Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

PHENIX kísérlet: kvarkanyagcseppeket észleltek?

Utolsó módosítás: 2017. október 02.

Alacsony energiákon és kisebb atommagok ütközésével is elő lehet állítani a Világegyetem Ősanyagát? A kérdésre a PHENIX kísérlete adhat választ - egyetemünk fizikusainak részvételével.

2016-ban a PHENIX együttműködés egy körülbelül 5 hetes időtartam során arany atommagok és az egy-egy protont és neutront tartalmazó deuteronok ütközéseit vizsgálta, négy különböző ütközési energián (200, 62.4, 39, és 19.6 milliárd elektronvolt, azaz GeV). A PHENIX kísérleti együttműködés két különböző cikkben közölte az eredményeit, amelyeket beküldtek a Physical Review Letters (PRL) illetve Physical Review C (PRC) folyóiratokhoz, valamint eredményeiket bemutatták egy Lengyelországban, Krakkóban megrendezett konferencián (Initial Stages 2017), szeptember 18-22. között. A közölt eredmények arra mutatnak, hogy valószínűleg kisméretű deuteron-arany ütközésekben, és a vizsgált legalacsonyabb energiájú ütközésekben is létrejöhet a tökéletes kvarkfolyadék, a kvarkanyag (QGP). Nagyobb méretű ütközések esetén további jelei is voltak a tökéletes kvarkfolyadék megjelenésének. Ezeket további mérésekkel az új adatokon is meg kell majd vizsgálni.

A tökéletes kvarkfolyadék cseppjeit az alacsony energiájú d+Au ütközésekben kimutató PHENIX kísérleti közleményben a magyar csoport részéről Csörgő Tamás, a PHENIX-Magyarország korábbi vezetője a munka belső bírálati bizottságának (IRC) elnökeként közvetlenül vett részt, többen a mérési adatok felvételében játszottunk szerepet. A későbbiekben különböző módszerek segítségével fogjuk keresni a QGP létrejöttének további bizonyítékait.

A PHENIX kísérletben résztvevő magyar intézmények közül az Eötvös Loránd Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem és az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont a Csanád Máté (ELTE Atomfizikai Tanszék) által vezetett PHENIX Magyarország csoportban, egymással is együttműködve vesz részt, a PHENIX kísérletben önállóan résztvevő, negyedik magyar intézmény pedig a Debreceni Egyetem. Ezzel az eredménnyel Észak-Magyarországról egyedül az Eszterházy Károly Egyetem is felkerült a nagyenergiás fizika nemzetközi térképére.

A PHENIX kísérletben az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusán a Femtoszkópiai Tudásközpont és az Alkalmazott Informatikai Tanszék fizikusai vesznek részt, név szerint Csörgő Tamás kutatóprofesszor, Kasza Gábor és Lökös Sándor tudományos segédmunkatársak, valamint Novák Tamás tanszékvezető egyetemi docens, akik a legújabb PHENIX-es és elméleti eredményeiket többek között a Gyöngyösön megrendezett 10. Bolyai-Gauss-Lobacsevszkij konferencián, 2017 augusztusában is bemutatták.


< Vissza