Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

EKE Tudásközpontok

Utolsó módosítás: 2019. március 07.

Intézményünk aktív tudásmenedzsmentjének eszközei a tudásközpontok.

EGERFOOD

Élelmiszertudományi Tudásközpont

A Tudásközpont célja elsősorban az élelmiszertudományokhoz köthető különböző tudományágak és technológiák - élelmiszer analitika, molekuláris biológia, mikrobiológia, műszer-fejlesztés és élelmiszerbiztonság - tudományos alapjaira épülő innovatív kutatás-fejlesztés megvalósítása és technológia-transzfer közvetítése az élelmiszeripar különböző szereplői felé. A Tudásközpont működésének egyik alappillére olyan speciális termék- és műszaki- bioanalitikai fejlesztések megvalósítása, amelyek új funkcionális élelmiszerek, bioszenzorok és analizátorok kidolgozására irányulnak. Regionális elhelyezkedéséből adódóan a Tudásközpont az Egri és Tokaji borrégió szőlészeti és borászati kutatásfejlesztésében is jelentőséggel bír. Elsősorban a szőlő és a bor, mint élelmiszer biztonságosságához köthető környezetkímélő növényvédelmi problémák, valamint a védett eredetű borok analitikai vizsgálatai képezik kutatásainak tárgyát.

Kutatási profil

Élelmiszer analitikai kutatások

Az élelmiszer analitikai kutatások központjában az élelmiszerek feldolgozás hatására bekövetkező változásainak vizsgálata, mechanizmusainak tanulmányozása, borok aromakomponenseinek, fenol összetételének, színanyaginak és mikroelem tartalmának vizsgálata, valamint különböző növényi hatóanyagok biológiailag fontos komponenseinek vizsgálata áll. Nagy jelentőséggel bír az analitikai módszerfejlesztés különböző élettanilag fontos és káros komponensek vizsgálhatóságának érdekében.

Élelmiszer mikro- és molekuláris biológiai kutatások

A kutatások az élelmiszerek előállítása során jelenlévő mikroorganizmusok jelentőségét, hasznos és káros szerepét vizsgálják korszerű molekuláris biológiai módszerekkel. A főbb tématerületek a különböző gabonáról izolált Fusarium fajok és toxintermelésért felelős génjeik azonosítása, élelmiszer eredetű Lactobacillus fajok azonosítása, közel rokon fajok elkülönítése, antibiotikum rezisztenciájának, bakteriocin génjeinek vizsgálata feltérképezése.

Bioszenzor fejlesztési kutatások

A bioszenzor fejlesztési kutatások elsősorban a különböző élelmiszerek fő- és minor összetevőinek meghatározására alkalmas bioszenzoros módszerek kidolgozásával foglalkozik.
Jelentősebb kutatási irány az enzim-alapú és immunszenzoros meghatározások végzése valamint az antitest alapú, direkt és indirekt (kompetitív) immunanalitikai meghatározások végzése különböző szenzortechnikákkal történő vizsgálatokkal.

Mikrobiológiai alapú emésztési modell kutatások

A funkcionális élelmiszerfejlesztésekben rendkívül fontos szerepet játszik az emésztési folyamatok szimulálásának lehetősége. A kapcsolódó kutatásaink elsősorban pre- és probiotikum tartalmú élelmiszerek és étrend-kiegészítők potenciális élettani hatásának jellemzését jelentik in vitro emésztési modellben valamint prebiotikus szénhidrátok és diétás rost tartalmú élelmiszerek, étrend-kiegészítők mikrobióta modulációs hatásának és prebiotikus index értékének meghatározás in vitro humán vastagbél modellben.

