Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Neveléstudományi Doktori Iskola felvételi

Utolsó módosítás: 2020. május 21.

A felvételi eljárás rendjéről a Neveléstudományi Doktori Iskola Működési Szabályzatának 7-8.§-a rendelkezik.

A 2020/21-ES TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2020/2021-es tanév őszi félévére.


A jelentkezési határidő 2020. május 30.


A felvételi vizsgára várhatóan 2020. június közepén kerül sor. - A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE TEKINTETTEL A FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉSEKET VIDEOKONFERENCIA ÚTJÁN VALÓSÍTJUK MEG!

A jelentkezési határidő leteltét követően a jelentkezők személyre szóló, időpontra beosztott meghívót fognak kapni a felvételi videokonferenciára. A felvételi elbeszélgetéseket változatlan időpontban, június közepén tartjuk meg.

A felvételi döntés kiértesítése: 2020. július 15. után.


A jelentkezés alapfeltétele MA/egyetemi szintű diploma és egy "C" típusú, államilag elfogadott, középfokú nyelvvizsga. Az egyéb benyújtandó dokumentumokról lentebb tájékozódhat.

A felvételi eljárás díja 7.500 forint. A felvételi eljárás díját készpénz átutalási megbízáson (sárga csekk) keresztül kell befizetni, amelyet a felvételi elbeszélgetésre történő behívó levéllel együtt küldünk meg. (A felvételi vizsgára a csekket bemutatás céljából el kell hozni.) A felvételi díj befizetése történhet átutalással is, mely esetben a számlaszám:

10035003-01426713-00000000. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: NTDI jelentkezés.

A Neveléstudományi Doktori Iskola által megállapított költségtérítés 150.000 forint/félév.

Amennyiben további információra van szüksége, forduljon a Doktori Iskola titkárához, Dienes Nikoletthez, az ntdi@uni-eszterhazy.hu e-mail címen.

Kérjük, olvassák át a Gyakran Ismételt Kérdéseket!


 A Doktori Iskola témajavaslatai itt érhetők el.


Javasoljuk a jelentkezőknek, hogy a kutatási téma egyeztetésével kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot a NTDI vezetőivel, a programvezetőkkel és a modulvezetőkkel.


A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

A doktori képzésre való jelentkezéshez benyújtott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia (mind postai, mind elektronikus úton kérjük beküldeni):

a) postai úton kérjük beküldeni:

 • kitöltött Jelentkezési lap (.docx)
 • kutatási terv (MSZ 3. melléklete szerint)
 • a diploma másolata (utólagos bemutatás mellett)
 • a nyelvtudást igazoló okmányok másolatai (utólagos bemutatás mellett)
 • szakmai önéletrajz, kiegészítve a publikációk, TDK helyezések, konferenciaelőadások és egyéb alkotások jegyzékével
 • a programvezető és/vagy témavezető fogadó nyilatkozata
 • egyéni képzésre való jelentkezés esetén a munkahely támogató nyilatkozata
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány

A jelentkezési dokumentációt a következő címre kérjük postázni:
Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar
Neveléstudományi Doktori Iskola. 3300 Eger, Klapka utca 12.

b) elektronikus úton is kérjük beküldeni:
ntdi@uni-eszterhazy.hu, tárgy: "Doktori Iskolába jelentkezés"

 • kitöltött jelentkezési lap (.docx) - Kérjük, hogy word formátumban csatolják a jelentkezéshez!
 • kutatási terv (MSZ 3. melléklete szerint)
 • a kutatni kívánt témáról szóló 1-2 íves esszé (amennyiben van, például hasonló és/vagy rokon témában írt szakdolgozat, diplomamunka stb.)
 • szakmai önéletrajz
 • publikációs jegyzék

Amennyiben záróvizsga előtt áll, kérjük, hogy a záróvizsgát követően küldje meg számukra a diplomájának minősítését tartalmazó igazolást.

Záróvizsga előtt álló hallgatók jelentkezése esetén a diploma bemutatásának határideje a beiratkozás időpontja. Ennek megtörténtéig az érintett hallgatók csak feltételesen tekinthetők felvettnek.

A Nemzeti Köznevelési Törvényben (CXC/2011 tv.) bevezetett pedagógus-életpályamodell szerint a tudományos fokozatot megszerző és rendszeresen publikáló tanárok számára a jelentősen magasabb anyagi elismeréssel járó kutató tanári fokozatba lépés lehetősége nyílik meg.


A JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSA

A jelentkezők értékelése részben a benyújtott pályázat, részben a felvételi beszélgetés alapján történik. A beszélgetés során a bizottság meggyőződik a jelentkező szakmai felkészültségéről és kutatási elképzeléseiről. A felvételi rangsorolás 4 szempont alapján történik:

a) az oklevél minősítése (MSZ 4. melléklet szerint) – 20 pont
b) nyelvismeret (MSZ 4. melléklet szerint) – 20 pont
c) korábbi tudományos teljesítmény (a benyújtott szakmai anyagok alapján, azok minőségére való tekintettel, a Felvételi Bizottság mérlegelése szerint) – 25 pont
d) szakmai beszélgetés – 35 pont

A legalább jó minősítésű mester, illetve a korábbi képzési rendszerben azzal egyenértékű egyetemi diploma a megszerzéstől számított két évig számít a jelentkezés feltételének, a rangsorolásban azonban ezt követően is szerepet játszik.

A felvételi bizottság a jelentkezőket 100 pontig értékeli. A legalább 60 pontot elért jelöltek kerülnek rangsorolásra. A felvételi rangsorolást a felvételi bizottság véleményét figyelembe véve a Doktori Iskola Tanácsa állapítja meg, s ennek alapján tesz javaslatot az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökének a felvételi döntésre.


< Vissza