fotó: Mészáros Melinda


< Vissza