Növényi kórokozó mikro- és molekuláris biológiai kutatások

Az élelmiszer biztonságosságához köthető növényi kórokozó mikroorganizmusok, elsősorban a szőlő növényvédelemben problémákat okozó gombák különböző szempontrendszer szerinti, populációgenetikai, filogenetikai és rezisztenciabiológiai vizsgálatait végezzük. A különböző betegségkörökhöz kapcsolódó, elsősorban szőlőkórokozó gombák azonosítása, tüneti és morfológiai vizsgálata szintén a növényvédőszerek általi környezetterhelés és élelmiszerbiztonsággal összefüggő kérdések, a szőlő aszúsodásban szerepet játszó, elsősorban botrítisz mikrobióta vizsgálata pedig nemcsak növényvédelmi, hanem szőlészeti és borászati jelentőséggel is bír.

Szolgáltatási profilok

Analitikai és bioszenzor laboratórium

Élelmiszer alapanyagok és termékek összetételének és beltartalmi értékének vizsgálata, főkomponens analízis, tápérték meghatározás, eredetiség vizsgálat, szénhidrátok és hevítésük során képződő bomlás termékek vizsgálata, víz- és zsíroldható vitaminok vizsgálata. Továbbá színanyagok és polifenolok vizsgálata, mikotoxinok, származékképzett aminosavak és biogénaminok, növényvédőszerek és bomlástermékeik, illóolaj komponensek, tartósítószerek meghatározása, redukáló-szénhidrát tartalom, származékképzett aminosavak, zsírsavak, monoszacharidok, polifenolok, flavonoidok, fitoszterolok és glicerin vizsgálata. Alkoholos italok etanol és metanol tartalmának meghatározása, nyomelem- és fémtartalom meghatározás, boranalitikai vizsgálatok klasszikus módszerekkel Elektroanalitikai módszerek, eljárások fejlesztése élelmiszer mikrokomponensek szelektív meghatározásához.

Molekuláris biológiai laboratórium
Nagy mintaszámú izolátum gyűjtemények célzott, molekuláris biológiai, PCR és kapilláris gél-elektroforetikus vizsgálata, Fusarium fajok azonosítása, mikotoxin termelő képességének feltérképezése, élelmiszerből kitenyésztett és egyéb baktériumok molekuláris meghatározása, minták fehérje profiljának meghatározása.

Mikrobiológiai laboratórium

Mikroorganizmusok azonosítása, csíraszám meghatározás, antimikrobás hatású anyagok iránti érzékenység meghatározása, emészthetőségi vizsgálat mesterséges gasztro-intesztinális modellben, mikroorganizmusok hőérzékenységének megállapítása, hőkezelési programok optimalizálása, technológiai és személyi higiéniai vizsgálatok, élelmiszeripari veszélyazonosítás és jellemzés, szavatossági idő megállapítás, növény védőszer hatásvizsgálat, fungicid-rezisztencia szintek változásának vizsgálata szabadföldi és laboratóriumi körülmények között.

