Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Vállalkozz tudatosan kamarai segítséggel!

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 05.

Ha érdekel a vállalkozások világa és szeretnél belelátni a helyi cégek működésébe válaszd a „Vállalkozói kompetenciafejlesztés a gyakorlatban” elnevezésű szabadon választható tárgyat az EKE Egri Campusán.

- Érdekel a vállalkozások világa?
- Olyan tárgyat keresel, ami az életre nevel?
- Belekóstolnál a karrierépítésbe?
- Érdekelnek a helyi vállalatok? Megismernéd őket közelebbről?

Akkor válaszd a „Vállalkozói kompetenciafejlesztés a gyakorlatban" című tárgyat!

- 4 kredit
- heti 2 óra szeminárium
- gyakorlati jegy
- bármilyen szakos hallgatók választhatják bármelyik félévben

Tantárgy neve: Vállalkozói kompetenciafejlesztés a gyakorlatban
Azonosító: NBG_GA154G4 Vállalkozói kompetenciafejlesztés a gyakorlatban

Kreditszáma: 4
A tanóra típusa: heti 2 óra szeminárium
Az értékelés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: bármilyen szakos hallgatók választhatják bármelyik félévben
Meghirdetés gyakorisága: minden félév
Oktatás nyelve: magyar
A kurzus felvételének nincs előfeltétele.

A tantárgy a vállalkozói gondolkodást, a vállalkozóvá válást segítő folyamat részeként épül be a képzésbe. A tartalom a Kereskedelmi és Iparkamara (jelen esetben a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) tevékenységének, vállalkozásfejlesztési eszközeinek elsősorban gyakorlati szempontból történő bemutatása.
Kiemelt cél, hogy a hallgatók ismerjék meg a vállalkozás gyakorlatorientált működését, a kereskedelmi kamarák szervezetorientált, vállalkozás orientált és társadalomorientált megközelítését, azok vállalkozásokat segítő tevékenységét.

A kamara - mint a gazdaság önkormányzata - jelentős szerepet tölt be a vállalkozások érdekképviseletében, támogatásában.

• Cél egyrészt a kamarai szolgáltatásoknak a hallgatók – mint leendő vállalkozók - körében történő megismertetése.
• További cél a vállalkozói gondolkodás és a vállalkozóvá válás elősegítése.

Tematika:
- A kamara, mint a gazdaság önkormányzata
- Kereskedelmi kapcsolatok, export képesség fejlesztése. Beszállítóvá válás folyamata
- Cégalapítás, vállalkozásindítás, üzleti tervkészítés alapjai
- Prezentációs technikák
- HR stratégia
- Széchenyi kártya, pályázatok, vállalkozás-finanszírozás
- Céglátogatás az Aventic Hungary Kft-nél
- Sajtókapcsolatok
- Céglátogatás a Hotel Eger és Parknál
- Vállalkozói életutak sikerek és bukások

Tantárgy felelőse: Dr. Csáfor Hajnalka, egyetemi docens, Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék, csafor.hajnalka@uni-eszterhazy.hu

HKIK kapcsolattartó: Nagy Kata, titkárságvezető, hkik@hkik.hu


< Vissza