Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tájékoztató pályaalkalmassági vizsgáról

Utolsó módosítás: 2020. április 28.

Alábbiakban olvashatják az osztatlan tanárképzésre jelentkezők pályaalkalmassági vizsgájának módját.

A Fenntartó tájékoztatása szerint – a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt – az osztatlan tanárképzésre jelentkezők pályaalkalmasságát kizárólag a jelentkező előzetesen megküldött motivációs levele és nyilatkozata alapján bírálják el. Ennek megfelelően a pályaalkalmassági vizsgán nem kell személyesen megjelenni.

Azoknak a jelentkezőknek, akiknek az Oktatási Hivatal a pályaalkalmassági vizsga letételére az Eszterházy Károly Egyetemet jelölte ki, a Felvételi és Képzésszervezési Osztály 2020. május 15-ig elektronikus levélben – a jelentkezés során megadott e-mail címre – részletes tájékoztatást küld.

Az alkalmassági vizsgát egy helyen, a jelentkezési sorrendben első osztatlan tanárképzési jelentkezési hely intézményében kell teljesíteni.
Ennek eredménye valamennyi további osztatlan tanári jelentkezésre érvényes. A pályaalkalmassági vizsgálat eredménye „alkalmas" vagy „nem alkalmas" lehet. Aki nem felel meg az alkalmassági vizsgán, nem vehető fel osztatlan tanárképzésre.

Amennyiben a jelentkező pályán levő pedagógus, akkor a pedagógus munkakörben történő foglalkoztatás igazolásának benyújtása mentesít a pályaalkalmassági vizsgálat alól.


A motivációs levél elkészítésének szempontjai:

A levél célja:
• a pályaalkalmassági vizsgálati bizottság meggyőzése arról, hogy átgondoltan és a gyakorlati tapasztalatait is mérlegelve döntött a jelentkező a tanári pálya mellett.

Ajánlott terjedelme:
• legalább 2, legfeljebb 3 gépelt oldal. (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,15 sortávolság, 2,5 cm margó)

Tartalmi elemei:
• fejléc (név, születési idő, anyja neve, az első helyen megjelölt tanári szakpár, munkarend)
• a tanári pálya választásának indokai,
• a saját leendő pályájával kapcsolatos elképzelései, tervei, (például: milyen tanár szeretne lenni, hogyan képzeli el magát tanárként, mit vár ettől a pályától, mit gondol a pedagógus társadalmi szerepéről?)
• esetleges múltbeli pedagógiai vagy neveléssel kapcsolatos, személyesen átélt, értelmezett tapasztalatok. (például korábbi, diákként átélt helyzetek felelevenítése és újragondolása: ha Ön a tanár, akkor mit tett volna egy adott helyzetben? Az eddigiek során találkozott-e szimpatikus, jónak ítélt pedagógiai megoldásokkal? Mit csinálna másképp? Volt-e már alkalma tanári szerepben kipróbálnia magát – korrepetálás vagy testvér segítése a tanulásban – ha igen, milyen élményei voltak?)


A magyar nyelven megírt motivációs levelet, valamint a kitöltött és aláírt nyilatkozatot PDF formátumban a jelentkező neve alapján elmentve (motivácios_levél_vezetéknév_keresztnév, illetve nyilatkozat_vezetéknév_keresztnév) legkésőbb 2020. június 2-án éjfélig a: palyaalkalmassagi@uni-eszterhazy.hu e-mail címre kell megküldeni.


 A motivációs levél sablon INNEN tölthető le.

A nyilatkozat formanyomtatvány ITT érhető el.


A motivációs leveleket értékelő, három főből álló bizottságot az egyetem tanárképzésben részt vevő pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani és gyakorlóiskolai szakemberek alkotják. A bizottsági tagok egymástól függetlenül értékelik a jelölt felkészültségét.

 


< Vissza