Referenciák

 Az Észak-magyarországi Innovációs Stratégia megvalósításából adódó innovációs és technológia transzfer szolgáltatások intenzifikálása, illetve a kutatáshasznosítás feltételrendszerének és monitoringjának erősítése az Eszterházy Károly Főiskolán
(TÁMOP-4.2.1./09/1)
 Enzimek alkalmazási lehetőségeinek kiterjesztése gyors élelmiszer biztonsági vizsgálatokhoz.
(TÉT-OMFB-00273/2009)
 A magyar és francia bortermelésben alkalmazott eredetvédelmi és nyomonkövetési rendszerek összehasonlító elemzése
(TÉT-OMFB-00453/2006;)
 Tejféleségek bioaktív anyagainak feltárása, alkalmazásuk exportképes, klinikailag tesztelt új termékekben és új bioszenzorok kifejlesztése
(NTP Funkmilk-OM-00387/2008)
 Termés- és élelmiszerbiztonság fokozása az integrált védekezés megalapozásával a gombatermesztésben
(GAK-OMFB-01189)
 Termés- és élelmiszerbiztonság fokozása az integrált védekezés megalapozásával a gombatermesztésben
(ALAP1-00013/2004)
 Az integrált termésvédelem megalapozása a gabonatermesztésben és élelmiszerbiztonság fokozása érdekében
(GVOP--3.1.1-2004-05-0483/3.0)
 Élelmiszerbiztonsági paraméter komplex modell kifejlesztése a magyar bor-termékpályán keresztül
(GVOP-3.1.1.-2004-05-0283/3.0)
 Élelmiszerek és sportélelmiszerek újszerű nyomonkövetési rendszerei, eredetvédelme és a biztonságuk garantálása analitikai, sport-és táplálkozás-élettani vizsgálatok révén
(TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0008)
 Az élelmiszerbiztonság, a táplálkozástudomány, az eredet- és fogyasztóvédelem aktuális kihívásai és eredményei ismertetése modern és sokrétű eszközökkel,
 összehangolt tartalomfejlesztéssel az egészségtudatos fogyasztói kultúra elősegítése érdekében"
(TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0025)
 „Lupinus albus alapú funkcionális tejipari élelmiszertermékek kifejlesztése, aminosav és biogén amin bioszenzorok létrehozása a fehérjetartalom minőségi kontrolljára."
(GOP-1.1.1-11-2012-0074)
 „Korszerű, összetett élelmiszerhigiéniai technológiai rendszer kidolgozása fokozott volumenű, fenntartható és biztonságos gomba előállítás biztosítására, új műszaki-technológiai megoldások alkalmazásával."
(GOP-1.1.1-11-2012-0314)


Az AGRIA-INNORÉGIÓ TUDÁSCENTRUM

A Tudáscentrum célja és küldetése

Az AGRIA-INNORÉGIÓ Tudáscentrum az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karának kutatási, képzési, és szakértői feladatokat ellátó szolgáltató központja. A szervezet illeszkedik a Főiskola komplex régiófejlesztési célkitűzéseihez, alap és alkalmazott kutatásaihoz, valamint természet és műszaki tudományi képzéseihez. Elsőrendű küldetésünknek tekintjük a regionális vállalkozások, intézmények, települések fejlesztési feladatainak professzionális szakmai támogatását, segítséget kívánunk nyújtani az alacsony környezeti terhelést szem előtt tartó, helyi erőforrásokra épülő fejlesztési igények és adottságok meghatározásában is. Tudáscentrumunk továbbá kiemelt szerepet szán az alap és a mesterképzésében részt vevő egri hallgatók szakmai tapasztalatszerzésének kiszélesítésében.
Szervezetünk létrehozásával képessé váltunk arra, hogy a Főiskola tevékenyen részt vegyen a regionális tervezés operatív folyamataiban elősegítve ezzel a minőségi térségfejlesztés megvalósítását, így a helyi termékpályák kialakítását, az energiaellátás strukturális átalakítását, valamint a fiatal pályakezdő szakemberek munkaerő-piaci esélyeinek növelését. Kiemelt célunk ennek megfelelően Eger városával és a régió településeivel, vállalkozásaival, civil szerveződéseivel történő folyamatos szakmai együttműködés kialakítása.
A tudáscentrum határozott szándéka az egri térség gazdasági erejének és hírnevének nemzetközi szintre történő emelése, a régió iránti globális és hazai befektetői érdeklődés erőteljes fokozása, a magas hozzáadott értéket előállító vállalkozások letelepítésének elősegítése. Kollégáink, hazai és nemzetközi partnereink hisznek abban, hogy ezt a kiváló adottságú kultúrtájat, borrégiót, gyógyturisztikai attrakciót helyi erőforrásokra és tiszta technológiákra alapozva lehet fenntartható módon fejleszteni és a jövő generációk számára megőrizni. Az AGRIA-INNORÉGIÓ TUDÁSCENTRUM a „harmonikus régiófejlesztés" garanciája!
Kutatási profil
A tudáscentrum célkitűzései egyaránt támogatják a tudásbővítő alapkutatások ösztönzését, és a regionális fejlesztés operatív szintű megvalósításához szükséges gyakorlati ismeretek, eljárások alkalmazott jellegű kutatását is. Az ilyen irányú tevékenységeink a következő kutatási témakörökre épülnek:
1. Térségi és települési szinthez köthető koncepcionális tervezési, fejlesztési feladatok
2. A megújuló alapú energiaellátás térségi és települési szintű tervezése
3. Térinformatikai (GIS) alapú régió és településfejlesztési gyakorlatok
4. Természet és gazdaságföldrajzi kockázatelemzés, tudományos szakvéleményezés
5. Regionális termékpályák kialakításának módszertani elemei az egri mintatérségben

