Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Felszínen a térség értékei

Utolsó módosítás: 2018. február 19.

A Tittel Pál Könyvtárban hétfő délután bemutatták a „Természeti és kultúrtörténeti értékek Eger térségében” című kötetet.

A rendezvényen jelen volt Nagy Andor, a Líceum Kiadó vezetője, Prof. Dr. Mika János, egyetemi tanár, Dr. Dobos Anna, főiskolai docens és Kiss Katalin, végzett környezettan és geográfus szakos hallgató, a kiadvány egyik szerzője.


A kötet születéséről Dr. Mika János mesélt. Elárulta: a könyv címéből is adódóan Eger térségének természeti és kultúrtörténeti értékeit hivatott bemutatni az elkészült kötet. Három megyéből válogatták településeket, melyek mind megyeszékhelyünk vonzáskörzetében találhatóak.


Bemutatják a térség helyét az országban és a Kárpát-medencében, majd a földtani, domborzati, talaj-, éghajlati-, vízrajzi viszonyokat, növényeket, a tájak történetét is. Dr. Mika János hangsúlyozta: nem turistakönyvet készítettek - hiszen abból van jó néhány - hanem a térség tudományos bemutatása volt a céljuk. A rejtőzködő táji értékek: az építmények és a kőzetek közül is a lehető legtöbbet a „felszínre hozták" a kötet szerzői.
Dr. Mika János a könyv ismertetőjéhez hozzátette: idegenforgalomról is szóltak, turisztikai látnivalókat is válogattak, melyek autóval és gyalog is megközelíthetőek. A könyv létrejöttén huszonöt szerző dolgozott, s ahogy Dr. Mika János fogalmazott: örömmel készítették tanulmányaikat, melyek magyar és angol nyelven is olvashatóak a 180 oldalas kötetben. A professzor tudományterületéhez híven az éghajlati kérdéseket kutatta, s összefogta szerkesztőtársával együtt a témaköröket.

Az alábbiakban Dr. Dobos Annának, a kötet másik szerkesztőjének gondolatait olvashatják:

„Minden országnak és térségnek megvannak azok a természeti és kultúrtörténeti értékei, amelyekre büszke, amelyeket szívesen megmutat vendégeinek, sőt amelyek megismerését el is várja azoktól, akik a térségben élnek, dolgoznak vagy tanulnak."

