Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Pályázati lehetőség

Utolsó módosítás: 2019. január 10.

„Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” címmel egyetemi és főiskolai hallgatók részére hirdet pályázatot az Országgyűlés elnöke, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője.

A pályaművek benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A „Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” című pályázatban az alábbi témakörökben nyújthatnak be anyagokat:

1. Egy szabadon választott uniós politika jelenlegi, illetve 2020 után várható szabályai.
2. Magyarország vagy egy másik EU-tagállam európai uniós tagságának tapasztalatai.
3. Az Európai Unió 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves költségvetésének tárgyalásai.
4. Az Európai Unió jövőjéről folytatott vita.
5. Az Egyesült Királyság kilépésének lehetséges hatásai a tagállamokra, az uniós intézményekre és politikákra.
6. Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra (pl. migráció, klímaváltozás, energiabiztonság, demográfia).
7. A Visegrádi négyek és a regionális együttműködés jelentősége.
8. Az uniós csatlakozás társadalmi vonatkozásai, különös tekintettel a Kárpát-medencei kisebbségi közösségek helyzetére.
9. Az őshonos nemzeti közösségek helyzetének védelme és előmozdításának lehetőségei az Európai Unióban (pl. polgári kezdeményezés).

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester- vagy osztatlan képzésében részt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményeinek 30 évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek. Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy témát vizsgál. Az előző évek pályaműveit nem lehet újból benyújtani. A pályaműveket nem kell bekötni.

A pályázat formai követelményeit, valamint az adatkezelési tájékoztatót a függelék tartalmazza. A pályázatot jeligével kell ellátni. E jeligével ellátott zárt borítékban kérik a pályázó nevét, születési dátumát, postacímét, telefonszámát, e-mail-címét, az adatkezelési tájékoztató megismerésével kapcsolatos nyilatkozatát, továbbá hallgatói jogviszonyának igazolását. Érvénytelen az a pályázat, amelyből a pályázó személye megállapítható, vagy amelyikhez a fent említett zárt borítékot nem mellékelték. A pályázatot - egy példányban - az alábbi címre kell küldeni:

Dr. Bárány Tibor törvényhozási főigazgató-helyettes
Országgyűlés Hivatala
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. (személyesen vagy ajánlott küldeményként az Országgyűlés Bp. V. kerület, Honvéd utca 28. alatti levélátvevőjébe).
A pályázat beküldésének határideje: 2019. február 15. (péntek)

A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli, amely fenntartja magának a jogot, hogy - a pályaművek minőségére figyelemmel - egyes helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.

A pályázat díjazása:

I. helyezett 400 000 Ft
II. II.helyezett 300 000 Ft
III. helyezett 200 000 Ft
valamint két különdíj, egyenként 150 000 Ft (A pályázati díjakat adó és társadalombiztosítási járulék terheli.)

A díjazottak a fenti pénzjutalmon felül, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének felajánlásából 2019-ben többnapos brüsszeli tanulmányúton vehetnek részt. A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosztója előreláthatóan 2019 tavaszán lesz az Országházban. A díjnyertes tanulmányokat az Országgyűlés Hivatala honlapján, elektronikus formában megjelenteti.

A függeléket, az adatkezelési tájékoztatót a parlament.hu oldalán - itt - találja.


< Vissza