Szolgáltatási Profil
A tudáscentrum egyesíti az Eszterházy Károly Főiskolán meglévő szakmai tudást a kutatási projektekből származó know-how gyakorlati elemeivel. Szolgáltatásaink ezért alapvetően a térség és vidékfejlesztés, régió és településmenedzsment, valamint a megújuló energiaforrások témakörére épülnek. Mindemellett üzleti lehetőséget kívánunk adni a tehetséges hallgatóink, fiatal kutatóink innovatív ötleteinek megvalósításához. A felsorolt témakörök az alábbi szolgáltatási formákban valósulnak meg:
1. Fejlesztési tervek, stratégiák megalkotása
2. Kutatás,- és szakmai projektkoordináció
3. Szakvélemények, szakmai beszámolók készítése
4. Spin-off vállalkozások indításának elősegítése
5. Befektetők számára történő tematikus információszolgáltatás
6. Profilunkhoz kapcsolódó képzések és továbbképzések lebonyolítása
7. Az egri mintarégió számára ingyenes tematikus online tartalomszolgáltatás

Referenciák

 A megújuló természeti erőforrások potenciális hasznosíthatóságának komplex vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében egy energetikailag fenntartható modellrégió kialakítása céljából magyar-német közreműködéssel (TÁMOP 4.2.2/A-11/1/KONV-2012-0016)
 CLLD típusú vidékfejlesztési területi tervezés az egri mintatérségben
 Térségfejlesztési munkacsoport létrehozása az Eger Vidék Kincsei Vidékfejlesztési LEADER akciócsoport munkaszervezetében
 Térségi információs szakmai tartalomszolgáltatás
 „Kis projekt nagy tehetség" tehetséggondozó program célzott alapkutatási kezdeményezés Eger és térsége települései számára

 

Az IoT Kutatóintézet

A tudományos-technológiai műhely célkitűzései között szerepel olyan kutató központ létrehozása, mely elősegítheti az EKE közép- és hosszú távú stratégiai céljainak érvényesülését. Az intézet feladata kutatás-fejlesztési tevékenység végzése az „Internet of Things" és az ehhez szorosan kapcsolódó előremutató infokommunikációs technológiák területén.
A tevékenység magában foglalja a – főiskola stratégiai céljait szolgáló – versenyképes tudásátadás elősegítését az informatika területén, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatépítést kutatásfejlesztési pályázati források elnyeréséhez, továbbá egyre bővülő projekt portfólió kialakítását a piaci szereplőkkel. Az intézet mind a kutatási projektek mind pedig a piaci igények kielégítését szolgáló fejlesztések végrehajtásába a lehető legnagyobb mértékben bevonja egyrészt a főiskola tanárait, kutatóit, mert ezzel elősegíthető a naprakész tudás fenntartása, folyamatos bővítése, másrészt a hallgatókat, mert így biztosítható számukra az elméleti tudás megszerzésén túl a kor elvárásainak megfelelő gyakorlati tapasztalatok megszerzése. A kutatás-fejlesztési tevékenység során született eredményeket a város és térsége számára az intézet a főiskola társadalmi szerepvállalásának megfelelően preferáltan kínálja.

