Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

OTDK-n a Politológia Tanszék hallgatói

Utolsó módosítás: 2015. április 15.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia a tehetséges fiatalok legszínvonalasabb bemutatkozási lehetősége. A 16 szekcióra osztott szimpóziumot a legnagyobb tudományos hazai rendezvényként tartják számon.

A XXXII. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának rendezési jogát a Károli Gáspár Református Egyetem nyerte el, ahol 2015. március 31-én két hallgatónk képviselte a Politológia tanszékünket:

Lázár Leila Mária (nemzetközi tanulmányok BA szak)
Dolgozatának címe: Roma értelmiségi nők a politikában
Témavezetője: Dr. Majtényi György főiskolai tanár

Gál Bernadett (nemzetközi tanulmányok BA szak)
Dolgozatának címe: Magyarország KFI tevékenysége és lehetőségei (Az innovációs rendszer szereplői közötti interakciók a régiós különbségek tükrében)
Témavezetője: Dr. Dobó Mariann főiskolai docens

A Had- és Rendészettudományi Szekcióban - amely 2015. április 15-17. között kerül megrendezésre - Nagy Bianka nemzetközi tanulmányok BA szakos hallgatónk vesz részt A NATO bővítéseinek esélyei a posztszovjet térségben című munkájával. Témavezetője Dr. Varga György főiskolai docens.

Minden hallgató számára adott a lehetőség, hogy tudományos munkájával részt vegyen az intézményi konferencián, és kiemelkedő teljesítményt nyújtva az országos rendezvényen képviselhesse főiskolánkat.
Hallgatóink eredményeihez ezúton is gratulálunk!


< Vissza