Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Bemutatkozik a Pedagógiai Kar

Utolsó módosítás: 2020. március 04.

A Pedagógiai Kar küldetési célja, hogy a pedagógusképzés meghatározó szellemi és tudásközpontjává váljon a neveléstudományi és a mestertanári képzések terén.

A Pedagógiai Kar az alábbi, eltérő szintű képzéseket folytatja:

- felsőfokú végzettségi szintet biztosító osztott vagy osztatlan képzésként alapképzés és mesterképzés,
- a doktori képzés részeként neveléstudományi doktori képzés.

A Pedagógiai Kar képzései az egyetem három campusán elérhetőek: az Egri Campuson, a Jászberényi Campuson és a Sárospataki Comenius Campuson.

Egri Campus

A Pszichológia Intézetben a csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak népszerű. E képzés népszerűségének hátterében egyrészt a hallgatói érdeklődés, másrészt a szak általi követelmények teljesíthetősége, harmadrészt a későbbi elhelyezkedési lehetőségek állhatnak. Igen népszerű az óvodapedagógus BA szak is. A két szak hallgatói belső laborgyakorlatokon vehetnek részt, illetve bölcsődékben, óvodákban külső szakmai gyakorlatokon ismerkedhetnek meg jövendő szakmájukkal.

A Gyógypedagógia Tanszék által gondozott gyógypedagógia BA szak logopédia és pszichopedagógia szakirányt ajánl. A pszichológiai, társadalomtudományi, neveléstudományi, szakmódszertani, nyelvészeti területek oktatói mellett sokoldalúan képzett gyógypedagógusok tanítják a hallgatóinkat. Külső szakmai gyakorlatra több mint 30 intézmény várja a leendő gyógypedagógusokat.

A Neveléstudományi Intézet Pedagógia Tanszékén a legtöbb hallgató a tanító alapszakra jelentkezik, mely szakra azok jelentkezését várjuk, akik 6-12 éves gyermekek tanításával kívánnak foglalkozni. A tanító szakon kívül a Pedagógia Tanszék az alábbi képzési kínálatot biztosítja: pedagógia BA, neveléstudomány MA, pedagógiatanár MA, gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzés és szakvizsgás képzések. Gyakorlati színhelyeink szakjaink profiljaihoz kapcsolódnak.

Az Andragógiai és Közművelődési Tanszéken a közösségszervezés BA szak a közművelődés és a felnőttkori művelődés területén új és hiánypótló, gyakorlatorientált képzést nyújtó alapszak. A szak két választható szakiránnyal rendelkezik: kulturális közösségszervezés és humánfejlesztés. Várjuk mindazok jelentkezését, akik a közösségek szervezése, a kultúra terjesztése, a rendezvények szervezése, a kulturális tevékenységek végzése, a tréningek, képzések tartása iránt érdeklődnek. A közösségszervezés alapszak nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatra. A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a közösségszervezés különböző intézményeinek (közművelődési intézmények, közösségi színterek stb.) mindennapi munkáját megismerjék, azok munkájába tevékenyen bekapcsolódjanak, és szintetizálják, a gyakorlatban alkalmazzák a különböző tantárgyi keretek között elsajátított ismereteiket, erősítsék szakmai kompetenciáikat, bekapcsolódjanak az intézményekben futó projektekbe, illetve önállóan kezdeményezzenek projekteket.

A közösségi művelődés tanár szakot mindazoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a különböző programok, rendezvények és a szabadidő-szervezés iránt. A tanárszakos képzés keretében felkészítjük hallgatóinkat a fiatal korosztály szabadidős programjainak, művelődési folyamatainak megszervezésére, emellett hallgatóink a köznevelési intézményekben a tanórán kívüli tevékenységek szervezésén túl képessé válnak a közművelődésben, a helyi társadalomfejlesztésben kultúraközvetítői, közösségfejlesztői munka végzésére. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek jók. Választható szakpárok között található az angol nyelv és kultúra tanára, földrajztanár, magyartanár, testnevelő tanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára.

Jászberényi Campus

A Jászberényi Campus legnépszerűbb szakjai között a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus, a közösségszervezés és a tanító alapszakokat említjük. A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon elsősorban a 0-3 éves korosztály pszichológiai, pedagógiai és egészségügyi fejlesztéséről kapnak hallgatóink mélyebb szakmai ismereteket. Állandó gyakorlati helyszínt a Jászberényi Önkormányzati Bölcsőde biztosít számukra. Az óvodapedagógusok Jászberény több tagintézménnyel rendelkező Központi óvodájában folytathatják gyakorlati képzésüket. A tanító szakon a tankerület iskoláiban képzett gyakorlatvezető tanítók biztosítanak módszertani ismereteket. A nappali és a levelező tagozaton végzett hallgatók is biztos elhelyezkedésre számíthatnak.

Levelező képzési formában érhető el a gyógypedagógia alapszak (logopédia, pszichopedagógia szakirány). A képzést kiegészítő gyakorlati helyszínek széles intézményi palettája várja a hallgatókat a megye tankerületeiben.

Sárospataki Comenius Campus

A campus legnépszerűbb szakja az óvodapedagógus alapszak. A piacképes diploma megszerzésével záruló képzési idő mindössze három tanév, melynek befejeztével jó elhelyezkedésre számíthatnak a hallgatók és a kereseti lehetőségek sokkal kedvezőbbek, mint korábban.

Gyakorlati képzési helyszíneink várják a tanító BA szak, az óvodapedagógus BA szak, csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak, a gyógypedagógia BA (pszichopedagógia szakirány) szak, programtervező informatikus szak (BSc és FOSz), a szőlész-borász mérnöki szak (BSc és FOSz) és a turizmus vendéglátás (FOSz) szakon végzett hallgatókat.

A Pedagógiai Kar szakjainak listáját innen letöltheti.

Egyetemünk Facebook-oldala innen elérhető.

Intézményünket bemutató korábbi cikkeinket az alábbi linken találja.

Felvételi oldalunk elérhetősége: https://felvi.uni-eszterhazy.hu/

Fotók: Balogh Tibor, Berán Dániel, Kakuk Dániel


< Vissza