A korábban megszerzett kompetenciák alapján különböző területeken működő piaci partnerek máris kifejezték együttműködési szándékukat. Ezek során megkezdődött néhány pilot projekt végrehajtása

1. BOCI projekt (Business Oriented Creature Identification)
2. IttOtT projekt (munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer)
3. i-Leltár (RFID/NFC + optikai azonosítás + PKI)
4. PAY-D (on-demand biztosítás)
5. PAY-T (Pay As You Throw)

A végzendő kutatás-fejlesztési tevékenység elegendően széleskörű ahhoz, hogy a jelentkező informatikai jellegű igények komplex módon kielégíthetők legyenek. A kutatás-fejlesztésben elsősorban az alábbi technológiákat célozzuk meg.

1. Internet of Things
2. RFID/NFC technológia
3. Szenzortechnológia
4. Robotika
5. Hardver- és szoftverfejlesztés
6. Mobiltechnológia
7. Adatbányászat

 

Az Agria Élettudományi Tudásközpont

A Tudáscentrum célja és küldetése

Az Agria Élettudományi Tudáscentrum az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karának alap, alkalmazott kutatási és szakértői feladatokat ellátó interdiszciplináris kutatóközpontja. A szervezet részt vesz a Főiskola fejlesztési elképzeléseinek, célkitűzéseinek megvalósításában, azon kutatások integrálásában, amelyek jellegüknél fogva speciális biológiai szakértelmet feltételeznek. Kapcsolatot tart akadémiai, állami kutatóintézetekkel, szervezetekkel valamint együttműködik a társadalmi és gazdasági szféra bizonyos szereplőivel. Lehetőségeihez mérten kiemelt szerep vállalására törekszik a régió élettudományi K+F tevékenységében együttműködve a már meglévő hasonló szervezetekkel. A tudáscentrum határozott szándéka az élettudományi kutatások egyes területeinek nemzetközi szinten tartása, ill. emelése, a Biológiai Intézet tudományos potenciáljára alapozva.

Kutatási profil

Kriptogám botanikai kutatások

Trópusi esőerdők virágtalan növény-együtteseinek ökológiai, társulástani és biodiverzitás analízise. Virágtalan növények morfológiai, rendszertani és növényföldrajzi kutatása, adott taxonok revíziója világviszonylatban. A Kárpát-medence moha és zuzmóközösségeinek ökológiai és növényföldrajzi vizsgálata.

Geobotanikai és Vegetációtudományi kutatások

Alapozó növényföldrajzi, növénytársulástani felmérések és florisztikai feltárások az Észak-Magyarországi-középhegység földrajzi nagytáj különböző területein.

Konzervációbiológiai kutatások

Kriptogám és magasabb rendű növények ex situ konzervációbiológiai és szaporodásbiológiai vizsgálata. In situ vetési, laboratóriumi és szabadföldi csírázási kísérletek, életmenet- és terjedési vizsgálatok különböző növénytaxonokon. Allelopátiás kísérletek, vegetatív regeneráció, fitomassza vizsgálatok. Anyatelep és génbank létrehozás, fenntartás, törzsgyűjtemény elhelyezés.

Növényi stresszfiziológiai, fotoszintézis ökofiziológiai és asztrobiológiai kutatások

Kriptogám és edényes növények stresszfiziológiai, fotoszintézis-ökofiziológiai jellemzése. Termesztett növények közel-rokon vad fajainak stresszélettani vizsgálata, stressztűrő és kimagasló beltartalmi összetételű fajták előállítása céljából. A globális klímaváltozás következtében kialakuló körülményeket toleráló növények stresszfiziológiai jellemzése. A főleg extremofil cianobaktériumokból álló kriptobiotikus kéreg összetételének, mikromorfológiájának, ökológiájának és stresszélettanának vizsgálata különböző földrészeken, különös tekintettel a marsi élet lehetőségeire. Fotoszintetikus és egyéb fiziológiai válaszok tanulmányozása az egymással kölcsönhatásban ható környezeti faktorok alatt különböző növényi modellrendszerekben.

