Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Nemzetközi Kapcsolatok Központja

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 28.

A Nemzetközi Kapcsolatok Központja a rektortól átruházott hatáskörben a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes és kancellár irányítása alá tartozó funkcionális szervezeti egység. Az irányítási jog rektorhelyettes és a kancellár közötti megosztásának rendjét a Nemzetközi Kapcsolatok Központja működési rendje tartalmazza.


E-mail: international@uni-eszterhazy.hu
Web: http://nkk.uni-eger.hu/ 


A Nemzetközi Kapcsolatok Központját az osztályvezető vezeti, feladatait az SZMR-ben, valamint az NKK működési rendjében és a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi.


A Nemzetközi Kapcsolatok Központja feladatai különösen:
- az egyetem külföldi kapcsolatainak és nemzetközi tevékenységének szervezése és összehangolása
- közreműködés a külföldi hallgatók toborzásában,
- Erasmus+ programok tervezése, ECHE kezelése, gondozása, nyilvántartása, kapcsolattartás az Európai Bizottsággal, nemzeti irodával, főpályázat előkészítése, benyújtása, intézményi támogatási szerződés előkészítése, javaslattétel az egyes ösztöndíjak összegére és az éves költségvetési terv előkészítése, intézményi beszámolók elkészítése,
- külföldi hallgatók toborzásával foglalkozó ügynökségekkel való kapcsolattartás
- oktatói, hallgatói és személyzeti mobilitások teljes körű szervezése, ide értve a pályáztatások lebonyolítását is,
- segíti a partnerintézmények felkutatását, kapcsolatot tart partnerintézményekkel, koordinálja a nemzetközi partneri kapcsolatok hatékony kihasználását az egyetemen,
- idegen nyelvi kommunikáció és disszeminációs tevékenység támogatása, közreműködik a nemzetközi delegációk fogadásában.


A Nemzetközi Kapcsolatok Központ része a Nyelvi Kompetencia Iroda az egyetem nyelvtanárait tömörítő egység, melyet az irodavezető vezet.

Küldetése és főbb feladatai:

- külföldi hallgatóknak szervezett nyelvi előkészítő tanfolyamokon oktatás
- részvétel a nemzetközi hallgatókkal kapcsolatos tevékenységekben (angol nyelvű képzésekre jelentkező hallgatók nyelvi felmérése, levelezés külföldi hallgatókkal, külföldi hallgatók nyelvi mentorálása)
- ellátja a nem nyelvszakos egyetemi hallgatók nyelvi képzését a nappali tagozatos és részidejű képzésekben.
- nyelvi szintfelmérések, próbanyelvvizsgák és képzési tanácsadás biztosítása középiskolai diákoknak
- részt vesz oktatóként az intézmény felnőttképzési nyelvtanfolyamain illetve az egyetem egyéb fizetős szolgáltatásaiban szolgáltatásnyújtóként:
- államilag elismert nyelvvizsgákra felkészítő kurzusok
- belső intézményi nyelvi vizsgára felkészítő tanfolyamok
- fordítás, tolmácsolás, idegenvezetés (képzettségeknek megfelelően)
- fontos szerepet vállal az intézmény nyelvoktatásának módszertani megújításában, és a nyelvtanulással kapcsolatos kudarcok leküzdésébennyelvtanulással kapcsolatos kudarcok leküzdésében


< Vissza