Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Humánerőforrás Központ

Utolsó módosítás: 2018. november 14.

A Humánerőforrás Központ a rektor és a kancellár irányítása alá tartozó funkcionális szervezeti egység. Fő felelőssége az egyetem humánerőforrás stratégiájának kialakítása, végrehajtása valamint a működéshez szükséges HR folyamatok kidolgozása, működtetése. Az irányítási jog rektor és a kancellár közötti megosztásának rendjét a Humánerőforrás Központ működési rendje tartalmazza.

Elérhetőségek : heo@uni-eszterhazy.hu 
                                     tavollet@uni-eszterhazy.hu 

A Humánerőforrás Központot a igazgató vezeti, feladatait az SZMR-ben, a Humánerőforrás Központ működési rendjében, valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi.

A Központ fő feladatai különösen :

- az érintett szervezeti egységgel és a felsővezetéssel egyeztetve koordinálja és teljeskörűen ellátja az intézmény személy-, munka- és bérügyi ügyintézéssel kapcsolatos feladatait a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb külső, valamint intézményi szabályozóknak megfelelően
- fenntartja és aktualizálja a hatáskörébe tartozó nyilvántartásokat és az azokhoz kapcsolódó dokumentumokat
- előkészíti, koordinálja és lebonyolítja a vezetői és egyéb nyilvános pályázati eljárásokat, felterjeszti a hatáskörébe tartozó kitűntetéseket
- ellátja a hatásörébe tartozó külső és belső adatszolgáltatási feladatokat
- nyomon követi az intézmény humánerőforrás-állományát, rendszeresen felülvizsgálja a kapcsolódó mutatókat, elemzi azok változását és szükség esetén ütemtervet készít az állománváltozással kapcsolatos inézkedések megvalósításához

A Humánerőforrás Központ a feladatait az alábbi egységeken keresztül végzi :

- HR Szolgáltatói Osztály
- Bérgazdálkodási Osztály


< Vissza