Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Torzulások a jogalkotásban

Utolsó módosítás: 2019. május 09.

Az MTA-MAB Eszterházy Akadémiai Klub szervezésében létrejött Akadémiai Esték legutóbbi alkalmán Jogalkotási és jogalkalmazási torzulások az európai uniós és a nemzeti jogban címmel Dr. Prugberger Tamás, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nyugalmazott professzora tartott előadást a Tittel Pál Könyvtárban.

Dr. Prugberger Tamás már egyetemi tanulmányaitól kezdve nagy érdeklődési körrel rendelkezett a büntető-, polgári- és munkajogok területén és ugyanolyan lelkesedéssel foglalkozott ezek elméleti és gyakorlati szegmenseivel is. Míg kandidátusi értekezésének témája a szövetkezetek tagsági megállapodásairól, az akadémiai doktori védése az önkormányzati vállalatok belső vagyoni és vállalkozási jogviszonyairól szólt, addig az Akadémiai Esték eseményén az egyedi helyzetekben előálló jogalkalmazási elváltozásokról beszélt.

– A jogtudomány az elméletét nézve elég száraz, de attól van benne bizonyos életszerűség is – kezdte el előadását a professzor, aki ezután az Európában évszázados hagyományokkal rendelkező kontinentális és az Angliában szintén régmúltra visszatekintő angolszász jogrendszer rövid történeti áttekintésével folytatta. Az eredetileg bírói gyakorlatot az állam vette át és tette alapjául a jogrendszernek, ám az így kialakult jogalkalmazás mégsem tud minden esetet lefedni, és maradnak kivételes esetek, melyek külön eljárást vonzanak magukkal.

A bíróságok kötelesek a tételes jogok szerint eljárni, de ha az nem felel meg jogértelmezést végeznek. Új törvényt nem hozhatnak, ezért már egy meglévőt kell alkalmazniuk, ami lehet, hogy más területhez kapcsolódik. A joghézagokra sok példa található a magyar történelemben, ilyen volt például az 1990-es rendszerváltáskor bekövetkezett privatizáció, amire nem volt jogszabály és így sok visszaélést lehetett elkövetni vele, de ilyen volt a magyar csődtörvény is, aminek hiányosságai megengedték, hogy az emberek saját maguk ellen indítsanak csődeljárást.

A jelenlévők még részletesebben megismerkedhettek a jogok fajtáival, valamint a különböző jogi perek fontosságával.

Írta: Géczi Katalin

Fotó: Kakuk Dániel


< Vissza