Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Bizottságok

Utolsó módosítás: 2020. március 11.

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM SZENÁTUSA MELLETT MŰKÖDŐ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE

 

A Bizottságok személyi összetétele letölthető formábanTudományos Tanács

A Tudományos Tanács a Szenátus mellett működő tanácsadó testület, amely segíti az egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakítását és megvalósítását, továbbá elemzi az egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs tevékenységét, ellenőrzi a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia megvalósulását. 
Elnök: Dr. Juhász Tibor tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes

Egri Campus
1. Dr. Csuzdi Csaba
2. Dr. Mika János
3. Dr. Pap József
4. Dr. Schwedtner Tibor
5. Dr. Erős István
6. Dr. Ugrai János
7. Dr. Tánczos Tamás
8. Dr. Kusper Gábor

Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1. Dr. Dinya László
2. Dr. Tóth László

Sárospataki Comenius Campus 
1. Dr. Nagy György

Jászberényi Campus 
1. Dr. Molnár Marietta

Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonnyal nem álló tagok
1. Dr. Pintér Ákos
2. Dr. Kéri Katalin
3. Dr. Kukolya JózsefEgyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tudományos kérdésekben független testület, amely az intézményben folyó doktori képzést szabályozza és felügyeli, dönt a doktori fokozat odaítéléséről, továbbá a doktori és habilitációs eljárásokkal kapcsolatos elvi kérdésekben állást foglal.

Az EDHT tagjainak listája
Elnök: Dr. Romsics Ignác

Történelemtudományi Doktori Iskola

Dr. Gebei Sándor
Dr. Romsics Ignác
Dr. Rainer M. János
Dr. Valuch Tibor

Neveléstudományi Doktori Iskola

Dr. Bárdos Jenő
Dr. Pukánszky Béla
Dr. Schwendner Tibor
Dr. Bognár József

DÖK által delegált tagok

Külső tagok
Dr. Bitskey István
Dr. Kónya Péter
Dr. Medgyes Péter
Dr. Szakály SándorEsélyegyenlőségi Bizottság

Az Eszterházy Károly Egyetemmel hallgatói és alkalmazotti jogviszonyban állók emberi értékeinek, méltóságának tiszteletben tartásához, megőrzéséhez és megerősítéséhez szükséges feltételek biztosításáért, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben megfogalmazottak megvalósítása érdekében szükséges javaslatok, intézkedések kidolgozására, az intézkedések eredményességének ellenőrzésére, az egyetemen Esélyegyenlőségi Bizottság működik. A bizottság kiemelt figyelmet fordít a hátrányos megkülönböztetés szempontjából leginkább veszélyeztető jellemzőkkel rendelkező személyekre, csoportokra (fogyatékossággal élő hallgatók és munkavállalók, nők, etnikai csoportokhoz tartozó személyek, szociálisan hátrányos helyzetű személyek).

Elnök: Maczkó Lászlóné Faragó Éva

AVK: Herédi Éva
BMK: Dr. Kis Katalin
GTK: Becsei Lilla
TTK: Dr. Misik Tamás
PK: Burom Katalin
IK: Kvaszingerné dr. Prantner Csilla

Egri Campus: Matiscsákné dr. Lizák Marianna
Gyöngyösi Károly Róbert Campus: Maczkó Lászlóné Faragó Éva
Sárospataki Comenius Campus: Dr. Kökényesi Nikoletta
Jászberényi Campus: Dr. Harkai Nóra

KT és Szakszervezet delegáltja:
Hegyesi-Hudik Margit
Roma Szakkollégium delegáltja: Dr. Hadnagy József
EHÖK delegáltak: Gáspár Sándor, Kaplonyi Benjámin, Oláh Ádám, Bodonyi DaniellaMinőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság

Az Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság a Szenátus javaslattevő testülete. A Rektori-Kancellári Hivatallal együttműködve ellátja az egyetem a minőségirányítási rendszerének, valamint az OKTÉR folyamatos fejlesztését, valamint a Vezetői Információs Rendszer (továbbiakban: VIR) felügyeletét.

