Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Légy te is eszterházys!

Utolsó módosítás: 2019. október 13.

Az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának három campuson is vannak képzései, és egyes szakokon akár a duális képzési formát is választhatod!

A kar oktatási tevékenységét három intézet koordinálja, ezekből kettő – a Gazdaságtudományi Intézet és a Társadalomtudományi Intézet – Egerben, az Üzleti Tudományok Intézete pedig Gyöngyösön működik. Az egyetem Egri Campusán és Gyöngyösi Károly Róbert Campusán egyaránt választhatnak üzleti felsőoktatási szakképzéseket (fosz), alapképzéseket és mesterképzéseket is az érdeklődő leendő hallgatók, sőt, egyes alap- és mesterképzéseket angol nyelven is indít a kar. A Sárospataki Comenius Campuson turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzést hirdetnek már harmadik éve.


A képzések zöme ugyan üzleti képzés, de az egri Társadalomtudományi Intézetben szociálpedagógia alap- és mesterszakon is tovább lehet tanulni. Az említett szakokon a régióban és országosan is nevet szerzett az egyetem Szociálpedagógia Tanszéke. A szakma és a munkáltatók (szociális ágazatban, gyermekvédelmi alap és szakellátásban, köznevelési ágazatban) szívesen alkalmazzák az Egerben végzett hallgatókat. A szakon oktató kollégáknak élő kapcsolatuk van a végzettekkel, és az a legfőbb képzési céljuk, hogy a gyakorlati munkában szerzett ismereteket a nappali tagozatos hallgatók azoktól is megismerjék, akik a mindennapok során azt művelik.

Csáfor Hajnalkától, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánjától megtudhattuk, hogy Egerben az üzleti képzések közül a gazdálkodás és menedzsment, az emberi erőforrások, a gazdaságinformatikus és a turizmus-vendéglátás alapszakok indulnak, melyek – az emberi erőforrások szak kivételével – felsőoktatási szakképzési formában is választhatók.


A Gyöngyösi Károly Róbert Campuson a már említett alapszakok közül az emberi erőforrások szak kivételével minden szak választható, továbbá a pénzügy és számvitel, valamint a kereskedelem és marketing alapszakok és felsőoktatási szakképzési szakok is. Ezeken felül Gyöngyösön három mesterképzést: a turizmus-menedzsmentet, vállalkozásfejlesztést és a vezetés és szervezést indítják magyar és angol nyelven egyaránt. Utóbbi idegen nyelven két alapszakot: a gazdálkodási és menedzsmentet és a turizmus-vendéglátást is indítják.

Csáfor Hajnalka elmondta: a Stipendium Hungaricum Programnak köszönhetően évről-évre egyre több nemzetközi hallgató tanul a kar idegen nyelvű alap- és mesterszakjain, de a képzési forma a magyar hallgatók számára is lehetőséget nyújt arra, hogy itthon, de mégis nemzetközi környezetben és idegen nyelven végezzék tanulmányaikat. A képzés kiemelkedő színvonala, a családias légkör, a hallgatóközpontúság hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetközi hallgatók tovább vigyék a gyöngyösi campus jóhírét.


Az üzleti képzések keresettsége stabilitást mutat, hiszen a – statisztikák szerint – a végzettség megszerzése után elhelyezkedési esélyek és a várható fizetések is nagyon kedvezőek. A kar üzleti szakjainak az elvégzésével a végzett hallgatók előtt a lehetőségek széles tárháza nyílik meg a munkaerőpiacon, és a megszerzett tudás és kompetenciák birtokában értékes és keresett munkavállalókká válnak, akik már kezdetben is magas fizetésre számíthatnak. A karra általában jellemző a hallgatóközpontú, gyakorlatorientált oktatás, amelyre a jövőben is komoly hangsúlyt kívánnak helyezni.


A dékán asszony szeretné az érdeklődő hallgatók figyelmét felhívni a duális képzési formára is, amely az egyetem 11 alapszakon és egy mesterszakon választható. A duális képzési forma azt jelenti, hogy az egyetemi tanulmányok mellett a hallgatókat a kiválasztott cég (duális partnerszervezet) is képzi, foglalkoztatja, így a hétféléves képzés alatt folyamatosan gyarapszik szakmai tapasztalatuk és havi rendszerességgel kapnak fizetést is a tanulmányaik teljes idejére - függetlenül attól, hogy éppen tanulnak, vagy a cégnél dolgoznak - amelynek mértéke a mindenkori minimálbér összegének legalább 60 százaléka minden hónapban.


A GTK képzései közül 5 üzleti alapszak esetében lehet a képzést duális formában is végezni, ami azt jelenti, hogy a leendő hallgató a jelentkezését a felsőoktatási felvételi jelentkezéssel egyidejűleg a választott szakhoz tartozó duális partnerekhez is beadja (ezek listáját az egyetem duális oldalán lehet megtalálni). A hallgató akkor kezdheti meg a tanulmányait duális formában, ha a felvételi eljárásban és az általa választott cégek által bonyolított felvételi elbeszélgetések valamelyikén is sikeresen szerepel. Fontos, hogy a két felvételi eljárás egymástól független annyiban, hogy a cégekhez való felvétel esetleges sikertelensége az egyetemi felvételi sikerességét nem befolyásolja.

Csáfor Hajnalka elárulta: még mindig kevesen ismerik a duális képzési formában rejlő remek lehetőséget, ezért a felvételi kampányban is népszerűsítik azt, valamint már törvényileg az is lehetséges, hogy azokra a szakokra, melyek duális képzési formában is indulnak, az első félév végén még beiskolázzák a kar ezen szakjain tanuló hallgatókat. Akik ebben a képzési formában tanulnak, nagyon jó tapasztalatokról számoltak be, és a munkaadók részéről is pozitívak a visszajelzések. És, ami a legfontosabb érvünk a képzési forma mellett: a duális hallgatók 3 és fél éves szakmai tapasztalattal a hátuk mögött az azonos szakon végzett társaiknál is keresettebb munkaerőként jelennek meg a munkaerőpiacon.

További információk a felvi.uni-eszterhazy.hu oldalon érhetők el. 


< Vissza