Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

József Attila költészete és mítosza

Utolsó módosítás: 2019. április 12.

A magyar költészet napján Dr. Sárközy Péter, a római Sapienzia Egyetem professzora a József Attila kései költészetével foglalkozó, „Mért ne legyek tisztességes!” című tanulmánykötetéről, és annak hátteréről tartott előadást.

Az, hogy a cím József Attila Két hexameter írásának egy részlete, nem véletlen. Dr. Sárközy Péter középiskolai tanárként – 1969-ben a diákjaival szervezett – irodalmi estjének címeként is az említett hexameter első sorának részletét tette meg: „Kiterítenek úgyis!" Amikor megjelent a Nagyon fáj versekről írt könyvének első kiadása, annak szintén ezt a címet adta. Mint kiderült, a műhöz való szoros kapcsolata annak tartalmában keresendő.

József Attila okkal írta a Két hexametert, elkötelezett költő volt, mégis sok negatív előítélet érte őt, mesélte az előadó. Hozzátette: a róla szóló negatív híresztelések közül néhány ugyan némiképp igaz, sok viszont egyáltalán nem, ennek ellenére a rossz híresztelések éveken keresztül erősen meghatározták a róla, és a műveiről alkotott képeket.

Dr. Sárközy Péter egész eddigi élete során: középiskolai, gimnáziumi, egyetemi tanárként, az Olaszországban és az olasz egyetemen töltött harminc éve alatt mindvégig foglalkozott József Attilával. Ahogy a könyvével, úgy az előadásával is azt szerette volna bemutatni, hogy ő miért szereti József Attila műveit, és milyen gondolatokat ébresztenek benne. Munkáját a József Attila személyéhez tapadt mítoszok lehántásával kezdte.

Írta: Géczi Katalin

Fotó: Szántó György


< Vissza