Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Oktatóink előadása online nemzetközi szimpóziumon

Utolsó módosítás: 2020. november 13.

Domonkosi Ágnes és Ludányi Zsófia közös online előadást tartott a komáromi Variológiai Kutatócsoport X. nemzetközi tudományos szimpóziumán.

A komáromi Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport 2020. november 12-én rendezte meg X. nemzetközi tudományos szimpóziumát „Online tanítás – kontakt tanítás" alcímmel. A konferencia témája a pandémiás helyzet hatása volt az oktatási-nevelési folyamatokra az oktatási rendszer különféle szintjein, különös tekintettel az oktatás nyelvi vetületeire.

A Magyar Nyelvészeti Tanszék oktatói, dr. habil. Domonkosi Ágnes és dr. Ludányi Zsófia előadásukban azt mutatták be, milyen hatással volt a világjárvány és a távolléti oktatás bevezetése a hallgató-oktató írásbeli kapcsolattartás nyelvi jellemzőire. Az előadók rámutattak, hogy a mindennapi személyes kommunikáció hiánya, a bizonytalan állapotok, a veszélyeztetettségérzés miatt a nyelv interperszonális funkciója felértékelődik, a beszélők nyelvi eszközök révén közvetlenségre törekednek, gyakoriak az érzelemkifejezések, a személyes viszonyok hangsúlyozása.

 


< Vissza