Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Belső Ellenőrzési Egység

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 28.

A Belső Ellenőrzési Egység a kancellár irányítása alá tartozó funkcionális szervezeti egység.


A belső kontrollrendszer keretén belül működő belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az egyetem, illetve az ellenőrzött szervezeti egység működését fejlessze, eredményességét növelje; rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékelje, fejlessze az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének, ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát.


A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg az egyetem vezetése részére.

A Belső Ellenőrzési Egységet a belső ellenőrzési vezető vezeti, részletes feladatait, a tevékenység folyamatát, szabályait a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.


< Vissza