Elnök: Farkas Attila - minőségbiztosítási szakértő

Egri Campus

1. Dr. Szebeni Rita (PK)
2. Dr. Virág Irén (PK)
3. Dr. Tóth Antal (TTK)
4. Dr. Juhász Tibor (TTK)
5. Minczér Tímea (BMK)
6. Dr. Tánczos Tamás
7. Farkas Attila

Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1. Dr. Baranyi Aranka
2. Bélteki Ildikó

Sárospataki Comenius Campus 
1. Dr. Nagy György

Jászberényi Campus 
1. Dr. Sinka Annamária

Tudományos Tanács delegáltja (1 fő) nem a Szenátus szavazKönyvtári, Múzeumi és Információszolgáltatási Bizottság

A Könyvtári, Múzeumi és Információszolgáltatási Bizottság összehangolja és felügyeli az elektronikus információáramlással kapcsolatos egyetemi tevékenységet, meghatározza az egyetem szakirodalmi információs igényeinek kielégítésére szolgáló könyvtári, múzeumi tevékenység elveit és a többi belső egységgel történő együttműködés rendszerének főbb szempontjait. Ellenőrzi mindezek érvényesülését, az egyetem könyvtárainak és a múzeumainak szakmai tevékenységét, a könyvtári állomány fejlesztésének a képzés, kutatás igényeivel való összehangoltságát.
Elnök: Dr. Juhász Tibor a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rh.

Egri Campus
1. Dr. Tengely Adrienn (PK)
2. Dr. Pap József (BMK)
3. Dr. Verók Attila (BMK)
4. Dr. Monok István (BMK)
5. Dr. Polgári Márta (TTK)
6. Dr. Murányi Zoltán (Varázstorony)
7. Gortva János (gyakorló)

Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1. Dupcsák Zsolt
2. Kaprinyák Tünde

Sárospataki Comenius Campus 
1. Dr. Toma Kornélia

Jászberényi Campus
 
1. Dr. Réz Lóránt

Könyvtár Főigazgató: Oszlánczi Krisztina
Könyvtár Főigazgató-helyettes: Gál Tibor
Gyöngyösi Károly Róbert Campus tagkönyvtár vezetője: Pál Zsuzsanna
Sárospataki Comenius Campus tagkönyvtár vezetője: Kovács Odett
Jászberényi Campus tagkönyvtár vezetője: Fenyvesi Olga

EHÖK delegáltja (1): Gáspár SándorInformatikai Bizottság

Az Informatikai Bizottság összehangolja és segíti az egyetem informatikai tevékenységet, az informatikai infrastruktúra fejlesztésének a képzés, kutatás igényeivel való összehangoltságát.
Elnök: Informatikai igazgató, Koczka Ferenc

Egri Campus
1. Dr. Kalcsó Gyula (BMK)
2. Csugány Julianna (GTK)

Gyöngyösi Károly Róbert Campus

1. Fenyvesi György
2. Kovács Miklós

Sárospataki Comenius Campus
 
1. Dr. Stóka György

Jászberényi Campus 
1. Járvás Róbert

Médiainformatika Intézet (1): Lengyelné dr. Molnár Tünde (TTK)
Matematikai és Informatikai Intézet (1): Dr. Király SándorKitüntetési Bizottság

A Kitüntetési Bizottság végzi az egyetemi és állami kitüntetésekre irányuló javaslatok egyetemi szintű összehangolását.
Elnök: Dr. Makai János

Egri Campus
1. Székely Judit
2. Taskó Tünde
3. Dr. Patkós Csaba
4. Dr. Pintér Márta Zsuzsanna
5. Dr. Csáfor Hajnalka
6. Hegyesi-Hudik Margit
7. Légrádiné Kőházi Tímea
8. Dr. Hoffmann Miklós

Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1. Dr. Bujdosó Zoltán
2. Herceg Béla

