Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szakmai gyakorlat

Utolsó módosítás: 2019. október 15.

A szakmai gyakorlat az adott szakhoz tartozó képzési és kimeneti követelmény által előírt gyakorlati felkészítés. A szakmai gyakorlat célja, hogy a megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazni lehessen, a hallgatók betekintést nyerjenek a mindennapi munkafolyamatokba.Az alábbi szakmai gyakorlati teljesítési folyamat leírás az alapképzésekre és a felsőoktatási szakképzésekre vonatkozik! Osztatlan képzésekre vonatkozóan a szakmai gyakorlatok adminisztrációját Magyar István, a Pedagógusképző Központ gyakorlati képzési programigazgatója végzi.

Elérhetőségei:
Eger - Érsekkerti Épület, Eger, Klapka u. 12. Szoba: 117
E-mail: magyar.istvan@uni-eszterhazy.hu 
Telefon: +36 36/520-400/3122A gyöngyösi campus hallgatóinak gyakorlati adminisztrációja az egri hallgatóktól eltérően történik. Rájuk nem vonatkozik a GYKER-be való regisztráció, és a gyakorlat adminisztrációjához szükséges dokumentumokat sem az egri irodába kell eljuttatni.

A gyöngyösi campus szakmai gyakorlati adminisztrációs folyamatáról a hallgatók a saját szakjukhoz tartozó szakkoordinátornál tudnak érdeklődni! A szakkordinátorok listája az alábbi linken érhető el:

https://gyongyos.uni-eszterhazy.hu/hu/gyongyos/hallgatoknak/oktatasi-iroda


 

Főbb tudnivalók

- a szakmai gyakorlat teljesítése az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzésének feltétele;
- azon hallgatók, akik a szakmai gyakorlatot nem teljesítik, záróvizsgára nem bocsáthatok;
- a szakmai gyakorlat a szorgalmi időszakban is teljesíthető, a szakmai gyakorlaton való részvétel azonban nem jogosít a tanórák látogatása alóli felmentésre;
- a hallgató választhat szakmai gyakorló helyét önállóan vagy kérheti az egyetem segítséget a választáshoz.Elérhetőségek


Központi iroda:
Kutatáshasznosítási Iroda
Gyakorlati Képzési Koordinációs Csoport
Cím: Almagyardombi Kollégium 3300 Eger, Leányka u. 6.
Tel.: +36 36/520-400/4286
E-mail: gyakorlat@uni-eszterhazy.hu

GTK-s hallgatók részére ügyfélfogadás az alábbi címen is működik:
Kutatáshasznosítási Iroda
Gyakorlati Képzési Koordinációs Csoport
Cím: Eszterházy Károly Egyetem B épület 3300 Eger, Egészségház u. 4. 217-es iroda
Tel.: +36 36/520-400/4324
E-mail: gyakorlat@uni-eszterhazy.hu

Postacím:
Kutatáshasznosítási Iroda
Gyakorlati Képzési Koordinációs Csoport
Eszterházy Károly Egyetem B épület 3300 Eger, Egészségház u. 4. 217-es iroda


 

Ügyfélfogadás rendje 

Hétfő: 09:00 - 12:00

Kedd: 09:00 – 12:00

Csütörtök: 09:00 – 12:00

Péntek: 09:00 – 12:00SZAKMAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA 

Első lépésként a hallgató gyakorlati helyet választ magának, ahol a szakmai gyakorlatát szeretné letölteni. A választásban segítségül szolgálhat az Eszterházy Károly Egyetem saját adatbázisa, ahol a lehetséges, már meglévő partnerek listája található.
A hallgató természetesen az adatbázisban szereplő gyakorlati helyektől eltérő gyakorlati helyet is választhat.
Ebben az esetben a hallgatónak egyeztetnie kell a szakfelelős oktatójával / tereptanár-koordinátorával, hogy elfogadható-e az általa kiválasztott gyakorlóhely a szakmai gyakorlat letöltésére. 

A gyakorlóhely kiválasztását követően az Egyetem és a külső gyakorlati hely képviselője, Együttműködési megállapodást köt a gyakorlati képzési feladatok ellátására és a szakmai gyakorlat biztosítására. A megállapodás többek között tartalmazza a gyakorlati hely, az Egyetem és a hallgató kötelezettségeit.

Az együttműködésre vonatkozó formanyomtatványt a hallgató először az általa kiválasztott (és a szakfelelőse / tereptanár-koordinátora által is elfogadott) gyakorlóhelyre viszi be 3 példányban szintén 3 példány Befogadó nyilatkozat formanyomtatvánnyal együtt. Amennyiben pénzbeli juttatás jár a szakmai gyakorlatért, Hallgatói munkaszerződést is kell kitölteni. Amennyiben az Egyetemnek már van együttműködése a gyakorlóhellyel, Együttműködési megállapodást nem szükséges kitöltetni, csak 3 Befogadó nyilatkozatot. 

