Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Felhívás digitális módszertárban való megjelenésre

Utolsó módosítás: 2017. július 12.

A Tempus Közalapítvány Digitális Módszertára azoknak a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentumoknak, módszertani ötleteknek ad helyet, melyek a digitális nemzedék interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT-eszközök kreatív használatával. A július 10. és augusztus 20. között meghirdetett felhívásra azok jelentkezését várják, akik saját ötleteiket megosztanák a Digitális Módszertárban.

A felhívásra jelentkezők feltöltött módszertani anyagait szakértők értékelik, melyek közül a legjobbnak ítélt ötletek díjat kapnak. A Digitális Pedagógus Díjat elnyerőknek szakmai kiadványainkban és a várhatóan 2017 őszén, Budapesten megrendezésre kerülő Digitális pedagógus konferencia 2017 szekcióiban is lehetőséget adnak a bemutatkozásra.

HÁTTÉR
A Tempus Közalapítvány (TKA) 2012 novemberében hozta létre a Digitális Módzsertárat az IKT-eszközök kreatív használatát bemutató módszertani ötletek terjesztése céljából. A Tempus Közalapítvány Tudástár felületén a Digitális Módszertárban lévő ötletek keresését többféle szűrési kategória segíti, lehetőség van az ötletek megosztására, kommentelésére is. Az egyes ötletekről, a feltöltött óravázlatokról, segédanyagokról, hasznos linkekről az oldalra történő egyszerű regisztrációt követően kaphatnak teljes képet a látogatók, a díjazott ötletek egy-egy szakértői ajánlót is tartalmaznak.
A 2013-2016 között átadott Digitális Pedagógus Díj díjazottainak listája, a Módszertárról és a díjazottakról készült kisfilmek, valamint a Digitális pedagógus konferenciák anyagai elérhetőek honlapunkról. A Digitális Módszertár közvetlen elérhetősége: www.digitalismodszertar.tka.hu

A FELHÍVÁS CÉLJAI
A Digitális Módszertár a köznevelés terén, a gyakorlatban hasznosítható ötleteket és eszközöket kíván összegyűjteni és bemutatni, a következő átfogó célokra építve:
• tudásmegosztás;
• digitális kultúra és digitális írástudás erősítése, tudatosítása;
• digitális kompetenciák fejlesztése;
• a közösségi tanulás és a jó gyakorlatok megosztásának összekapcsolása az IKT eszközeivel;
• új tanulási formák és csatornák kialakítása;
• az ötletek felhasználása, adaptálása a napi gyakorlatba.

KIKNEK SZÓL A FELHÍVÁS?
A Felhívásra pedagógusok, pedagógusok együttműködő csoportjai (tanárpárok vagy tanári csoportok), pedagógiai szakmai munkaközösségek, illetve pedagógusképzésben részt vevő hallgatók jelentkezését várjuk, akik számára fontos:
• a digitális kultúra és digitális írástudás fejlesztése;
• a 21. századi készségek fejlesztése;
• a pedagógiai szemléletváltás előmozdítása;
• a fejlesztő pedagógiai értékelési kultúra előmozdítása
• a tudásmegosztás, a közösségi tanulás és az egymástól való tanulás támogatása;
• a saját eredmények, jó gyakorlatok bemutatása;
• a digitális nemzedék megszólítása újszerű, saját ötleten alapuló, tanórai kontextusba vagy tanórán kívüli tevékenységekbe ágyazott módszertani gyakorlatokon keresztül.

MIVEL LEHET JELENTKEZNI?
A Digitális Módszertárba jelentkezni olyan, a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentum (pl. óravázlat, tematikus terv, projektterv) bemutatásával lehet, amely
• kapcsolódik a Felhívás fent felsorolt általános céljaihoz;
• az IKT-eszközök kreatív, innovatív, pedagógiai célú használatát mutatja be a felhasználást segítő kidolgozottsággal, illetve az ötlet adaptálását támogató csatolmányokkal, dokumentumokkal, sablonokkal;
• a tanórákon vagy tanórán kívüli tevékenységekben is hasznosítható.

MI ÁLL A 2017-ES FELHÍVÁS FÓKUSZÁBAN?
Az idei Felhívásra elsősorban azokat a módszertani megoldásokat, ötleteket várjuk, amelyek a 21. századi készségek (együttműködés, problémamegoldás, kritikus gondolkodás, kreativitás és innováció, IKT-eszközhasználat, kollaboráció, tanulási készségek) fejlesztésére fókuszálnak, kollaboratív munkaformában valósulnak meg (a tanárok közötti kollaboratív tanulási folyamat eredményeként jönnek létre, vagy a tanulók együttműködésre épülő tanulását támogatják) és előtérbe helyezik a fejlesztő pedagógiai értékelési kultúra eszközrendszerét.

MELY ÖTLETEK KERÜLHETNEK BE A DIGITÁLIS MÓDSZERTÁRBA?
Az ötletek feltöltését és értékelését követően minden olyan ötlet bekerül a Módszertárba, amely megfelel a jelen Felhívás általános feltételeinek és szempontjainak.

