Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Megállapodás az Egyetem és Eger önkormányzata között

Utolsó módosítás: 2017. március 16.

A Gárdonyi Géza Színházban írta alá az együttműködési megállapodást Liptai Kálmán rektor és Habis László polgármester.

Az Egyetem a város meghatározó jelentőségű felsőoktatási intézménye. Az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy hozzájáruljon az Egyetemen folyó képzések, tudományos tevékenységek magas színvonalának megőrzéséhez, valamint támogassa és előmozdítsa az Eger város gazdasági érdekeivel és céljaival összhangban lévő egyetemi fejlesztési elképzelések megvalósítását. 

Elsődleges cél a több évtizedes kapcsolatra alapozott hatékonyabb együttműködés, amelynek eredményeként a felek sikeresen járulhatnak hozzá Eger és térsége gazdasági és társadalmi fejlődéséhez.

Egerben megtalálható a gazdasági aktivitást serkentő értékteremtő képesség, egyrészt a tudásgazdaság, a K+F és innováció, a szőlő- és borágazat, valamint egyéb iparágak és a turisztikai szolgáltatások területén. Az Egyetem K+F műhelyei megfelelő bázist jelentenek ahhoz, hogy kiemelten a szőlő- és borágazatra, élelmiszeripari erőforrásokra alapozott eredményes agrárfejlesztési programok induljanak. 

Hat együttműködési területben állapodott meg a két fél:

- Településfejlesztési stratégia, 

- Koordinált projekt-tervezés,

- Innováció és tudástranszfer, 

- Együttműködés a duális képzésben,

- Településmarketing,

- Társadalmi felelősségvállalás és közélet.

Az Egyetem vállalásai között a képzési portfólió piachoz igazítása, közoktatási kerekasztal létrehozása, az Önkormányzattal közösen kialakítandó felsőoktatási ösztöndíjprogram és gyakornoki program kidolgozása és bevezetése, a város fejlődését segítő, tudományosan is megalapozott koncepciók, felmérések kidolgozása, az „Eger legyen Európa Kulturális Fővárosa" elnevezésű program sikeres előkészítése is szerepel. 

Az Önkormányzat közvetíti a gazdasági szereplők és a közszféra humánerőforrás igényeit az Egyetem felé, az éves költségvetésének tervezésekor megvizsgálja a közösen kidolgozandó ösztöndíjprogram és gyakornoki program pénzügyi támogatásának lehetőségét, valamint bérlakást biztosít a magas szintű egyetemi képzéshez szükséges szakemberek lakhatásának biztosítása érdekében. 

Az együttműködési megállapodás aláírásakor Habis László kiemelte, hogy a hagyományok összekötik a várost és az Egyetemet, közösen vették számba a legfontossabb pontokat, a városfejlesztési stratégiához kapcsolódó részterületeket.

Liptai Kálmán rövid beszédében Buda Péter atya szavait, valamint Kazinczy Ferenc epigrammájának első mondatát idézte, mely így szól: "Jót s jól! Ebben áll a nagy titok."

Fotó: Nemes Róbert


< Vissza