Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kollégiumok, szakkollégiumok

Utolsó módosítás: 2020. augusztus 04.

      
 
  Leányka Úti Kollégium, Eger
   
 
  Almagyardombi Kollégium, Eger
   
 
  Sas Úti Kollégium, Eger
   
 
  Leányka Apartmanok, Eger
   
   
  Dezső Lajos Kollégium, Sárospatak
   
 
  Zirzen Janka Kollégium, Jászberény
   
   
   

Az egyetem kollégiumai a kancellár irányítása alá tartozó szolgáltató szervezeti egységek, amelyeknek fő feladata a hallgatók lakhatási feltételeinek biztosítása. A kollégiumok szakmai felügyeletét az oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes látja el.

A kollégiumok a hallgatók lakhatási feltételeit biztosító, az egyetem szerves részét képező, önkormányzati elv alapján működő, a nevelés és oktatás egyes kiegészítő feladatait ellátó, a közösségi életet szolgáló diák-szociális intézmények. Az önkormányzati jogköröket a kollégiumi közgyűlések és a kollégiumi bizottságok gyakorolják.

Link és elérhetőségek: https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/hallgatok-/kollegiumok 

A kollégiumokat igazgató vezeti. A kollégiumok feladatáról, működéséről a Szenátus által jóváhagyott kollégiumi szabályzat és az egyes kollégiumok házirendjei intézkednek.

Az egyetem kollégiumai:
Az Eszterházy Károly Egyetem hallgatóinak kollégiumi, diákotthoni elhelyezése az egyetem egri, gyöngyösi, jászberényi és sárospataki campusain 7 kollégiumban valósul meg, több mint 1600 férőhely kapacitással.
Az elhelyezés saját fenntartású és hosszú távú bérleti konstrukcióban megvalósult kollégiumokban és diákotthonban történik. A kollégista hallgatók érdekképviseletét az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat részeként működő Kollégiumi Bizottságok látják el.

Egri Campus
Almagyardombi Kollégium (3300 Eger, Leányka u. 6.)
Leányka Apartmanok (3300 Eger, Leányka u. 4/b.)
Leányka Úti Kollégium (3300 Eger, Leányka u. 2.)
Sas Úti Kollégium (3300 Eger, Sas út 94.)

Külön egyéni jelentkezéssel:
Segítő Szűz Mária Egyetemi Kollégium

Jászberényi Campus
Zirzen Janka Kollégium

Sárospataki Comenius Campus
Dezső Lajos Kollégium

kollégiumi formanyomtatványok, dokumentumok

Az egyetemen a tehetséggondozás műhelyeiként Szakkollégiumok működnek, amelyek önállóan szabályozzák működésüket, és alapszabályukat a Szenátus hagyja jóvá.

Szakkollégiumaink:
Kepes György Szakkollégium
Egri Roma Szakkollégium
Sportkollégium

A szakkollégium szakmai felügyeletét a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes látja el.


< Vissza