Sárospataki Comenius Campus 
1. Kőszegi Ferenc

Jászberényi Campus
 
1. Sebestyénné Kereszthidi ÁgnesIntézményi Arculati Bizottság

Az Intézményi Arculati Bizottság javaslattételi joggal rendelkező testület, amelynek feladata az egyetem arculati megjelenésének gondozása, az egyes megnyilvánulási területek összehangolása, a szabályozási háttér kezelése és felügyelete. A bizottság felügyeli az intézményi Arculati elemek használata című szabályzatban leírtak betartását, véleményezi és a Szenátus elé terjeszti az arculati szabályozás módosítási és kiegészítési javaslatait.
Elnök: Harsányi Judit csoportvezető, Pr és egyetemi kommunikációs ügyekért felelős csoport

Egri Campus
1. Dr. Király Roland (IK)
2. Dr. Erőss István (BMK)
3. Dr. Csontó Lajos (BMK)
4. Sutus Olívia Tímea (PK)
5. Dr. Szántó Ákos (GTK)
6. Dr. Kajati György (TTK)
7. Bók Tamás

Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1. Lakatos Márk
2. Dr. Taralik Krisztina

Sárospataki Comenius Campus 
1. Dr. Lenkey-Tóth Péter

Jászberényi Campus 
1. Kisné Bernhardt RenátaTudományos Diákköri Bizottság

A Tudományos Diákköri Bizottság meghatározza a tehetséggondozás, illetve a tudományos diákköri munka irányítási formáit, a szakmai segítségnyújtás feltételeit. Támogatja, szervezi, koordinálja a hallgatók egyetemi (házi és országos) diákköri konferenciákon való részvételét, az egyetemnek országos rendezvényekbe történő bekapcsolódását, szekcióülések megszervezését. Segíti a szakkollégiumok tudományos és művészeti tevékenységét.
Elnök: Dr. Verók Attila (BMK)

Egri Campus
1. Dr. Geda Gábor (TTK)
2. Dr. Dávid Mária (PK)
3. Dr. Kicsák Lóránt (BMK)
4. Dr. Pap József (BMK)
5. Dr. Hadnagy József (GTK)
6. Zsebéné dr. Dobó Marianna (GTK)
7. Reichmann Angelika (BMK)
8. Dr. Sütő László (TTK)

Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1. Dr. Tamus Antalné
2. Dr. Koncz Gábor

Sárospataki Comenius Campus 
1. Dr. Lenkey-Tóth Péter

Jászberényi Campus
 
1. Dr. Sebők Balázs

EHÖK: Száva Katalin, Motolai Anna Dóra, Torma ÁdámKreditátviteli Bizottság

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretanyag összevetésére, az átjárhatóság koordinálására az egyetem kreditátviteli bizottságot működtet. A bizottság a korábbi tanulmányokat és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként az Nftv.-ben meghatározottak szerint elismerheti.
Elnök: Kalóné Szűcs Erzsébet

Egri Campus
1. Dr. Dolmányos Péter
2. Dr. Guszmann Gergely
3. Dr. Mester Dolli
4. Dr. Mogyorósi Zsolt
5. Szalay Gábor
6. Leskó Gabriella
7. Farkas Attila
8. Dr. Antal Péter

Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1. Végh Ildikó
2. Dr. Nagyné dr. Demeter Dóra

Sárospataki Comenius Campus 
1. Dr. Kelemen Judit

Jászberényi Campus 
1. Dr. Molnár MariettaHallgatói Ügyek Bizottsága

A Hallgatói Ügyek Bizottság feladata a hallgatói egyetértési jog megvalósítása érdekében a hallgatókat érintő szabályozási feladatok előkészítése, véleményezése egyes hallgatói kulturális és sport pályázatok kiírása, elbírálási rendjének elfogadása, valamint egyéb hallgatói érdekeket érintő ügyekben történő egyeztetés.
Elnök: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rh.

