Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Fórum és Küldöttgyűlés

Utolsó módosítás: 2017. február 13.

Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus Hallgatói Önkormányzata Hallgatói Fórumot és Küldöttgyűlést tartott.

A fórum célja a hallgatók tájékoztatása, informálása a félévkezdés előtti teendőkről, kötelezettségekről.

Mivel az integrációt követően rengeteg újdonság került bevezetésre, így jogosan merülhettek fel kérdések a hallgatókban. Dr. Bujdosó Zoltán, a campus főigazgatója és Bágyi Andrea, az Oktatási iroda vezetője tartottak egy-egy rövid tájékoztatást az érdeklődők számára, majd minden kérdésre választ adtak, így segítve a hallgatók gondtalan félévkezdését.

Ezt követően a campus Hallgatói Önkormányzata megtartotta kötelező Küldöttgyűlését, melyen 11 előterjesztés várt prezentálásra. A HÖK tagjai beszámoltak többek között a féléves programtervekről, különös figyelmet fordítva az összegyetemi programokra. Továbbá a küldöttek beszámolót hallhattak a 2017-es Educatioról, a HÖK költségvetési tervéről, a külföldi agrár gyakorlati lehetőségekről, sportprogramokról, bemutatkoztak a HÖK legújabb tagjai, felszólaltak az öntevékeny körök, valamit az Ellenőrző Bizottság is ismertette az elmúlt félév történéseiről.
A Küldöttgyűlés eredményesen és szabályosan zajlott.


< Vissza