Idegrendszer-modellezési kutatások

A csoport kutatási területe a humán patológiás állapotok vizsgálatát elősegítő genetikailag módosított egerek in vitro és in vivo elektrofiziológiai vizsgálata, és az adott eredmények modellezése. Az ún. multikompartment és hálózat modellek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a neuronok jelátviteli és jelfeldolgozási sajátosságait vizsgálják anatómiai és fiziológiai mérési adatok és szimulációs eredmények kombinálásával. A kifejlesztett genetikai modellek részletes elektrofiziológiai jellemzésével a betegségek kialakításában részt vevő mechanizmusok feltérképezését, új gyógyszer célpontok felfedezését, és a betegségek mögött álló közös mechanizmusok feltérképezését tudjuk elősegíteni. Ezen adatok hozzájárulnak a megfelelő állatmodellek kiválasztásához, a gyógyszerfejlesztéshez, illetve a kifejlesztett molekulák hatékonyságának vizsgálatához is.

Zootaxonómiai, zoobiogeográfiai és faunisztikai kutatások

Földigilisztafélék kutatása. Denevérek faunisztikai, bioakusztikai és konzervációbiológiai kutatása. Kisemlősök faunisztikai kutatása. Denevérlegyek faunisztikai kutatása.

Ökotoxikológiai kutatások

Vízi ökoszisztémákban elő, a táplálékláncban fontos szerepet betöltő mikroalgák, valamint gerinctelen és gerinces állati szervezetek nehézfém és peszticid bioakkumulációjának vizsgálata. Mikroalgák alkalmazhatóságának kutatása a vizek szennyezettségének csökkentésében, szerepük zöld innovációs programok kivitelezésében. Különböző mikroalga fajok bioaktív hatóanyag-tartalmát, zsírsavösszetételét befolyásoló tenyésztési módszerek kidolgozása mikrokozmosz modellek alkalmazásával.

Szolgáltatási profil

1. Vízi ökoszisztéma elemzések, hatástanulmányok készítése
2. Taxonómiai, ökológiai jellegű, biodiverzitást feltáró, leíró és analizáló szakvélemények készítése. Globális szinten jelentkező biológiai problémák ökoszisztéma és biom szintű megértését segítő vizsgálatok elvégzése
3. Vegetáció térképek, florisztikai felmérések, botanikai szakvélemények készítése
4. Növényi alapanyagok taxonómiai szakvéleményének elkészítése, referencia alapanyag tárolása, génbanki és törzsgyűjtemény létrehozás és tárolás.
5. Termesztett növények közel-rokon vad fajainak stresszélettani vizsgálata, stressztűrő és kimagasló beltartalmi összetételű fajták jellemzése fajták előállítása céljából
6. Humán patológiás állapotok vizsgálatát elősegítő modellek tervezése, megalkotása, betegségek kialakításában részt vevő mechanizmusok feltérképezése
7. Természeti erőforrás elemzések, konzervációbiológiai felmérések, zoológiai szakértői vélemények elkészítése különös tekintettel mezőgazdasági és természetvédelmi kezelések hatásának vizsgálatára.

Referenciák

Kecskebúza (Aegilops) fajok stressztűrő képességének vizsgálata a termesztett búza génforrásainak bővítése céljával
(OTKA T043120 2003-2006)

Genetikai és agrotechnikai eljárások együttes alkalmazása az aszálykárok enyhítésére
(NKFP OM-00210/2004 2005-2007)

A búza genomba beépült árpa kromoszóma-régiók hatásának vizsgálata a koraiságra, a minőségre és a szárazságtűrésre
(OTKA K75466 2008-2012)

„Az Eszterházy Károly Főiskola botanikus kertjének megőrzése, helyreállítása"
(KEOP-7.3.1.3/09-11-2011-0004; KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0022)

