Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat

Utolsó módosítás: 2018. szeptember 29.

A szociális alapon nyújtandó támogatások (pl. rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás) megkövetelik az adott tanévben legalább egyszer a hallgató szociális helyzetének megvizsgálását. Alábbiakban olvasható a pályázat benyújtásának módja, határideje is.

A „Nyomtatvány szociális helyzet megállapításához" nevű dokumentum és a szükséges igazolások benyújtása után a hallgató az adott tanévre vonatkozóan szociális pontot és szociális kódot kap.

A rendszeres szociális ösztöndíj pályázat benyújtásának módja:

1: a hallgatónak rendelkeznie kell szociális ponttal (Nyomtatvány szociális helyzet megállapításához)
2: a hallgatónak be kell nyújtania a Rendszeres Szociális Ösztöndíj 2018/2019/I pályázati lapot

Beadási határidő: 2018. szeptember 28. (péntek)
Leadás: személyesen

Egri Campus: Almagyardombi Kollégium 2-es iroda, ügyfélfogadási időben
Hétfőtől-Csütörtökig: 10.00-12.00; 13.00-15.00
Pénteken: 10.00-12.00

Gyöngyösi Károly Róbert Campus: HÖK irodában a megadott időpontokban
Jászberényi Campus: Oktatási iroda / ügyfélfogadási időben Majorné Csikós Mártának
Sárospataki Campus: Oktatási iroda / ügyfélfogadási időben Mokri Máténak

A pályázat benyújtása előtt érdemes tudni:

MINDEN nyomtatványra (Rendszeres Szociális Ösztöndíj 2018/2019/I pályázati lap és nyomtatvány szociális helyzet megállapításához) és igazolásra szükség van a nyomtatvány magyarázatai alapján az érvényes pályázat benyújtásához.

Ki pályázhat alaptámogatásra (részlet a Hallgatói Követelményrendszerből):

Alaptámogatás 17.§

(1) Alaptámogatásban az államilag támogatott/magyar állami ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgató részesülhet.

(2) Az első alkalommal államilag támogatott/magyar állami ösztöndíjas teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy a beiratkozás alkalmával kérelemre – felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben a hallgatói normatíva 50%-ának, mesterképzésben a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult. Az alaptámogatás igénylésére irányuló kérelmet a szükséges igazolásokkal együtt a bejelentkezéskor az ESZÖB-nek kell benyújtani. A kérelemről az ESZÖB dönt.

Letölthető formanyomtatványok:

-Nyomtatvány szociális helyzet megállapításához 2018/2019/I

- Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat 2018/2019/I

- Alaptámogatás pályázat


< Vissza