Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Líceum Kiadó

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 28.

A Líceum Kiadó a rektortól átruházott hatáskörben a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes és kancellár irányítása alá tartozó szolgáltató szervezeti egység. Az irányítási jog rektorhelyettes és a kancellár közötti megosztásának rendjét a Líceum Kiadó működési rendje tartalmazza.


E-mail: kiado@uni-eszterhazy.hu
Web: webshop.uni-eszterhazy.hu


A Líceum Kiadót a kiadóvezető vezeti, feladatait az SZMR-ben, a kiadó működési rendjében és a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi.


A Líceum Kiadó feladatai különösen:
- az intézmény igényeihez igazodó, az egyetem oktatási és tudományos műhelyeiből kikerülő, az oktatók, kutatók és hallgatók által írt könyvek, tankönyvek, digitális tananyagok, az egyetem tudományos közleményeinek és egyéb ilyen jellegű kiadványainak színvonalas megjelentetése és terjesztése,
- saját és más kiadók által kiadott nyomtatott és elektronikus kiadványok értékesítése, illetve terjesztése
- online webshop üzemeltetése a nyomtatott és elektronikusan megjelenő kiadványok értékesítése, illetve terjesztése
- egyéb kiadói tevékenység ellátása
- az egyetemen belüli és külső kiadási igények feltárása, szervezése, kiadás lebonyolítása
- az oktatáshoz szükséges jegyzetek, tankönyvek és más oktatási anyagok biztosítása,
- felel a kiadó szabályzatának előkészítéséért, karbantartásáért.


< Vissza