Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Felsőoktatási szakképzéseink

Utolsó módosítás: 2016. szeptember 23.

Szakjainkkkal kapcsolatban további részleteket a felvi.uni-eszterhazy.hu oldalon talál!

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzési szak

A képzés célja:

Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a vállalati emberierőforrás-gazdálkodás korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit. Tisztában vannak az emberi erőforrás alkalmazására vonatkozó jogszabályokkal. Ismerik a bér- és jövedelemgazdálkodás elveit és alapvető alkalmazható módszereit, a felmerülő ügyintézés folyamatát, az eljárások menetét.

A személyügyi szakirányon továbbá képesek részt venni a vállalati létszámgazdálkodás folyamatában, ismerik a bérelszámoláshoz szükséges dokumentumokat és azok tartalmát. Átlátják a személyügyi folyamatokat és alapismeretekkel rendelkeznek a vállalati munkaügyi folyamatok jogszabályi kérdéseinek vonatkozásában.

A humánpolitikai szakirányon továbbá alkalmasak munkaközvetítőknél és vállalatoknál részt venni a toborzási és kiválasztási feladatok ellátásában. Ismerik az egyes munkakörökhöz kapcsolódó továbbképzési lehetőségeket és ennek ismeretében részt vesznek képzési programok szervezésében és általános szervezési feladatok ellátásában.

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési szak

A képzés célja:

Olyan gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a valós üzleti folyamatok megértésére, a folyamatokban rejlő problémák megoldásában szakmai irányítás mellett történő részvételre, az információtechnológia korszerű lehetőségeinek kihasználására, az üzleti informatikai feladatok megoldására, azok menedzselésének támogatására, az információtechnológiailag támogatott üzleti alkalmazások vállalati szintű, modellszemléletű alkalmazására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusában történő folytatásához.

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szak

A képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.

A kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá ismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításának módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Tisztában vannak a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzési szak

A képzés célja:

Olyan, a kommunikáció és a média nyelvét elemi szinten értő és használó szakemberek munkaerőpiacra bocsátása, akik rendelkeznek kapcsolatteremtő, irányító és jó fogalmazási készséggel; kreatívak, ötletgazdagok, nyitottak az új megoldások megtalálására és kipróbálására; továbbá a kor információs és kommunikációs kompetenciáit bírva a napi rutin szintjén képesek intenzív munkavégzésre a szervezeti és vállalati kommunikáció területén.

A kommunikátor az önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek képviselőjeként megrendelői és kiszolgálói pozícióból épít kapcsolatokat a szakmával és a médiával. Feladata a sajtófigyelés, az intézménnyel (vállalattal) kapcsolatos információk dokumentálása, az információs környezet változásainak regisztrálása és elemzése. Közreműködik a reklám- és a kommunikációs stratégiák kidolgozásában, a szervezet imázsának és arculatának egyik alakítója. Prezentációt szervez és készít, részt vesz az ügyviteli folyamatokban és a gazdasági ügykezelésben.

A moderátor a nyomtatott és egyes elektronikus megjelenések létrehozásában közreműködik. Részt vesz a médiavállalkozás gazdasági és marketing ügyeinek intézésében, üzleti tervet készít, feltérképezi a médiahasználat (médiafogyasztás) alakulását. Ismeri a hatályos sajtó és médiajogszabályokat, munkája során alkalmazza a szerzői jogról szóló előírásokat. Nyomon követi a kiadványok útját a számítógéptől a nyomdáig. Alkalmazza a kiadványszerkesztés szabályait, laptervet készít, illusztrációt tervez, képet szerkeszt, anyagot tördel. Jártas a tévés és rádiós formanyelvben, az elektronikus sajtóval kapcsolatos produkciók szervezésében, részt vesz azok technikai hátterének biztosításában.

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzési szak

A képzés célja:
A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területen vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni; továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusban történő folytatásához.

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési szak

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területein, a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkezzenek. A szakképzésen végzett hallgatók a főiskolán tudják folytatni tanulmányaikat a Pénzügy és számvitel (BA) alapképzési szakon, ahol a korábban elsajátított ismeretek alapján kreditbeszámítás keretében rövidített képzés is kérhető.

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak

A képzés célja:

A turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és nonprofit szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendelkező szakemberek képzése. A végzett hallgatók képesek a turizmusban és a vendéglátásban működő mikro-és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép-, és nagyvállalatok egyes részlegének vezetésére, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására. A turizmus szakirányon továbbá megismerkednek a turizmus részterületeivel, és alkalmasak önállóan vagy vezetők melletti asszisztensi, referensi feladatok ellátására.


< Vissza