Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Vörös és fehér

Utolsó módosítás: 2019. október 25.

Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetének régiótörténeti és várostörténeti kutatócsoportjai Vörös és Fehér - Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19-20. század fordulójától címmel konferenciát szervez.


Időpont:
2019. október 24-25-én.
Helyszín: Eger, Eszterházy Károly Egyetem, Líceum

A tanácskozás célja, hogy alkalmat kínáljon arra, hogy felidézzük az elmúlt csaknem százhúsz év kisebb és nagyobb, történelmi vagy annak tartott sorsfordulóit. Így mások mellett a századforduló kihívásait, az első világháborút, a rá következő forradalmakat és ellenforradalmat, a második világháborút és véres végét, a demokrácia reményét 1945-ben, majd a rá következő kommunista hatalomátvételt, 1956-ot, egészen a Kádár-rendszer válságáig. E fordulatok, ezek az átmenetek együtt és külön-külön máig hatóan változtatták meg Magyarország helyzetét. Ezúttal azt vizsgálnánk, hogyan hatottak e változások régiónkra, Északkelet-Magyarországra. A történelmi eseményeket és hatásukat nem kizárólag történettudományi, hanem interdiszciplináris eszközökkel és módszerekkel kívánjuk megközelíteni.

Továbbá az Eger várostörténeti kutatócsoport egy önálló panelt hirdet a konferencia keretén belül, mely során közös gondolkodásra hívja a várostörténettel foglalkozó kutatókat, hogy módszertani kérdések felvetésével, esettanulmányokkal vitassuk meg eme fordulatokban gazdag korszaknak a városokra, városiasodásra gyakorolt hatásait.

A részletes program itt olvasható.

A konferencia az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen projekt támogatásával valósul meg.


< Vissza