Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Gazdasági Igazgatóság

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 09.

A Gazdasági Igazgatóság a kancellár irányítása alá tartozó funkcionális szervezeti egység.


E-mail: gazd@uni-eszterhazy.hu


Fő feladatai:

- ellátja a költségvetés tervezésével és a rendelkezésre álló források felhasználásával, az adatszolgáltatással, a gazdasági folyamatba épített ellenőrzéssel kapcsolatos központi feladatokat,
- szervezi és végzi az egyetemi költségvetés végrehajtásáról és a gazdálkodásról szóló beszámolók összeállítását, értékelését,
- az érintett egységgel együttműködve figyelemmel kíséri és folyamatosan ellenőrzi az egyetemen folyó beruházási és fejlesztési tevékenységet,
- összeállítja és karbantartja az egyetem Gazdálkodási Szabályzatát és az egyetem egészét érintő, a gazdálkodás, a pénzügyi elszámolás és a vagyonnyilvántartás rendjére vonatkozó szabályzatokat,
- ellátja az egyetem szervezeti egységeinek gazdasági, pénzügyi nyilvántartásával és ügyvitelével kapcsolatos feladatokat,
- gondoskodik a gazdasági, pénzügyi területen a belső kontrollrendszer működtetéséről és továbbfejlesztéséről.


A Gazdasági Igazgatóságot a gazdasági igazgató vezeti, feladatait az SZMR-ben, az Igazgatóság működési rendjében, valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi.

A Gazdasági Igazgatóság az SZMR-ben meghatározott feladatait az alábbi, az Igazgatóságon belül működő egységeken keresztül látja el:
- Beszerzési Osztály,
- Kontrolling Osztály,
- Pénzügyi Osztály,
- Projekt Pénzügyi Osztály,
- Számviteli Osztály,
- Vagyongazdálkodási Osztály.


< Vissza