Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szabályzatok

Utolsó módosítás: 2018. december 18.

Az Eszterházy Károly Főiskola szabályzatai 2016. június 30-ig


Az Eszterházy Károly Egyetem szabályzatai

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM ORGANOGRAMJA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (HATÁLYOS 2018. OKTÓBER 18-TÓL)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (HATÁLYOS 2018. NOVEMBER 22-TŐL)

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER (HATÁLYOS 2018. NOVEMBER 22-TŐL)

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS INCIDENSKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ALUMNI SZABÁLYZAT

ARCHÍVUM SZABÁLYZAT

INFORMÁCIÓÁTADÁSI SZABÁLYZAT

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT (HATÁLYOS 2018. DECEMBER 13-TÓL)

DPR SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

ETIKAI KÓDEX

FEJLESZTÉSI JAVASLATOK ÉS PROJEKTEK KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A FELNŐTTKÉPZÉS SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS -LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZATA

A FELNŐTTKÉPZÉS ÜGYKEZELÉSI ÉS TITOKTARTÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI RENDEZVÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK RENDJE

INFORMÁCIÓÁTADÁSI SZABÁLYZAT

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT (HATÁLYOS 2018. DECEMBER 13-TÓL)

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATTÁRI SZABÁLYZAT

KITÜNTETÉSI SZABÁLYZAT

A KOLLÉGIUMOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A LÍCEUM KIADÓ SZABÁLYZATA

LÍCEUM KIADÓ, MEGJELENÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT

A LÍCEUM KIADÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

NEMZETKÖZI MOBILITÁSI SZABÁLYZAT

A NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE

A NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PEDAGÓGUSKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

A REGIONÁLIS FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSI RENDJE

RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK RENDJE

SZÁMVITELI POLITIKA

SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZAT

A TITTEL PÁL KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

 

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM ÜGYRENDJEI

 

A KAROK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar Szervezeti és Működési Rendje

Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Rendje

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendje

Pedagógiai Kar Szervezeti és Működési Rendje

Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Rendje

 

EGRI ROMA SZAKKOLLÉGIUM ALAPDOKUMENTUMAI:

- ALAPÍTÓ OKIRAT

- SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

- FEGYELMI SZABÁLYZAT

- ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZAT

- ALUMNI SZABÁLYZAT

- SZOCIÁLIS SZABÁLYZAT


< Vissza