Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Ismerd meg a Természettudományi Kart!

Utolsó módosítás: 2020. március 04.

Eger egyik legszebb panorámát nyújtó részén, az almagyardombi campuson helyezkednek el az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Karának (EKE-TTK) épületei.

A kar tudományterületei a természettudományok: a biológia, az élelmiszertudomány, a fizika, a földtudomány, a kémia, a környezettudomány, valamint a sporttudomány. A Természettudományi Kar szakjain nappali és levelező tagozaton, több képzési szinten, állami ösztöndíjas és önköltséges formában kínálnak továbbtanulási lehetőségeket.

Több évtizede alapított gyűjteményeik (Varázstorony Hell Miksa Csillagászati Múzeum, Botanikus kerti és üvegházi növénygyűjtemények, Herbárium, Állatgyűjtemény, Ásvány- és kőzettani gyűjtemény) kutatási műhelyként szolgálnak a hallgatók és az oktatók-kutatók számára, gazdagon felszerelt sportlétesítményeik pedig kiváló lehetőséget teremtenek az aktív kikapcsolódásra.

Az oktatást változatossá teszik a képzésekhez tartozó terepgyakorlatok, szervezett túrák, szakmai napok és szakhetek. A kar elhelyezkedéséből adódóan zöld környezetben természetközeli élményekkel is gazdagodnak az itt tanuló hallgatók, miközben Eger belvárosa is könnyen elérhető pár perces sétával.

A TTK 6 féléves, gyakorlatorientált, többféle specializációval, szakiránnyal rendelkező alapképzéseket kínál a klasszikus természettudományok (biológia, földrajz, kémia, környezettan), valamint a sporttudomány (edző, sport- és rekreációszervezés) területén. A környezettan BSc képzés duális formában is indul, ahol az elméleti tudást az egyetemen sajátítják el a hallgatók, gyakorlati tapasztalatokat pedig a partnereinknél szereznek.

A pedagógusképzésben nagy hagyományokkal rendelkező intézményünk osztatlan tanári szakjainak a Természettudományi Kar is otthont ad intézeteiben. Az osztatlan tanárképzésben 10, illetve 12 féléves képzési idővel – nappali és levelező tagozaton egyaránt – általános, illetve középiskolai tanári végzettség szerezhető. A TTK szakjai párosíthatók az egyetem más karához tartozó szakokkal is.

Rövid ciklusú, 2-4-5 féléves, egyszakos tanárképzéseik: biológiatanár (egészségtan), fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár, testnevelő tanár, természetismeret-környezettan tanár. Diszciplináris mesterképzésük a geográfus MSc szak, amely angol nyelven, illetve duális formában is indul. Országos szinten unikális specializációi a geográfus mesterszaknak az erőforrás- és kockázatelemző, valamint a régiómenedzsment.

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők számára meghirdetett új szakirányú továbbképzési szakjuk a térinformatikai asszisztens, amelynek célja a legmodernebb térinformatikai alapismeretek átadása a hallgatók számára. Ezt a képzést levelező tagozaton hirdetik, önköltséges formában.

 

Egyetemünk Facebook-oldala innen elérhető.

Intézményünket bemutató korábbi cikkeinket az alábbi linken találja.

Felvételi oldalunk elérhetősége: https://felvi.uni-eszterhazy.hu/

Fotó: Balogh Tibor, Szántó György, Kakuk Dániel


< Vissza