Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szenátus határozatai

Utolsó módosítás: 2017. március 07.

Az Eszterházy Károly Főiskola szenátusi határozatai 2016. június 30-ig.


Az Eszterházy Károly Egyetem szenátusi határozatai

2016. július 01. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
1/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének 126. § (3) bekezdés b) pontjában a közalkalmazotti érdekképviseleti képviselők, és a munkáltatói képviselők számának arányosításáról
2/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének elfogadásáról
3/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének elfogadásáról
4/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerén belül a hallgatók alapképzésben történő kötelező óralátogatásának előírásának elfogadásáról
5/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerén belül az FSZ képzésben résztvevő hallgatók kötelező óralátogatása előírásának elfogadásáról
6/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének elfogadásáról
7/2016. (VII. 01.) sz. határozat a Fenntaró által megküldött rektori pályázat szövegének jóváhagyásáról
8/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Féléves munkaprogramjának elfogadásáról
9/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának" jóváhagyásáról
10/2016. (VII. 01.) sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról

 

2016. július 27. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
12/2016. (VII. 27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Fejlesztési javaslatok és projektek Kezeléséről szóló szabályzatának elfogadásáról
13/2016. (VII. 27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatának elfogadásáról
14/2016. (VII. 27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Nemzetközi Mobilitási Szabályzatának elfogadásáról
15/2016. (VII. 27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó Szabályzatának elfogadásáról
16/2016. (VII. 27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszer módosításának elfogadásáról
17/2016. (VII. 27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadásáról
18/2016. (VII.27.) sz. határozat Köztársasági Ösztöndíj adományozásáról a 2016/2017-es tanévben
19/2016. (VII. 27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő bizottságok elnökeinek, tagjainak megbízásáról

 

2016. július 27. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
20/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadásáról
21/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadásáról
22/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadásáról
23/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadásáról
24/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszer módosításának elfogadásáról
25/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszer módosításának elfogadásáról
26/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-. Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Alapító Okiratának jóváhagyásáról
27/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Közbeszerzési Szabályzat módosításának elfogadásáról
28/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Beszerzési Szabályzatának elfogadásáról
29/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyv elfogadásáról
30/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar szakfelelős személy módosításának elfogadásáról
31/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar szakfelelős személy módosításának elfogadásáról

 

2016. szeptember 06. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
32/2016. (IX. 06.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar beterjesztett tanegység-lista módosításának elfogadásáról

 

2016. szeptember 08. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
33/2016. (IX. 08.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar beterjesztett tanegység-lista módosításának elfogadásáról

 

2016. szeptember 14. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
34/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadásáról
35/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszer módosításának elfogadásáról
36/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszer módosításának elfogadásáról
37/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elfogadásáról
38/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kollégiumainak Szervezeti és Működési Rendjének elfogadásáról
39/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Archívum szabályzat elfogadásáról
40/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kari SZMR mintájának jóváhagyásáról
41/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályának jóváhagyásáról
42/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Kreditátviteli Bizottság tagjának megbízásáról
43/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Egyetemi Szociális Ösztöndíjbizottság tagjának megbízásáról
44/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Jogszabály által módosított képzések, szakirányok bejelentése az Oktatási Hivatalban" elfogadásáról
45/2016. (IX. 14.) sz. határozat a rektor külföldi útjának engedélyezéséről
46/2016. (IX. 14.) sz. határozat a rektor külföldi útjának engedélyezéséről
47/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetemen a „véradással összefüggő hallgatók óralátogatási, az egyetem munkavállalóinak munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesítésére" vonatkozó előterjesztés elfogadásáról

 

2016. október 06. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
48/2016. (X. 06.) sz. határozat a „Vegyész MSc szak" indításáról
49/2016. (X. 06.) sz. határozat a „Közösségszervező BA szak" indításáról

 

2016. október 12. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
50/2016. (X. 12.) sz. határozat a rektori pályázat véleményezéséről, elbírálásáról és elfogadásáról
51/2016. (X. 12.) sz. határozat a rektorjelölt személyére vonatkozó döntésről
52/2016. (X. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kockázatfelmérési és -kezelési Szabályzat elfogadásáról
53/2016. (X. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Belső Kontrollrendszer Szabályzatának elfogadásáról
54/2016. (X. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Iratkezelési Szabályzatának elfogadásáról
55/2016. (X. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kötelezettségvállalási Szabályzatának elfogadásáról
56/2016. (X. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer korrekciójának elfogadásáról
57/2016. (X. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának megbízásáról
58/2016. (X. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Munkavédelmi Szabályzatának elfogadásáról
59/2016. (X. 12.) sz. határozat már nyilvántartott képzések újabb specializációinak Oktatási Hivatalban történő nyilvántartásba vételéről
60/2016. (X. 12.) sz. határozat a pedagógiatanár szak nyilvántartásba vételéről

 

2016. október 24. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
61/2016. (X. 24.) sz. határozat a vidékfejlesztési agrármérnök MA angol nyelvű képzés Oktatási Hivatalban történő regisztrációjának kezdeményezéséről

 