Miután a gyakorlóhely kitöltötte a 3 db Együttműködési megállapodást és a 3 db Befogadó nyilatkozatot, a hallgató eljuttatja őket (személyesen vagy postai úton) az Eszterházy Károly Egyetem Almagyardombi Kollégiumba (Cím: 3300 Eger, Leányka út 6. Almagyardombi Kollégium földszint, KHI Iroda – Gyakorlati Képzési Koordinációs Csoport). 

Az összes leadott dokumentumnak eredeti példánynak kell lennie! Fénymásolatot a KHI iroda NEM fogad el!

A szakmai gyakorlatok elektronikus adminisztrálását a Gyakorlatot Koordináló Elektronikus Rendszerben (továbbiakban: GYKER) kell véghezvinni.
Ha hallgató személyesen hozza be a papírokat, a KHI munkatársak regisztrálni fogják őt a GYKER-be, ha pedig postán küldi be a papírokat, akkor e-mailben kérje a regisztrációját a gyakorlat@uni-eszterhazy.hu e-mail címen.

Az irodában leadott, gyakorlóhellyel kitöltött dokumentumokat ezt követően a KHI munkatársak a Rektori hivatalba küldik, hogy az egyetem oldaláról is hiteles legyen a megállapodás, Rektori aláírás által.

Az aláírt dokumentumok visszakerülnek az irodába, ahol a KHI munkatársak a kitöltött adatok alapján regisztrálják a gyakorlóhelyet a GYKER adatbázisba.

Ezután a hallgató már tud adatlapot létrehozni a saját gyakorlóhelyéhez. Abban az esetben, ha a hallgatónak egynél több szakmai gyakorlat tanegysége van (Szakmai gyakorlat I., Szakmai gyakorlat II. tantárgyak), külön-külön adatlapot kell létrehozni tanegységenként. Szintén több adatlapot kell létrehozni akkor is, ha egynél több helyen tölti a gyakorlatot, ebben az esetben külön-külön adatlapot létrehozni gyakorlóhelyenként.

A hallgató által GYKER rendszerben létrehozott adatlapokra a KHI munkatársak feltöltik a Befogadó nyilatkozatot.
Ezután a hallgató egy min. 500 karakteres munkatervet készít, és feltölti az adatlapjára. A munkatervet a hallgató tereptanár-koordinátora fogja bírálni a GYKER rendszeren keresztül.

A hallgató a gyakorlat során Munkanaplót készít, amelyben a végzett tevékenységet, helyszínét és időpontját nevezi meg. A hallgató által kitöltött Munkanapló és a gyakorlati hely által kitöltött Teljesítési igazolás hitelesíti a szakmai gyakorlat megvalósulását.
A hallgató a Munkanaplót és a Teljesítési igazolást 1-1 db eredeti példányban eljuttatja az Eszterházy Károly Egyetem Almagyadombi Kollégiumba, amelyeket később a KHI munkatárs feltölt a hallgató adatlapjára.

Ezután a hallgató elkészíti a szakmai beszámolóját és feltölti az adatlapjára. A szakmai beszámoló formai és tartalmi követelményeiről a tereptanár-koordinátorok tudnak pontos információkkal szolgálni, akik majd bírálni fogják a beszámolókat a GYKER-en keresztül.

A szakmai beszámoló bírálása után a Befogadó nyilatkozaton megnevezett tereptanár értékeli a hallgató teljesítményét, megadott szempontrendszer alapján, online űrlap segítségével a GYKER rendszerben.
Végül a tereptanár-koordinátor értékeli a hallgatót a GYKER-ben a feltöltött információk alapján és megállapítja a hallgató érdemjegyét.Gyakorlati Koordinációs Elektronikus Rendszer (GYKER) elérhetősége:

https://gyker.uni-eszterhazy.hu/admin/


Korábbi és jelenlegi Együttműködő partnereink:

https://hvr.uni-eszterhazy.hu/gyakorlati-helyek Fogalmak

Tereptanár: az a hatályos jogszabályoknak megfelelő szakmai és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki a gyakorlati képzőhelyen szakmai iránymutatással segíti a hallgató munkáját.

Tereptanár-koordinátor: a szakmai gyakorlatot támogató személy az Egyetem részéről (szakonként), aki tájékoztatja a hallgatókat a szakmai gyakorlattal kapcsolatos feladatokról, konzultációs lehetőséget biztosít a gyakorlat ideje alatt, és beszámolók, értékelések alapján minősíti a hallgató gyakorlati munkáját.

Kutatáshasznosítási Iroda gyakorlati képzési koordinációval foglalkozó részlege: a GYKER rendszer ”adminisztrátora”, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos folyamatok szervezője, kapcsolattartó a hallgató, tereptanár és a tereptanár-koordinátor háromszögében.

 

 

 


< Vissza