Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szabályzatok

Utolsó módosítás: 2018. december 03.

Az Eszterházy Károly Főiskola szabályzatai 2016. június 30-ig


Az Eszterházy Károly Egyetem szabályzatai

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM ORGANOGRAMJA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (HATÁLYOS 2018. OKTÓBER 18-TÓL)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (HATÁLYOS 2018. NOVEMBER 22-TŐL)

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER (HATÁLYOS 2018. NOVEMBER 22-TŐL)

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS INCIDENSKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ARCHÍVUM SZABÁLYZAT

INFORMÁCIÓÁTADÁSI SZABÁLYZAT

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

ETIKAI KÓDEX

FEJLESZTÉSI JAVASLATOK ÉS PROJEKTEK KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A FELNŐTTKÉPZÉS SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS -LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZATA

A FELNŐTTKÉPZÉS ÜGYKEZELÉSI ÉS TITOKTARTÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI RENDEZVÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK RENDJE

INFORMÁCIÓÁTADÁSI SZABÁLYZAT

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATTÁRI SZABÁLYZAT

KITÜNTETÉSI SZABÁLYZAT

A KOLLÉGIUMOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A LÍCEUM KIADÓ SZABÁLYZATA

LÍCEUM KIADÓ, MEGJELENÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT

A LÍCEUM KIADÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

NEMZETKÖZI MOBILITÁSI SZABÁLYZAT

A NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE

A NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PEDAGÓGUSKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

A REGIONÁLIS FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSI RENDJE

RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK RENDJE

SZÁMVITELI POLITIKA

SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZAT

A TITTEL PÁL KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

 

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM ÜGYRENDJEI

A KAROK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar Szervezeti és Működési Rendje

Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Rendje

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendje

Pedagógiai Kar Szervezeti és Működési Rendje

Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Rendje


< Vissza