„Élelmiszerek és sportélelmiszerek újszerű nyomonkövetési rendszerei, eredetvédelme és a biztonságosságuk garantálása analitikai, sport és táplálkozás élettani vizsgálatok révén"
(TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0008)

 

EKE - Észak-magyarországi Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpont – EKE-EST(EKE - North Hungarian Healthcare and Sportscience Center - EKEHSC vagy NHSC)

A Tudáscentrum célja és küldetése

Az Észak-magyarországi Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudáscentrum (EKE-ÉmEST / EKE-EST) az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karának interdiszciplináris kutatóközpontja. A szervezet részt vesz a Főiskola fejlesztési elképzeléseinek, célkitűzéseinek megvalósításában, azon kutatások integrálásában, amelyek jellegüknél fogva a tudásközpont speciális szakértelmére támaszkodnak. A Tudásközpont fő célja az élettudomány, az egészségtudomány, a sporttudomány, valamint más tudományterületek részvételével olyan kutatások megvalósítása, amelyek az emberi egészség megőrzését, helyreállítását, és fejlesztését szolgálják. Az intézet további feladata a sportsérülések megelőzése, kezelése, rehabilitálása – a korai, aktív rehabilitációs kezelési módszerek kidolgozása.
Célunk az egészség, a sport, a rekreáció területén olyan kutatások megvalósítása, melyek eredményei elsősorban az Észak-Magyarországi régióban a sport, a rekreáció és szabadidő-gazdaság területén működő multinacionális cégek, kis- és középvállalkozások, sportegyesületek, szakosztályok realizált üzleti eredményét és versenyképességét növelik. Tudományos és szakmai háttértámogatással kívánjuk elősegíteni a dolgozók és a sportolók betegség, sérülés, baleset utáni rehabilitációját. Ösztönözzük továbbá lakosság egészségmegőrzését, egészségfejlesztést; a nyugdíjas korosztály számára is.
A céljaink között szerepel, hogy önkormányzatoknak, többcélú kistérségi társulásoknak for- és non profit szervezeteknek regionális kutatásokkal és az általunk nyújtott szolgáltatásokkal (pl. pályázatírásban való részvétel, életmód-tanácsadás, stb.) olyan innovatív együttműködés megvalósítása, mely a partnerséget és a hatékonyságot erősítik a résztvevők között.

Az Egészségfejlesztési Tudásközpont kutatócsoportjai sajátos kutatási és szolgáltatási profillal vesznek részt a sporttudományi, egészségtudományi kutatásokban az Eszterházy Károly Főiskola tudományos bázisára alapozva.

Kutatási profil

Egészséges Társadalom és az „Egészség- Tudás" Oktató- és Kutatócsoport
Kutatási profil Célunk, magas színvonalú, független, interdiszciplináris kutatások megvalósítása az egészséges társadalom kérdéskörében, a társadalom humán komponensére koncentrálva. Kutatásunkban kiemelt szerepet szánunk az új típusú prevenciós, profilaktikus, rekreációs, rehabilitációs egészségfejlesztési módok és lehetőségek valóság és gyakorlat közeli vizsgálatára, és felhasználására. A kutatási súlypont további célkitűzése KKV-k (kis- és középvállalkozások), - és non profit szervezeteknek és sportegyesületek stb. versenyképességének és üzleti hatékonyságának növelése az egészség – sport - rekreáció faktor elemzésével, szakvéleményezésével.
Mozgáselemzés kutatócsoport

Kutatási profil: Mozgáselemzés, mozgás kiértékelés, összehasonlítás. A különböző sportágak technikai biomechanikai szempontból javítható mozgás elemeinek összehasonlító elemzése és kiértékelése.

