Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Havi hírek

Utolsó módosítás: 2017. február 15.

Megtartotta idei első sajtótájékoztatóját az Eszterházy Károly Egyetem.

Az egyetem stratégiai döntéseinek megalapozása, valamint a gazdálkodási tevékenység szakmai támogatása és ellenőrzése céljából az egyetemen konzisztórium működik.

A konzisztóriumnak öt tagja van, amelybe három tagot delegál a miniszter. A tagok személyére a miniszternek javaslatot tesznek a felsőoktatási intézmény gazdasági-társadalmi környezete meghatározó szervezetei és az érintett felsőoktatási intézmény, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat. A személyi javaslat a tagjelölt – személyes adatai kezelésére, valamint jelen bekezdésben megjelölt személyes adatai nyilvánosságra hozatalára is kiterjedő – elfogadó nyilatkozatával válik érvényessé. A javasolt tagok névsorát és szakmai önéletrajzát nyilvánosságra kell hozni.

A konzisztórium hivatalból tagja a rektor és a kancellár. A konzisztórium delegált tagjait a miniszter bízza meg. A rektor és a kancellár konzisztóriumi tagsága magasabb vezetői megbízatása idejére, a delegált tagok megbízatása öt évre szól.

Az Eszterházy Károly Egyetem konzisztóriumába delegált tagok Dr. Bánhidy Péter, Soltész Gergő és Gödri István.

Az intézmény sajtótájékoztatóján, 2017.02.15-én, Solti Péter miniszteri biztostól vette megbízólevelét Bánhidy Péter és Soltész Gergő. Gödri István külföldi tartózkodása miatt későbbi időpontban kapja meg kinevezését.

A konzisztórium delegált tagjai tevékenységükért díjazásra nem jogosultak.

A miniszteri biztos, valamint Lengyel Péter kancellár kitért a PPP konstrukciók – Egyetemet érintő – lezárása, mely az intézmény további 10-11 éves terheinek megváltását jelenti mintegy 2 milliárd 215 millió forint összegben.

A sajtótájékoztató végén Prokajné Szilágyi Ibolya osztályvezető mutatta be a Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztés és a Szőlő-bor kutatás-fejlesztési központ latrehozása című pályázatokat. A „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" felhívásban támogatást nyert GINOP-2.3.2-15-2016-00061 számú projekt összefüggéseiben vizsgálja a szőlészeti-borászati kihívások megoldási lehetőségeit a telepítéstől a növényvédelmen keresztül a minőségi bor előállításáig. Komplex megoldási javaslatokat fogalmaz meg a fajta és klónhasználat, a növénykórokozók és kártevők, valamint borászati technológiák tekintetében, perspektívát kínálva az élvonalhoz való csatlakozáshoz.

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 számú „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az 1,180 forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg. A projekt keretein belül 15 kutatócsoport végez alapkutatásokat és ráépülő egyéb kutatásokat. A kutatások az intézmény teljes kutatási vertikumát lefedik – a teljesség igénye nélkül – a történelemtudománytól kezdve a biológián, élelmiszerbiztonságon, tájhasználaton, informatikán, agrárinnováción és femtoszkópián keresztül egészen az egészségtudományig.

A Koncisztórium tagjai: Dr. Liptai Kálmán, Lengyel Péter, Dr. Bánhidy Péter, Soltész Gergő. Középen: Dr. Solti Péter

Fotó: Szántó György


< Vissza