KI NYERHETI EL A DIGITÁLIS PEDAGÓGUS DÍJAT?
A Digitális Módszertárba bekerült ötletek közül díjban csak olyan módszertani ötlet részesülhet, amely
• a Felhívás megadott határidején belül (2017. július 10. – augusztus 20.) kerül feltöltésre;
• pedagógusok, pedagógusok együttműködő csoportjai (tanárpárok vagy tanári csoportok), pedagógiai szakmai munkaközösségek, illetve pedagógusképzésben részt vevő hallgatók által kerül feltöltésre;
• eleget tesz a 2017-es Felhívás fókuszának;
• világos, innovatív pedagógiai célokat fogalmaz meg;
• a módszertani ötletet a pedagógiai folyamatba ágyazottan mutatja be (kiemelve annak pedagógiai célját) egy téma feldolgozásán keresztül;
• a tanulók fejlesztését, tevékenységeit támogató fejlesztő pedagógiai eszközrendszert mutat be;
• a jelentkező(k) által önállóan kidolgozott és kipróbált, saját módszertani ötletet küld be;
• célja a pozitív tanulási attitűd kialakítása, a tanulóközpontú megközelítés erősítése;
• bárki számára elérhető program/szoftver/platform/alkalmazás felhasználását célozza meg;
• felhasználóbarát (könnyen érthető, jól illusztrált, ésszerű és elegendő terjedelmű) formában teszi közzé;
• hiteles képet nyújt a módszer használatáról, annak előnyeiről, nehézségeiről, tapasztalatairól;
• adaptálhatósága széles körű és javaslatot tesz az alternatív felhasználás formáira, lehetőségeire;
• továbbá előnyt jelent, ha a módszertani ötlet:
• korábban nem került publikálásra;
• nagyobb egységek (tematikus terv, projektterv) feldolgozását célozza.
Ugyanazon jelentkező több kidolgozott ötletet is feltölthet, de ugyanazon pedagógus / pedagógusok együttműködő csoportjai / szakmai munkaközösség / pedagógusképzésben részt vevő hallgató adott évben csak egy ötlettel részesülhet díjban. A korábbi felhívások keretében, vagy azoktól függetlenül, jelen Felhívás meghirdetését megelőzően már beküldött ötletekkel nem lehet újra jelentkezni.
A szakértők és a Felhívás kiírója által legjobbnak ítélt ötletek nyerhetik el a Digitális Pedagógus Díjat. Az értékelés során a kiemelkedő, díjjal elismert ötletekhez szakértői ajánlás készül, mely az online felületen publikussá válik. A Felhívás eredményeit, illetve a legjobbnak ítélt ötleteket a Tempus Közalapítvány kiadványaiban és honlapján, a Digitális pedagógus konferencia 2017 rendezvényén, valamint a médiában is bemutatjuk.

ÜTEMEZÉS:
1. a Felhívásra jelentkező ötletek fogadásának kezdete: 2017. július 10.
2. jelentkezési határidő: 2017. augusztus 20.
3. a Felhívásra jelentkezők tájékoztatása az ötletek elfogadásáról, illetve a díjazott ötletek értesítése: 2017. októberében
4. a Digitális Pedagógus Díjak átadása és a díjazottak bemutatkozása a Digitális pedagógus konferencia 2017 rendezvényén, Budapesten: várhatóan 2017. ősz.

A JELENTKEZŐ VÁLLALJA, HOGY:
• az általa benyújtott, a feltöltéssel nyilvános adatbázisba kerülő anyagon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Felhívás kiírójának felhasználói jogát akadályozná vagy korlátozná;
• az általa készített anyagot a Felhívás kiírója további ellentételezés nélkül felhasználhatja elektronikus és nyomtatott kiadványok, prezentációk készítéséhez, illetve közzéteheti az interneten (az ötletgazda megnevezésével);
• az ötlet díjazása esetén a Tempus Közalapítvánnyal kötendő megbízási szerződés értelmében vállalja, hogy a díjazott ötletet bemutatja a Digitális pedagógus konferencia 2017 rendezvényén, illetve egyeztetés alapján a TKA tematikus rendezvényein, kiadványaiban, illetve vállalja a Tudástár népszerűsítését, kiadványokban és sajtóanyagokban való közreműködést, amiért a TKA – a rendelkezésre álló keret és a díjazottak számának függvényében – várhatóan 50 - 80 000 Ft megbízási díjban részesíti;
• rendelkezésre áll a Felhívás eredményeiről szóló tájékoztató tevékenységhez;
• javaslatot tesz a továbbfejlesztési lehetőségekre az adaptálhatóság szempontjából.

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY VÁLLALJA, HOGY:
• a díjazottal megbízási szerződést köt – a rendelkezésre álló keret és a díjazottak számának függvényében – maximum 80 000 Ft értékben a fenti pontban vállalt tevékenységekre. A díjazottak számára biztosítja a Tempus Közalapítvány kiadványaiban, honlapján, illetve a médiában való megjelenést.

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?
Jelentkezni 2017. július 10-től a Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárának felületén - www.digitalismodszertar.tka.hu - az itt elérhető online platformon egy egyszerű regisztrációval és az ötlet(ek) feltöltésével lehet (FELTÖLTÉS gomb > DIGITÁLIS MÓDSZERTÁR szekciót kiválasztva), mely egyúttal a jelentkező adatainak, motivációjának, illetve a módszertani ötlet leírásának megadását és segédanyagainak (kép, videó, link, stb.) feltöltését is jelenti.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. AUGUSZTUS 20.
(A honlap adatbázisában rögzített beérkezési határidő)

JELENTKEZÉSI FELÜLET: www.digitalismodszertar.tka.hu
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Farkas Bertalan Péter projektkoordinátor | Baranyi Diána referens
E-mail:
modszertar@tpf.hu | info@tpf.hu
Telefon:
+36-1-237-1300 | Infóvonal: +36-1-237-1320

 


< Vissza