Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Rangos Mestertanár Aranyérem került az Egyetemre!

Utolsó módosítás: 2017. november 28.

Dr. Verók Attila mini életműdíjat kapott. 2017. november 20-án a Magyar Tudományos Akadémia budapesti székházának dísztermében került sor a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) záróeseményére és a tehetséggondozáshoz kapcsolódó különböző elismerések, díjak átadására.

A rendezvényen Dr. Verók Attila tanszékvezető egyetemi docens, az Eszterházy Károly Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Bizottságának elnöke az elmúlt tíz évben nyújtott kimagasló tehetséggondozási tevékenységéért ún. mini életműdíjat, Mestertanár Aranyérmet vehetett át Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől, Dr. Lovász Lászlótól, a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől, Dr. Szendrő Pétertől, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnökétől és Dr. Pénzes Bélától, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnökétől.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1997-ben döntött úgy, hogy a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására Mestertanár Aranyérem kitüntetést alapít mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik a felsőoktatásban tanulók kötelező tananyag-elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek. A díj odaítélésének feltétele legalább tíz évnyi eredményes munka megléte és dokumentált igazolása. Egy-egy OTDK-időszak lezárásakor legfeljebb összesen 47 darab kitüntetés adományozható a 16 országos szekcióban. (A kitüntetés céljáról és adományozásának módjáról szóló összefoglaló az OTDT Mestertanár Aranyérem Kitüntetés Szabályzata alapján készült.)

Verók Attila a fentebb leírt feltételeknek maradéktalanul eleget tett, hiszen tehetséggondozási tevékenysége jóval túlnyúlik a tíz éven, 2006 óta 97 darab TDK-dolgozat témavezetését látta el intézményünkben, melyek közül 48 pályamunka az OTDK-kon bemutatásra is került, 14 dolgozat szerzője pedig helyezésben részesült (3 db 1. hely, 2 db 2. hely, 3 db 3. hely és 6 db különdíj). A tehetségígéretek felkarolását a kitüntetett egyéb fórumokon is végzi, aktív résztvevője és szervezője például a Tehetségútlevél programnak, egyik szerkesztője a Tehetségfüzet és a Tehetségpaletta című kiadványoknak, TDK-műhelyt vezet, és immár lassan két éve ellátja az intézményi szintű TDK-tevékenység koordinálását is.

Ezzel a rangos elismeréssel kollégánk tizenkettedikként került be abba az intézményi panteonba, amelyben 1991 óta – a jelenlegi kitüntetés teljes értékű jogelődjének számító Témavezető Mester és Iskolateremtő Mestertanár elismerésben részesültekkel együtt – Mestertanár Aranyéremmel megbecsült oktatóink nevei sorakoznak. Időrendben: Kiss Ottó (1989) – Miniszteri Dicséret, Hauser Zoltán (1991) – szervezői munkáért, Forgó Sándor (1993) – Iskolateremtő Mestertanár, Hollóné Kacsó Erzsébet (1997) – Iskolateremtő Mestertanár, Kiss Ottó (1997) – Iskolateremtő Mestertanár, Lőrinczné Thiel Katalin (1997) – Iskolateremtő Mestertanár, Kozári József (1999) – Mestertanár, Loboczky János (2001) – Mestertanár, Dávid Árpád (2005) – Mestertanár, Pap József (2011) – Mestertanár, Erőss István (2013) – Mestertanár.

A kitüntetéshez szívből gratulálunk, kollégánknak pedig további elhivatott, kitartó tehetséggondozási munkát kívánunk!

A hírt küldte: Dr. Juhász Tibor
A fotókat Nagy Gábor (New Generation Solutions) készítette


< Vissza