Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Intézményi Doktori és Habilitációs Tanács

Utolsó módosítás: 2014. szeptember 10.

Tudományos kérdésekben független testület, amely a főiskolán folyó doktori és habilitációs képzést szabályozza és felügyeli, dönt a fokozat odaítéléséről, továbbá a doktori és habilitációs eljárásokkal kapcsolatos elvi kérdésekben állást foglal.

 A tanács tagjainak legalább fele a főiskola egyetemi tanára, kutató professzora vagy az MTA doktora címmel rendelkező oktatója, kutatója, legalább két olyan, az MTA doktora címmel rendelkező elismert szakember tagja legyen, aki a főiskolával nem áll foglalkoztatási jogviszonyban. A tanács egy - tudományos fokozattal rendelkező tagját
- a doktorandusz hallgatók választják. A tanács többi tagját a rektor javaslata alapján a Szenátus választja meg öt évre.
A tanácsnak hivatalból tagja(i) - amennyiben nem választott tag(ok) - a Tudományos Tanács elnöke és a tudományos rektorhelyettes. A tanács üléseire tanácskozási joggal állandó meghívott a rektor és az FHÖK elnöke , valamint a Doktorandusz Önkormányzat elnöke.
A tanács elnöke a főiskola kiemelkedően magas tudományos elismertségű egyetemi tanára, akit a tanács javaslatára a Szenátus választ meg és a rektor nevez ki öt évre. Az elnök munkáját titkár segíti. Tagjai közül a tanács - az elnök javaslata alapján - elnökhelyettest választhat, aki az elnök által meghatározott hatáskörökben helyettesítésre jogosult.

 

Tagjai:

Elnök: Dr. Gebei Sándor

Belső tagok:
Dr. Romsics Ignác
Dr. Rainer M. János
Dr. Kalmár János
Dr. Bárdos Jenő
Dr. Komenczi Bertalan
Dr. Mika János
Dr. Falus Iván
Borbély Zoltán (DÖK képviselője)
Racskó Réka (DÖK képviselője)

Külső tagok:
Dr. Bitskey István
Dr. Kónya Péter
Dr. Szakály Sándor
Dr. Pócs Tamás
Dr. Pukánszky Béla


< Vissza