2017. december végén jelent meg a Természeti és kultúrtörténeti értékek Eger térségében / Natural and Cultural Heritage in the Eger Region című könyv (magyar és angol nyelven, tükörfordítással), amely elsősorban az Eszterházy Károly Egyetem oktatóinak és hallgatóinak alkotása, s Eger és térségének átfogó bemutatását, főbb természeti és kultúrtörténeti értékeinek leírását tartalmazza.
A könyv a Líceum Kiadó nyomdai előkészítésével (Nagy Andor és Kormos Ágnes közreműködésével) és a Gyomai Kner Nyomda Zrt. nyomdai kivitelezésével jelent meg, amelyet Dr. Dobos Anna és Prof. Dr. Mika János szerkesztett. A könyv eredeti arculat tervezése Grebely Gergely nevéhez kötődik. A könyv szakmai szövegének tördelését, utólagos szerkesztési arculatát és grafikus szerkesztését Molnár Gergely végezte el.
A könyv szakmai lektorai a téma neves hazai szakértői, Prof. Dr. Kerényi Attila (magyar nyelv) és Prof. Dr. Lóczy Dénes (magyar és angol szaknyelv) voltak. A könyv angol nyelvű fordítását Dömölki Mariann végezte el, illetve az angol nyelvű lektor John P. Child volt.
A kiadvány szakmai anyagának elkészítésében elsősorban az EKE Földrajz és Környezettudományi Intézet oktatói és korábbi TDK-hallgatói; a Természettudományi Kar felkért oktatói, a Turizmus tanszék munkatársai, valamint külsős szakemberek (Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület vezetője) vettek részt. A szakmai anyag elkészítésében 25 szerző vett részt aktívan, s a könyv egyes térképeit, fotóit kollégáink és végzett hallgatóink készítették.
A könyv angol nyelvű fordítása az EMMI 9882-3/20/15/FEKUT projekt támogatásával valósult meg, részben a TÁMOP – 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016 projekt eredményeinek felhasználásával.
A színes szakmai könyv tíz fejezetre tagolódik. „Az első a területet Egert és térségét) helyezi el országunkban és vázolja a természetföldrajzi adottságok sokszínűségét és a társadalmi, gazdasági sajátosságokat. Az ezt követő három fejezet az élettelen (kőzetek, talajok, vízrajz, éghajlat), illetve az élő (növények, állatok) természetet mutatja be. Az ötödik fejezet a természet és a társadalom összekötéseként régi térképeken mutatja be a térség korábbi életét. A következő három fejezetben kerülnek kifejtésre a nagyobb egységekben (Eger, Bükki Nemzeti Park) koncentráltan, illetve másutt elszórtan megtalálható táji értékek. Végül, a 9-10. fejezet a turisztikáé, előbb az ismert célpontok teljességre törekvő listájával, végül a gyalogos és autós útvonalak mentén felfűzött táji értékek módszeres bemutatásával." (részlet a Bevezetőből)
A hivatalos könyvbemutatón egy közös beszélgetés keretében mutattuk be a könyv eredeti ötletét, a könyv megjelenésének lépéseit, a szerkesztők és a Líceum Kiadó vezetőjének véleményét a megjelent könyvvel kapcsolatban, illetve röviden bemutattuk az alkotói közösség tagjait, az általuk írt szakmai könyvfejezetek tartalmát, érdekességeit; s a könyv felhasználhatóságát a jövőre vonatkozóan.
A 2018. február 12-én, az Eszterházy Károly Egyetemen bemutatott könyv széleskörű érdeklődésre tarthat számot, hiszen közérthető módon, szakmai megalapozottsággal tárja fel Eger és térségének jelzett ismereteit magyar és angol nyelven egyaránt, így ajánljuk e könyvet mindazoknak, akik:
- Egerben laknak és többet szeretnének tudni környezetük földrajzi, biológiai, környezeti, természetvédelmi hátteréről, a védett és védendő természeti és kultúrtörténeti értékekről,
- az Eger térségéhez tartozó települések Önkormányzatainak, lakosságának,
- az Egerbe érkező turistáknak és túravezetőknek (magyar és angol nyelven egyaránt sok érdekes információval szolgál a könyv),
- az Egerbe és térségébe vagy egyetemünkre érkező külföldi vendégeknek és egyetemi hallgatóknak, ösztöndíjasoknak,
- a földrajz- és földtudományok, a biológia, a környezettan és a természetvédelem iránt érdeklődőknek,
- középiskolai tanároknak, diákoknak,
- egyetemi oktatóknak és hallgatóknak,
- természetjáróknak,
- angol nyelvű képzéseknek, az angolul tanuló és a térség iránt érdeklődő hallgatóknak, diákoknak, az életünk végéig tartó tanulási folyamatban résztvevőknek,
- szakfordítóknak, vagy akár szakfordítói képzésekre is a szaknyelvi ismeret bővítésének lehetősége miatt,
- angol nyelvű kurzusoknak, angol nyelvet oktató tanároknak,
- a hazai természeti és kulturális örökség és a Hungarikumok iránt érdeklődőknek,
- s mindazoknak, akik örömüket lelik e könyv olvasásakor.

A könyv elkészítése során feladataim az alábbiak voltak (Dobos Anna):
- a szakmai anyagok összegyűjtése, esetleges szakmai javításának kezdeményezése a szerzők felé; szakmai konzultációk lebonyolítása a szerzőkkel, ha erre szükség volt (25 szerző); a könyv szakmai anyagának egységes szemléletmódú megközelítésének kialakítása a szerkesztés során; a szakmai anyag, a fotók, illetve a térképi anyagok előzetes összegyűjtése és szövegközi beillesztése, tördelése, szerkesztése; az angol nyelvű fordítás szakfordítói átnézése és javítása, a magyar és angol nyelvű szövegek nyelvtani javítása; illetve folyamatos kapcsolattartás Mika János Professzor Úrral, a Líceum Kiadó és Intézetünk munkatársaival, hallgatóival, és a könyv tördelőjével, grafikai szerkesztőjével, Molnár Gergellyel; a könyv borítótervének elkészítésében való részvétel.

Ez úton is tisztelettel köszönjük mindazon kollégáink és hallgatóink együttműködését, akik részt vettek a könyv szakmai anyagának és képi ábráinak, térképeinek elkészítésében; a nyomdai előkészületekben, a szerkesztési munkálatokban, a könyv fordításában, lektorálásában, a könyv pályázati támogatásában, illetve a könyv megjelenése során az ügyintézésekben.

 

Fotók: Kakuk Dániel

 


< Vissza