2016. november 16. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
63/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Intézményfejlesztési Terv" kiegészítésének elfogadásáról
64/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Szervezteti és Működési Rend" (AVK) módosításának elfogadásáról
65/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Szervezteti és Működési Rend" (Oktatási Igazgatóság átszervezése) módosításának elfogadásáról
66/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Szervezteti és Működési Rend" (pontosítások) módosításának elfogadásáról
67/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Szervezteti és Működési Rend" (Duális Képzési Bizottság létrehozása) módosításának elfogadásáról
68/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Duális Képzési Bizottság tagjának megbízásáról
69/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Regionális Felnőttképzési és Szolgáltató Központ Működési Rendjének" elfogadásáról
70/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Regionális Felnőttképzés Szakmai Vizsgaszervezési és –lebonyolítási Szabályzatának elfogadásáról
71/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Irattári Szabályzatának elfogadásáról
72/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Beszerzési Szabályzat módosításának elfogadásáról
73/2016. (XI. 16.) sz. határozat a szőlész-borász mérnöki alapszak sárospataki helyszínen történő nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről
74/2016. (XI. 16.) sz. határozat a képalkotás alapszak képalkotás szakirányán természetművészet specializáció nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről
75/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Etikai kódexének elfogadásáról
76/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem GTK Kari SzMR jóváhagyásáról
77/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem BTK Kari SzMR jóváhagyásáról
78/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem TTK Kari SzMR jóváhagyásáról
79/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Kreditátviteli Bizottság, Egyetemi Szociális és Ösztöndíjbizottság, Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság tagjának megbízásáról
80/2016. (XI. 16.) sz. határozat a rektor külföldi útjainak engedélyezéséről

 

2016. november 28. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
81/2016. (XI. 28.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Felnőttképzés Ügykezelési és Titoktartási Szabályzatának jóváhagyásáról

 

2016. december 01. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
82/2016. (XII. 01.) sz. határozat az óvodapedagógus szak akkreditációs dokumentáció jóváhagyásának kezdeményezéséről
83/2016. (XII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kitüntetési Szabályzatának jóváhagyásáról


2016. december 12. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
84/2016. (XII. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kitüntetési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról


2016. december 16. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
85/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Szervezteti és Működési Rend" (önálló Tanszékek Intézetté alakítása) módosításának elfogadásáról
86/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Foglalkoztatási Követelményrendszer" (kötelező óraszámok) módosításának elfogadásáról
87/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Foglalkoztatási Követelményrendszer" (címzetes egyetemi tanár, címzetes egyetemi docens, címzetes főiskolai docens) módosításának elfogadásáról
88/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Hallgatói Követelményrendszer" módosításának elfogadásáról
89/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Tittel Pál Könyvtár Szervezeti és Működési Rend" elfogadásáról
90/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Eszközök és Források leltározási és leltárkészítési szabályzat" elfogadásáról
91/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem AVK Kari SzMR jóváhagyásáról
92/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem AVK Kari SzMR jóváhagyásáról
93/2016. (XII. 14.) sz. határozat a gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről
94/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Féléves munkaprogramjának elfogadásáról
95/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabály" módosításának jóváhagyásáról
96/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Közéleti Ösztöndíj Szabályzat" módosításának jóváhagyásáról
97/2016. (XII. 14.) sz. határozat az „Egyetem-építő Díszpolgár", Pro Academia Agriensi kitüntető címek, valamint Eszterházy Károly-emlékérem kitüntetés adományozásáról


2017. január 18. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
1/2017. (I. 18.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Szervezteti és Működési Rend" módosításának elfogadásáról
2/2017. (I. 18.) sz. határozat Dr. Kalmár János egyetemi tanári pályázatának elfogadásáról
3/2017. (I. 18.) sz. határozat Professor Emeritus cím adományozásáról és a címmel járó, a Foglalkoztatási Követelményrendszer 132. § (1) bekezdése szerinti rendszeres juttatás biztosításáról Dr. Gebei Sándor részére
4/2017. (I. 18.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Kitüntetési Bizottság tagjának megbízásáról
5/2017. (I. 18.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Számviteli Politika c. szabályzatának elfogadásáról
6/2017. (I. 18.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Terv kiegészítésének elfogadásáról
7/2017. (I. 18.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Terv kiegészítésének elfogadásáról
8/2017. (I. 18.) sz. határozat a Szenátus állásfoglalásáról a „Hazai agrárképzési terület fejlesztése" elnevezésű kormány előterjesztést előkészítő anyaggal kapcsolatban


2017. február 15. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
9/2017. (II. 15.) sz. határozat a Szenátus Munkatervének módosításáról
10/2017. (II. 15.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem 2017. évi költségvetés sarokszámainak elfogadásáról
11/2017. (II. 15.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend kiegészítésének elfogadásáról
12/2017. (II. 15.) sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer Roma Szakkollégiumra vonatkozó szabályozásának kiegészítéséről
13/2017. (II. 15.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Vagyongazdálkodási szabályzatának elfogadásáról
14/2017. (II. 15.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Arculati Kézikönyvének elfogadásáról
15/2017. (II. 15.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Bizottságok tagjainak megbízásáról
16/2017. (II. 15.) sz. határozat címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról Sebestyénné dr. Kereszthidi Ágnes részére
17/2017. (II. 15.) sz. határozat címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról Nagyné dr. Paksi Margit részére
18/2017. (II. 15.) sz. határozat a rektor külföldi útjának engedélyezéséről (Szlovénia)
19/2017. (II. 15.) sz. határozat a rektor külföldi útjának engedélyezéséről (Eperjes)
20/2017. (II. 15.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Terv módosításának elfogadásáról


< Vissza