AVK DH: Dr. Fodor László
BMK DH: Dr. Dolmányos Péter
GTK DH: Dr. Tánczos Tamás
TTK DH: Dr. Juhász Tibor
PK DH: Kovácsné dr. habil. Nagy Emese

Gazdasági igazgató

Oktatási igazgató: Kalóné Szűcs Erzsébet

Egri Campus (1):
Budai László
Gyöngyösi Károly Róbert Campus (1): Végh Ildikó
Sárospataki Comenius Campus (1): Mokri Máté
Jászberényi Campus (1): Majorné Csikós Márta

Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály ov.: Varga Csilla
Felvételi és Képzésszervezési ov.: Kalóné Szűcs Erzsébet
Jogtanácsos: dr. Kőfalusi Eszter
EHÖK elnök: Zaja Barbara
EHÖK delegáltak: Kaplonyi Benjámin, Motolai Anna Dóra, Oláh Ádám, Pál Petra, Lénárt Dóra, Csontos Vivien, Bartók SzilárdHallgatói Jogorvoslati Bizottság

A hallgató által az egyetem első fokú döntése vagy intézkedése, illetve intézkedések elmulasztása ellen előterjesztett jogorvoslati kérelem tárgyában a rektor által létrehozott Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el.
Elnök tagjai közül maga választja: dr. Kőfalusi Eszter (2020.március 15-ig)

AVK: Dr. Nagyné dr. Demeter Dóra
BMK: Dr. Kusper Judit
GTK: Dr. Csáfor Hajnalka
TTK: Dr. Révész-Kiszela Kinga
PK: Dr. Dávid Mária
IK: Dr. Juhász Tibor

Oktatási Igazgatóság
1. Orosz Gábor
2. Asztalos Gabriella

Egri Campus (1): Farkas Attila
Gyöngyösi Károly Róbert Campus (1): Dupcsák Zsolt
Sárospataki Comenius Campus (1): Wiersumné dr. Gyöngyösi Erika
Jászberényi Campus (1): Dr. Varró Bernadett

EHÖK delegáltak: Motolai Anna Dóra, Zaja Barbara, Lőcsei Viola, Urbán Orsolya, Oláh Ádám

Jogtanácsos:
dr. Kőfalusi Eszter (március 16.-tól Rákosiné dr. Jakab Éva)Hallgatói Fegyelmi Bizottság

A hallgatók fegyelmi ügyeiben a Hallgatói Fegyelmi Bizottság jár el.
Elnök: Dr. Román Róbert

AVK: Dr. Nagyné dr. Demeter Dóra
BMK: Dr. Kalcsó Gyula
GTK: Dr. Hadnagy József
TTK: Dr. B. Tóth Szabolcs
PK: Dorner László
IK: Dr. Király Roland

Egri Campus (1): Varga Csilla
Gyöngyösi Károly Róbert Campus (1): Mucsics F. László
Sárospataki Comenius Campus (1): Stókáné Palkó Mária
Jászberényi Campus (1): Dr. Sebők Balázs

EHÖK Elnök általános helyettese: Zaja Barbara
EHÖK delegáltak: Martinkovics Martin, Zaja Barbara, Lányi Martin, Pál Petra, Demeter Sára Anna, Csintalan Dávid

Jogtanácsos:
dr. Kőfalusi EszterEgyetemi Szociális és Ösztöndíjbizottság

A hallgatók szociális térítési és juttatási ügyeinek intézését, kérelmeik elbírálását az Egyetemi Szociális és Ösztöndíj Bizottság végzi.
Elnök: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona

Tagok az Oktatási Igazgatóság dolgozói közül kerülnek ki.

Egri Campus
1. Bálintova Éva
2. Kővári Viktor
3. Bereczki Lászlóné
4. Vladár Zsuzsa
5. Orosz Gábor
6. Bartók Ibolya
7. Pállné Tarcsy Gyöngyi

Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1. Végh Ildikó
2. Belláné Kádár Erika

Sárospataki Comenius Campus
 
1.Mokri Máté

Jászberényi Campus
 
1.Majorné Csíkos Márta

EHÖK delegáltak összesen minimum 25%
EHÖK
1. Lőcsei Viola
2. Kaplonyi Benjámin
3. Pál Petra
4. Mács Dániel
5. Mácsik Dorottya
6. Motolai Anna Dóra
7. Tóth Ferenc
8. Csintalan DávidKockázatkezelési és Módszertani Bizottság