Öregedés és fizikai aktivitás természet- és társadalomtudományi aspektusainak kutatása

Kutatási profil: A humán öregedési folyamat „lassíthatóságának lehetőségének" és a rendszeres fizikai aktivitás összefüggéseinek élettani, népegészségügyi, szociális, szempontból történő feltérképezése. A humán öregedési folyamat vizsgálata a tudományágak szemszögéből: anatómia, élettan, terhelésélettan, népegészségtan, biomechanika, kapcsolódó szociológiai felmérések, stb.... A rendszeres fizikai aktivitás hatásának vizsgálata az idős korban leggyakrabban előforduló betegségek –arthrosis, osteoporosis, arthritis, magas vérnyomás, diabetes mellitus, koszorúér betegségek, stb...- primer, secunder és tercier megelőzésére.

Munkahelyi egészségfejlesztés

Kutatási profil: Vállalatok, vállalkozások belső struktúrájának élettani szemléletű elemzése, egészségkárosító paraméterek feltárása, a munkaerő hiányzásának, az elvándorlás arányainak, a munkahely fizikai jellemzőinek, és a dolgozók egészségi állapotának meghatározása.

A tudásközpont sportélettani, fittségi laboratóriumának kutatási és szolgáltatási profilja

Kutatási profil: Sportágspecifikus spiroergometriás terhelési vizsgálatok. Sportágspecifikus kutatási és mérési protokollok kidolgozása, validálása. Terhelési zónák hatásai életkori csoportonként, antioxidáns kutatások, a rekreációs edzés és a telomeráz enzim aktivitási szintjének összefüggéseinek vizsgálata.

Szolgáltatási profil
1. Az egészség, a fittség, a happiness, a fitnesz és a wellness eszközrendszereinek és módszereinek kidolgozása, fejlesztése és kapcsolódó nevelési, oktatási és képzési programok tervezése, szervezése, irányítása, lebonyolítása.

2. Települési és vállalati egészségterv elkészítése, turisztikai „packagek" összeállítása

3. Oktatás, képzés, átképzés, csapatépítő tréning, túlélő-tábor, termékfejlesztés, animáció, rendezvényszervezés.

4. Egészségturizmus, vendégelégedettség a sportszolgáltatóknál, a sport- és szabadidő szolgáltatók minőségi paramétereinek vizsgálata

5. Technikai jellegű sport és egyéb mozgások biomechanikai paramétereinek elemzése, valamint mozgáskinetikai vizsgálatok a sportmozgások hatékonyabbá és biztonságosabbá tétele céljából sportolóknál, egészséges és beteg gyermekeknél, illetve időseknél terápiás rekreáció.

6. A bűnüldöző szervekkel történő, speciális helyszínelési feladatok ellátása, feltételezett elkövető, rekonstruált mozgáselemzéssel.

7. Háromdimenziós játéktervező cégek virtuális mozgásainak digitalizálása fps, és rpg játékokhoz.

8. Táplálkozási és életmódprogramok kidolgozása, terhelés élettani tesztek készítése.

9. Munkahelyi egészségnevelési és egészségfejlesztési terv kidolgozása, stresszkezelő tréningek, munkahelyi konfliktuskezelő programok, egészségnevelő előadások, testedzési programok kidolgozása.

10. Élettani, fittségi vizsgálatok, terhelésdiagnosztika, az edzés optimalizálása és hatékonyságának ellenőrzése, betegségek korai felismerése, a kóros elváltozások felderítése, rehabilitáció.

11. Sportági kiválasztás segítése, sportegyesületek, szakosztályok sportolói, valamint multinacionális cégek, kis- és középvállalkozások alkalmazottai számára kidolgozott, egyénre szabott, sportágspecifikus terhelési összetevők meghatározása, tanácsadás.

Referenciák

• Élelmiszerek és sportélelmiszerek újszerű nyomonkövetési rendszerei, eredetvédelme és a biztonságosságuk garantálása analitikai, sport és táplálkozás élettani vizsgálatok révén
(TÁMOP-4.2.2. A-11/1-KONV-2012-0008)

• „ABS" Képzés- és rendszerfejlesztés a sportos társadalomért Észak- Kelet Magyarországon
(TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0010)

 


< Vissza