Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Sikeres doktori védés az ÜTI-n

Utolsó módosítás: 2019. október 13.

Csernák József kollégánk 2018. május 17-én "Summa cum laude" minősítéssel védte meg PhD értekezését a Szent István Egyetem - Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában.

A doktori értekezés címe: „A lakosság pénzügyekkel kapcsolatos attitűdjei a Kiskunságban"

Csernák József 1986.01.30-án született Szolnokon. Általános Iskolai tanulmányait szülőfalujában Tiszajenőn végezte a Tiszajenői Általános iskolában. Gimnáziumi tanulmányait Szolnokon folytatta a Humán Intézet Gimnázium Művészeti Iskola és Kollégiumban. 2004-ben nyert felvételt a Gyöngyösi Károly Róbert Főiskola – Gazdálkodási Karának Pénzügyi szakára, ahol 2008-ban végzett Hitelintézeti szakirányon. 2006-ban középfokú, szakmaival bővített C típusú nyelvvizsgát tett Német nyelvből. Főiskolai tanulmányai alatt egy félév gyakorlatot töltött az UniCredit Bank szolnoki fiókjában. A főiskola sikeres elvégzése után 2008-ban felvételt nyert a Károly Róbert Főiskola Vállalkozásfejlesztés mesterképzés szakára. Az egyetemi képzés során már végzett kutatómunkát. A 2009. november 12-én megrendezett Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián a Pénzügyi szekcióban I. helyezést, majd a 2010. május 6-án megrendezett ITDK Konferencián az Üzletvitel szekcióban szerzőtársával III. helyezést érte el, illetve egy másik pályamunkáját OTDK-n való részvételre javasolták. 2010-ben sikeresen felvételizett a Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolájába, ahol költségtérítéses formában levelező tagozaton kezdte meg tanulmányait, közben 2010-ben elkezdett dolgozni a Károly Róbert Főiskola Számviteli és Pénzügyi Tanszékén, mint tanársegéd. 2011-ben a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Gödöllőn megrendezett Közgazdaságtudományi Szekciójában a „Módszertan, statisztika" tagozatban különdíjat ért el pályamunkájával. Oktatóként 2011-től 2016 júniusáig tagja volt a Károly Róbert Főiskola – Tudományos Diákköri Tanácsának. 2012-től a KRF-Üzleti Tudományok Intézetének a munkatársa. 2012-ben Mérlegképes könyvelő bizonyítványt szerzett. 2012 és 2016 között az Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés, valamint a Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak koordinátora. 2013-ban a SZIE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában sikeresen abszolutóriumot szerzett. 2013-ban angol nyelvből sikeres alapfokú nyelvvizsgát tett. Az utánpótlás nevelésben is aktívan részt vesz, mint TDK témavezető. TDK hallgatói közül 1 fő OTDK I., 1 fő OTDK III. helyezést, míg ITDK-n 3 fő I. helyezést, 1 fő II. helyezést, 1 fő III. helyezést ért el. 2010-től technikai szerkesztője az „Acta Carolus Robertus" tudományos folyóiratnak, illetve 2013 és 2016 között a „Journal of Central European Green Innovation" c. tudományos folyóiratnak. 2014 és 2016 között tagja volt a KRF intézményi Esélyegyenlőségi Bizottságának. 2012, 2014, 2016 és 2018-ban tagja volt a gyöngyösi „Nemzetközi Tudományos Napok" nemzetközi konferencia szervező csapatának. Részt vett a rendezvényhez tartozó absztratkötetek és konferencia kiadványok összeállításában, szerkesztésében. Mindemellett hazai és nemzetközi kutatói közéleti aktivitást és publikációs tevékenységet folytat. Folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn más intézmények oktatóival, kutatóival. Jelenleg is tagja a Magyar Közgazdaságtudományi Társaságnak. Egyetemi munkatársaival szakmai partnerként közreműködött a „PénzSztár Hazai és Határon Túli Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozási Versenyén", mint feladatkészítő. Az egyetemen a folyamatos oktatói munka mellett több kutatási projektben is rész vett/vesz. Hazai és nemzetközi kutatói közéleti aktivitást és publikációs tevékenységet folytat. Eddigi 78 db publikációjából idáig 13 idegen nyelvű folyóiratcikk, 13 magyar nyelvű folyóiratcikk, 6 idegen nyelvű konferencia kiadvány, 21 magyar nyelvű konferencia kiadvány, 2 magyar nyelvű könyvrészlet jelent meg, egy könyv esetében pedig szerkesztőként közreműködött. A publikációira az MTMT-ben rögzített független hivatkozások száma: jelenleg 29 db. Lelkiismeretes munkájának elismeréseképpen 2015. szeptember 7-én Rektori dicséretben részesült.

Jelenleg az Eszterházy Károly Egyetem, Gyöngyösi Károly Róbert Campusán működő, GTK - Üzleti Tudományok Intézetében dolgozik oktatóként.

A sikeres védéshez szívből gratulálunk és sikerekben gazdag, boldog éveket kívánunk munkájában és magánéletében egyaránt.

A hírt küldte: Üzleti Tudományok Intézete


< Vissza