A bizottság feladata: az éves kockázatfelmérési és -kezelési ütemterv jóváhagyása;
a kockázatfelügyelő előterjesztéseinek, jelentéseinek elfogadása, tudomásul vétele és az azzal kapcsolatos intézkedések meghozatala és utasítások kiadása;
a kockázatmenedzsment rendszer működtetésével kapcsolatos egyéb döntések meghozatala.
Elnök: Dr. Dobó Mariann

Egri Campus
1. Dr. Mogyorósi Zsolt
2. Dr. Lakatos László (TTK)
3 .Dr. Szalontai Helga (KFK)
4. Dr. Vermes Albert (BMK)
5. Oláhné dr. Téglási Ilona (IK)
6. Dr. Dobó Mariann (GTK)
7. Dr. Tresó Andrásné

Gyöngyösi Károly Róbert Campus

1. Ficzere Péter
2. Szöllősi Lénárd

Sárospataki Comenius Campus
 
1. Dr. Stóka György

Jászberényi Campus 
1. Dr. Molnár MariettaKutatásetikai Bizottság

A Kutatásetikai Bizottság feladata a tudományos kutatási tevékenységgel kapcsolatos etikai ügyek véleményezése, tudományetikai kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalások készítése. A bizottság felkérésre előzetesen véleményezi a hallgatók, oktatók, kutatók tervezett kutatásait, kísérleteit, bármely kutatási tevékenységét. A bizottság elsősorban az emberekkel, állatokkal közvetlenül kapcsolatos kutatási tevékenységgel foglalkozik, de felkérésre bármely szakterület kutatási kérdéseiben kifejti véleményét. A bizottság tudományetikai kérdésekben indokolt esetben a tudományos bizottsággal, illetve az etikai bizottsággal közösen végzi tevékenységét.
Elnök: Dr. Juhász Tibor tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes

Egri Campus
1. Dr. Tengely Adrienn (PK)
2. Dr. Marschall Marianna (TTK)
3. Dr. Verók Attila (BMK)
4. Dr. Szántó Ákos (GTK)
5. Dr. Kovács Kristóf (KFK)
6. Dr. Váczy Kálmán (KFK)
7. Vizes Lajos

Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1. Dr. Dinya László
2. Tóth Szilárd

Sárospataki Comenius Campus 
1.Kissné dr. Gombos Katalin

Jászberényi Campus 
1. Dr. Varró Bernadett

EHÖK delegált (1): Kis Dalma

Jogtanácsos:
dr. Kőfalusi EszterEtikai Bizottság

A közalkalmazottak etikai ügyeiben az Etikai Bizottság jár el.
Elnök: Dr. Makai János

Egri Campus
1. Dr. Hanák Zsuzsanna (PK)
2. Dr. Révész László (TTK)
3. Dr. Tarnóc András (BMK)
4. Dr. Makai János (BMK)
5. Dr. Román Róbert (GTK)
6. Pénzesné dr. Kónya Erika (TTK)
7. Dr. Racsko Réka (IK)

Gyöngyösi Károly Róbert Campus

1. Dr. Herczeg Béla
2. Molnár Attila

Sárospataki Comenius Campus

1. Podlovics Éva Lívia

Jászberényi Campus 
1. Dr. Szűcs János

EHÖK delegáltak: Lénárt Dóra, Zaja Barbara, Kis Dalma, Demeter Sára Anna, Csintalan DávidNemzetközi Bizottság

A Nemzetközi Bizottság az egyetem külkapcsolat-fejlesztési, mobilitási és idegen nyelvű programfejlesztési és képzési kérdéseivel foglalkozó, egyeztető, véleményezési és javaslattételi fórum, amely a Szenátus mellett működve segíti az intézmény nemzetköziesítési stratégiájának hatékony megvalósítását, a karok és nem akadémiai szervezeti egységek nemzetközi tevékenységének fejlesztését, a hallgatók és oktatók, illetve a nem oktató dolgozók nemzetközi aktivitását, illetve az intézmény nemzetközi hírnevének, sikerének és elismertségnek fokozását.
Elnök: Dr. Juhász Tibor tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes

