Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése az egyetemen

Utolsó módosítás: 2018. május 08.

Lezajlott az első OKTÉR-be illesztett OMHV-felmérés, május 7-én megkezdődik a tavaszi féléves kurzusok értékelése.

Az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa a 2017. november 29-i ülésén elfogadta az új Oktatói, Kutatói Teljesítményértékelő Rendszert (OKTÉR), melynek részeként Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének (OMHV) rendjéről is döntött. A továbbiakban egy rendkívül egyszerű, gyorsan kitölthető, mégis informatív kérdőív elektronikus kitöltésével fejezhetik ki véleményüket a hallgatók a tanórákon tapasztaltakkal kapcsolatban. Az első ilyen jellegű felmérés a 2017/18-as tanév őszi félévére 2017. december és 2018. január hónapjában zajlott, amikor a hallgatók intézményi szinten összesen 9786 érvényes kitöltést végeztek a félévben megtartott kurzusokra, illetve azok oktatóira vonatkozóan.

A felmérést eredményeit bemutató teljes jelentés elérhető itt.

A válaszokat összevontan vizsgálva, általánosságban kijelenthetjük, hogy a hallgatóság nagy többségében elégedett az oktatók munkájával, kurzusok tartalmával, hiszen a visszaérkezett válaszok szinte pontosan 75%-a „teljes mértékben elégedett" volt. Még mindig elégedettséget sugall a válaszoknak az a 11,6%-a, ahol a válaszadók az „inkább igen" választ adták az elégedettségi kérdésekre, és az is, hogy a válaszoknak mindössze 2,5%-a volt „egyáltalán nem elégedett".

Ha nem összevont adatokat vizsgálunk, hanem a 8 kérdést külön-külön elemezzük, akkor is a fenti arányokkal találkozunk, túlnyomó többsége a válaszoknak „teljes mértékben elégedett", és mindössze 1-2%-ban találkozunk „egyáltalán nem elégedett" válaszokkal, és ugyanezt tapasztaljuk, hogyha karok közötti összevetést végzünk. (A jelentésben táblázatok és diagramok segítségével mutatjuk be a részletes eredményeket, kérdésenként, majd kari bontásban is láthatjuk a visszaérkezett válaszokat.)

Amellett, hogy a visszaérkezett válaszok száma és eredménye bizakodásra adhat okot, fontosnak érezzük, hogy az eredmények beépüljenek az oktatásba, és tovább emeljék a tanórák színvonalát. Ezért minden kollégának lehetőséget biztosítunk arra, hogy az OKTÉR rendszeren keresztül megtekinthesse a saját kurzusainak értékelését, továbbá az egységvezető számára is elérhetővé tesszük az egység kollégáira vonatkozó visszajelzéseket. A vélemények áttekintésekor külön figyelmet szentelünk azokra az észrevételekre, melyek valamilyen hiányosságra mutatnak rá, törekszünk azok mielőbbi megoldására.

A hallgatók aktivitását, a nagy számú kitöltést ezúton is köszönjük!

Az OMHV a tavaszi félév kurzusainak értékelésére május 7-től ismét útjára indul. Biztatunk és kérünk minden hallgatót, hogy a Neptun-rendszeren keresztül elérhető kérdőív segítségével ebben a félévben is fejtse ki véleményét, segítse ezzel az oktatói munka minőségének továbbfejlesztését!


< Vissza