Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Üzemeltetési Igazgatóság

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 28.

Az Üzemeltetési Igazgatóság a kancellár irányítása alá tartozó funkcionális szervezeti egység. Fő feladata az egyetem infrastruktúrájának műszaki üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása. Működése során üzemeltetési, létesítmény- és vagyongazdálkodási, biztonsági, logisztikai, tervezési, tűz- és munkavédelmi feladatokat lát el.


E-mail: uzemeltetes@uni-eszterhazy.hu


Az Üzemeltetési Igazgatóságot a műszaki igazgató vezeti, feladatait az SZMR-ben, az igazgatóság működési rendjében, valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi.


Az Üzemeltetési Igazgatóság fő feladatai különösen:
- üzemelteti és karbantartja az egyetem ingó és ingatlan vagyontárgyait, ingatlanjait, gépjárműveit, illetve gépészeti rendszereit
- gondoskodik a víz-, gáz-, elektromos energia ellátás zavartalan biztosításáról
- intézi a hivatali gépjáművek ügyeit, ellátja és szervezi a személyszállítási, szállítmányozási feladatokat
- az építési beruházásokat és felújításokat előkészíti, szakmai szempontok alapján nyomon követi, valamint dokumentálja azokat
- meghatározza a közbeszerzési eljárások műszaki tartalmát
- a Projekt Igazgatósággal együttműködve szakmai támogatást nyújt az egyetem pályázatainak előkészítésében, lebonyolításában és a szükséges utómunkálatokban
- a jogszabályok által előírt időszakonként kötelezően elvégzendő vizsgálatokat, méréseket, adatszolgáltatásokat elvégzi, elvégezteti


Az Üzemeltetési Igazgatóság feladatait az alábbi egységein keresztül látja el:
- Műszaki és Logisztikai Osztály,
- Beruházási Osztály.


< Vissza