Egri Campus
1. Kovácsné dr. Nagy Emese (PK)
2. Pénzesné dr. Kónya Erika (TTK)
3. Dr. Kusper Gábor (IK)
4. Dr. Erős István (BMK)
5. Dr. Verók Attila (BMK)
6. Dr. Csáfor Hajnalka (GTK)
7. Mogyorósi Zsolt (PK)

Gyöngyösi Károly Róbert Campus

1. Novák Tamás
2. Dr. Bujdosó Zoltán

Sárospataki Comenius Campus 
1. Wiersumné dr. Gyöngyösi Erika

Jászberényi Campus 
1. Furcsa Laura

NKK osztályvezető: Taylerné Tóth Katalin
Gyöngyösi Károly Róbert Campus koordinátor: Busa Zsuzsanna
Sárospataki Comenius Campus koordinátor: Podlovics Éva
Jászberényi Campus koordinátor: Szaszkó Rita
Projekt Osztály vezetője: Prokajné dr. Szilágyi Ibolya
intézményi mobilitási koordinátor: Tóth-Dolenszky Réka
EHÖK delegált (1): Lányi MartinDuális Képzési Bizottság

A Duális Képzési Bizottság a szakok duális formában történő indítását, a szükséges szabályzatokat, dokumentációkat, vállalati együttműködéseket készíti elő, illetve véleményezi azokat. Kapcsolatot tart a Duális Képzési Tanáccsal, a duális formában működő képzéseket nyomon követi.
Elnök: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona

A bizottság tagjai:
Dr. Baranyi Aranka
Dr. Csáfor Hajnalka
Dr. Herczeg Béla
Kalóné Szűcs Erzsébet
Dr. Király Sándor
Dr. Tóth Antal
Dr. Zsófi Zsolt

EHÖK: Kaplonyi BenjaminBeiskolázási Bizottság

A Beiskolázási Bizottság beiskolázási stratégiát és programot hoz létre, melyet évente felülvizsgál és a tanév kezdetén az Egyetemi Tanács elé terjeszt. Javaslatokat fogalmaz meg az Egyetem képzéseinek népszerűsítésére. Meghatározza a road-show-n, a pályaválasztási kiállításokon, az Educatio kiállításon és egyéb helyi, illetve országos rendezvényeken való megjelenés rendjét és formáját, a campusok feladatait. Dönt a nyílt napok időpontjairól, véleményezi a továbbtanulással kapcsolatos kiadványokat, egyéb elektronikus megjelenéseket.
Elnök: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona

A bizottság tagjai:
Dr. Benczik Izabella Júlia
Berecz Adrienn
Bók Tamás
Dr. Bujdosó Zoltán
Dr. Csáfor Hajnalka
Dr. Czövek Andrea
Dr. Dolmányos Péter
Dr. Fodor László
Harsányi Judit
Dr. Juhász Tibor
Kalóné Szűcs Erzsébet
Dr. Kelemen Judit
Koczka Ferenc
Kovácsné dr. habil. Nagy Emese
dr. Kőfalusi Eszter
Pénzesné dr. Kónya Erika
Dr. Láposi Réka
Molnár-Tóth Eszter
Dr. Murányi Zoltán
Nemesné Onofer Dóra
Dr. Pintér Márta Zsuzsanna
Sütő Gergő
Sutus Olivia Tímea
Dr. Tánczos Tamás
Taylerné Tóth Katalin
Dr. Tóth Antal
Dr. Varró Bernadett

EHÖK
1. Székely Ákos
2. Zaja Barbara
3. Kaplonyi Benjámin
4. Oláh Ádám

Gyöngyösi Campus 
1. Pál Petra

Sárospataki Comenius Campus 
1. Bartók Szilárd

Jászberényi Campus 
1. Csontos Vivien


< Vissza