Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Dékáni Hivatal

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 28.

A dékáni hivatal a dékán irányítása alá tartozó, a kar adminisztratív feladatait ellátó szervezeti egység.
Dékáni Hivatal Egyetemünkön karonként működik.


Elérhetőségek:

Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar:
E-mail: avk@uni-eszterhazy.hu
Telefon: +3636 520-400/5340

Bölcsészettudomány és Művészeti Kar:
E-mail: btkdh@uni-eszterhazy.hu; btk@uni-eszterhazy.hu
Telefon: +3636 520-400/2263; +3636 520-400/2177 vagy +3636 523-405

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
E-mail: gtk@uni-eszterhazy.hu
Telefon: +3636 523-485; +3636 520-400/3087

Pedagógiai Kar
E-mail: pkdh@uni-eszterhazy.hu; pk@uni-eszterhazy.hu
Telefon: +3636 520-459; + 3636 523-468,

Természettudományi Kar
E-mail: ttkdh@uni-eszterhazy.hu
Telefon: +3636 520-400 / 4182; +3636 520-400 / 4136,


A dékáni hivatalt a dékáni hivatalvezető vezeti, feladatait az SZMR-ben, a kar működési rendjében, illetve a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi.


A dékáni hivatalok feladatai különösen:
- a kar hivatali ügyviteli tevékenységének végzése,
- a kari tanács és a kari tanács mellett működő bizottságok hatáskörébe tartozó ügyek adminisztrációs előkészítése;
- a hallgatói tanulmányi kérelmek elbírálása, együttműködve a kari kreditátviteli és tanulmányi bizottságokkal;
- a hallgatói mobilitás segítése;
- a kar gazdasági-, személyzeti- és munkaügyeivel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység ellátása;
- oktatás, kari szervezési feladatok ellátása;
- vezetői döntések adminisztratív előkészítése


< Vissza