Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tudatosság a kommunikációban

Utolsó módosítás: 2019. május 21.

Idén 12. alkalommal rendezték meg a Tudatosság a kommunikációban című, országos szakmai-módszertani tanácskozást az Eszterházy Károly Egyetemen.

Elsősorban a médiatudatosságra és a személyközi kommunikációra fókuszált az idei konferencia, tudtuk meg dr. Balázs Lászlótól, a konferencia szerzőbizottságának elnökétől, aki a Kommunikációs Nevelésért Egyesület vezetőségi tagja, valamint a Dunaújvárosi Egyetem Társadalomtudományi Intézetének igazgatója. A konferencián nagy hangsúlyt fektettek a szervezeti, digitális kommunikációra és a különféle médiumok megjelenésére is.

– Ez egy oktatásmódszertani konferencia, így az előadók elsősorban a különböző képzési fórumokon megjelenő kommunikációs trendeket, illetve az ezzel kapcsolatos kutatásokat mutatják be. A következő években meghatározó lesz a különböző online platformok megjelenése a kommunikációs készségfejlesztésben – válaszolta kérdésünkre dr. Balázs László.

Dr. Varga Gyula, a Kommunikációs Nevelésért Egyesület elnöke elárulta: egyesületüket 2011-ben alapították az akkori Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék oktatói, dolgozói, valamint az elkötelezett tanárszakos hallgatók. A megalakulást követően az egyesület átvette a Tudatosság a kommunikációban konferencia szervezését, valamint a konferenciához kapcsolódó kötet megjelentetését. Az egyesületnek az ország számos pontjáról van tagja – mintegy 70-80-an vannak jelenleg –, és évente egyszer találkoznak. Éves közgyűlésüket kötik össze a Tudatosság a kommunikációban konferenciával.

– Mi abból indulunk ki, hogy az iskola alapfeladatai közül a személyiség kibontakoztatásához a kommunikációs készségek fejlesztése lényegesen hozzá tud járulni, sőt, kikerülhetetlen a személyiségfejlesztésben. Előadásomban is épp ezt szeretném bemutatni: hogy a kommunikációs készségfejlesztésnek milyen deficitjei vannak, akár a személyiség értelmezésében, akár a személyiség fejlesztésében. Egyik kollégánk, dr. Mező Ferenc veti fel ezeket a dilemmákat egyik kitűnő értekezésében: hogy létezik-e egyáltalán pontos definíciónk a személyiségről, annak strukturáltságáról. Ez indította el gondolataimat – indokolta témaválasztását dr. Varga Gyula.

A konferencia megnyitóján Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte a résztvevőket. Úgy fogalmazott: ebben a tudásalapú, de értékválsággal terhelt világban, a tömegkommunikáció világában az egyén háttérbe szorul, az erőltetett versenyeztetés pedig szorongást, s egyéb problémákat idézhet elő az embereknél. Mint a rektorhelyettes kifejtette: a világ változása nem feltétlenül egyenlő az iskolai nevelés változásával. A konferencia inspirálta a kommunikációs tudatosságot, valamint támogatta az iskolai kommunikáció hatékony fejlesztését.

Írta: Berán-Juhász Henrietta

Fotó: Kakuk Dániel


< Vissza