Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tudományos Tanács

Utolsó módosítás: 2018. április 13.

A Tudományos Tanács irányítja a főiskola kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakítását és megvalósítását, továbbá elemzi a főiskola kutatási-fejlesztési-innovációs tevékenységét, ellenőrzi a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia megvalósulását.

Tagjait a főiskolai, egyetemi tanárok, a főiskolai, egyetemi docensek, továbbá a tudományos fokozattal rendelkező kutatók közül a rektor javaslatára a Szenátus választja meg.
A tanács működését, feladat- és hatáskörét külön szabályzat határozza meg.

A Tudományos Tanács tagjai:
elnök tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes
Egri Campus
1 dr. Csuzdi Csaba (TTK)
2 dr. Mika jános (TTK)
3 dr. Pap József (BTK)
4 dr. Schwedtner Tibor (BTK)
5 dr. Erős István (BTK)
6 dr. Tánczos Tamás
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 dr. Dinya László
2 dr. Nagy Péter Tamás
Sárospataki Comenius Campus: dr. Nagy György
Jászberényi Campus: dr. Koltay Tibor
egyetemmel közalkalmazotti jogviszonnyal nem álló tagok
1 Pintér Ákos
2 Kéri Katalin
3 Kukolya József


< Vissza